Llys Bach

Pwllheli, North Wales Coast

 • 5 Star Gold
 • Mewn lleoliad gwledig heddychlon, mae'r bwthyn hardd hwn wedi ei adnewyddu ac yn cynnig golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion i fynyddoedd Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £592 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mewn lleoliad gwledig heddychlon, mae'r bwthyn hardd hwn wedi ei adnewyddu ac yn cynnig golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion i fynyddoedd Eryri. Mae tref glan môr Pwllheli ond 3 milltir i ffwrdd gyda dau draeth a Marina, nifer o fwytai, caffis a bowlio deg. Gellir cerdded o'r bwthyn i ganolfan arddio a chaffi o fewn hanner milltir, ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru ar draeth Abererch 2.4 milltir i ffwrdd, neu fwynhau diwrnod allan ym Mharc Glasfryn (2.5 milltir) gyda gwîb gartio, bowlio deg a llawer mwy. 

Mae Llys Bach yn un o ddau dy pâr ar y safle - perffaith ar gyfer rhannu'r profiad gyda teulu a ffrindiau. O'ch bwthyn cartrefol gellir darganfod Penrhyn Llyn yn ei gyfanrwydd (ardal dynodedig o harddwch naturiol eithriadol), yn cynnwys Llanbedrog (6.5 milltir) ac Abersoch (9.5 milltir). I'r cyfeiriad arall mae Parc Cenedlaethol Eryri gyda'i atyniadau a gweithgareddau, o gestyll trawiadol i Zip World, trenau stêm, Portmeirion a Bounce Below. 

Llawr Gwaelod

Ardal agored yn cynnwys cegin, ardal fwyta a'r lolfa.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, oergell/rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan.

Ardal fwyta gyda bwrdd derw a chadeiriau.

Lolfa gyda dwy soffa ledr, teledu Smart a chwaraewr DVD, silffoedd llyfrau derw a drysau patio dwbl yn arwain allan i'r ardd.

Ystafell ymolchi gyda cawod, basn a thoiled.   

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king, gyda byrddau bach wrth y gwely a chypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - gwely super-king, a chypyrddau dillad. Gellir newid y gwely i ddau wely sengl ar gais. 

Ystafell wely 3 - dau wely sengl a chypyrddau dillad. Llawr derw. 

Ystafell ymolchi - baddon, basn a thoiled. 

Gardd

Ardal patio preifat gyda bwrdd a mainc a golygfeydd o Eryri. Lawnt estynedig sy'n cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf. 

Man eistedd tu blaen y bwthyn gyda golygfeydd panoramig, o Fae Ceredigion i Eryri. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr, llaeth a chacen. Cwrw, seidr a jam lleol hefyd ar gael os yn aros am wythnos a mwy 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt yn gynwysedig     
 • Wi-fi ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Mae'r eitemau canlynol hefyd ar gael: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, tabledi golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn     
 • Digon o le parcio preifat

Lleoliad

Llys Bach is one of two beautiful, semi-detached holiday cottages on site, surrounded by green fields and with far-reaching views of the mountains and sea. Offering a private, peaceful setting away from the world, it is conveniently close to Pwllheli (3 miles), 7 miles to Cricieth and 9 miles to Abersoch. A 10 mile drive also brings you to Snowdonia National Park with its stunning valleys, majestic mountains and endless attractions. In summary, Llys Bach is central to mountain and sea and provides a great base to discover North Wales at its best.

Located just outside the village of Y Ffôr, you will benefit from having a cafe within walking distance at Tyddyn Sachau garden centre and a village shop less than a mile away. A farm shop can be found at Glasfryn Parc activity centre (2.5 miles) where you can also enjoy a family day out with activities such as go-karting, segways, wakeboarding and ten pin bowling. The seaside town of Pwllheli offers a wide range of amenities, including a large Asda, a range of small independent shops and a good selection of cafes and restaurants.

Some of the best places to eat locally include Taro Deg and Whitehall in Pwllheli, Tremfan Hall in Llanbedrog (6.5 miles), Dylans in Cricieth (7.8 miles) and Porth Tocyn Hotel near Abersoch (11.5 miles). For a taste of local ales, Whitehall offers a good range whilst Cwrw Llŷn brewery in Nefyn (8 miles) has a lovely bar where you can try their ales and lager. For a relaxing drink on the beach, visit Ty Coch in Porthdinllaen, (8.5 miles), voted the third best beach bar in the world and accessed on foot via the golf course or along the beach.

Home to two beaches and an impressive Marina where many watersports events and competitions are held throughout the year, Pwllheli is considered to be the 'unofficial' capital of the Llyn Peninsula, a designated area of outstanding natural beauty. The Welsh language and culture still flourishes in the area, providing that extra special dimension for a true sense of place that visitors can enjoy and engage with, even if it's just to try the occasional 'bore da' (good morning) or 'diolch' (thanks).

A 'must do' when on Llyn is a visit by boat to Ynys Enlli (Bardsey Island), whilst the picturesque seaside villages that are dotted around the Peninsula are well worth discovering. There is so much to see and do, including a walk along the Wales Coast Path (details below) or up Tre Ceiri mountain, a trip to Nant Gwrtheyrn (7 miles), Zip World and Bounce Below. Not to mention Cricieth and Caernarfon castles, the Italian village of Portmeirion, a steam train ride on the Welsh Highlands Railway and so much more.

Beaches

 • Abererch to Glandon, Pwllheli – enjoy a 4 mile stretch of sand which incorporates Abererch and Glandon beaches. Accessed 2.4 miles away
 • South Beach, Pwllheli - mainly shingle, Blue Flag beach. Stretches from Gimblet Rock, across the promenade, and around towards Llanbedrog. 3.3 miles
 • Llanbedrog - a mile long sandy beach with a café and huts. One of the calmest beaches in Wales. 6.5
 • Abersoch - sandy beach with Blue Flag award. 9.5 miles
 • View other beaches on the Llyn Peninsula

Walking

 • Wales Coast Path – enjoy 84 miles of amazing coastal views around the Llyn Peninsula section, from Porthmadog to Caernarfon. Nearest joining points are Abererch Beach (2.4 miles) / Pwllheli Marina (3 miles).
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 6 miles from cottage.
 • Snowdonia National Park - A great selection of mountain walks, including Snowdon, the highest. The nearest route up Snowdon starts from Rhyd-ddu, or you can walk / catch the train from Llanberis to the summit café. 21 / 24.5 miles.

Watersports

 • Plas Heli, Pwllheli Marina - on the beach and home to Pwllheli Sailing Club and the Welsh National Sailing Academy – excellent facilities and possibly the best sailing waters in the U.K. 3 miles
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 9.5 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula

Golf

 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 3.5 miles
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 5 miles

Horse-riding

 • Afonwen Farm Pony Trekking Centre offers beach and coastal rides, with ponies to suit riders of all skill levels. (open school holidays and for the summer season). 4 miles
 • Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Fishing

 • Bron Eifion, Cricieth - six acre Coarse Fishing Lake, well stocked with a range of fish. 6.5 miles
 • Eisteddfa Fishery, Pentrefelin - a five lake coarse and trout fishing complex. 8.8 miles
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Cycling

 • Lon Eifion Cycleway - old railway track from Bryncir to Caernarfon. Join path in Bryncir, 9.5 miles
 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula