Awelfryn

Pwllheli, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn gyda golygfeydd godidog o’r arfordir. Fe leolir Awelfryn o fewn 2 filltir i Farina a thraeth Pwllheli, ac ystod o siopau, caffis a bwytai annibynnol.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £605 yr wythnos
 • £86 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch olygfeydd arfordirol gwych o Awelfryn - bwthyn un llawr helaeth ger Pwllheli ar Benrhyn Llyn. Gyda stôf losgi coed, ardal fyw eang a balconi gyda llawr llechi, mae'n bosib i chi wneud y mwyaf o'r holl dymhorau yn y llety ecolegol cyfeillgar hwn. Milltir o Farina Pwllheli, traethau ac ystod o siopau annibynnol, caffis a bwytai, gyda mynediad i'r llwybr arfordirol gerllaw. Lleoliad gwych i ddarganfod Penrhyn Llyn - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol - yn ogystal ag Eryri, sydd heb fod ymhell.   

Llawr Gwaelod

Cegin/ardal fwyta/lolfa o gynllun agored, gyda golygfeydd panoramig o'r arfordir. Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell oddi mewn, peiriant golchi llestri, meicrodon, hob, popty, a pheiriant golchi dillad.

Lolfa agored a chysurus gyda stôf losgi coed a balconi helaeth gyda golygfeydd anhygoel o Fae Ceredigion.

Ystafell wely yn cynnig golygfeydd gwych o'r drysau patio sydd yn agor allan i'r balconi. Gwely dwbwl, cypyrddau dillad, drych, byrddau bach ger y gwely gyda lampau.  

Ystafell wely gyda gwely dwbwl, cwpwrdd dillad, drych, byrddau a lampau ger y gwely.

Ystafell wely gyda dau wely sengl, drych, cwpwrdd dillad, bwrdd a lamp ger y gwely.

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod, toiled a rheilen sychu tywelion.  

Gardd

Lawnt helaeth a chaeedig yn y cefn gyda golygfeydd o'r môr. Balconi mawr gyda llawr llechi gyda golygfeydd o'r arfordir sydd lai na milltir o'r bwthyn. Lawnt yn y ffrynt gyda'r llwybr cerrig gwreiddiol a borderi blodau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch lleol yn ogystal â llaeth, te a phodiau coffi. Hefyd, cod disgownt ar gyfer lluniau lleol sy'n cael eu harddangos o gwmpas y bwthyn  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn dechreuol o goed ar gyfer y stôf rhwng misoedd Hydref i Ebrill
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a'ch dillad eich hyn ar gyfer y cot   
 • Wifi ar gael
 • Lle parcio oddi ar y ffordd ar gyfer tri car   
 • Dim ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Dim anifeiliad anwes   
 • Darpariaeth cegin: pupur a halen, te, coffi, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriannau golchi llestri a golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu   
 • Darpariaeth ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled  
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Os hoffech anghofio am eich car yn ystod eich arhosiad yn Awelfryn, gellir teithio i Pwllheli ar y bws o arhosfan bws Llwyn-hudol, sydd rownd y gornel    

Lleoliad

This beautiful, eco friendly cottage is warm and welcoming, with wonderful sea views over Cardigan Bay. A great base for a relaxing break on the Llŷn Peninsula, with a large slate balcony to enjoy the wonderful scenery beyond.

Whilst enjoying a peaceful setting in a small hamlet of houses in Llwyn Hudol, the cottage also benefits from easy access to the Wales Coast Path, whilst the sandy beaches of Abererch and Pwllheli, small independent shops, cafes, pubs and restaurants are just 1 mile away. Considered to be the unofficial capital of the Llyn Peninsula, Pwllheli is also home to an impressive Marina where many watersports events and competitions are held throughout the year. Asda supermarket and multiple takeaways can also be found in town.

Amongst the best places to eat out are Whitehall Gastro Pub in Pwllheli, Twnti Seafood Restaurant at Rhydyclafdy (4 miles), Dylan’s Restaurant in Cricieth (8 miles) and The Ship Inn at Edern (8 miles). For a relaxing drink, Penlan Fawr Inn and Whitehall in Pwllheli are recommended, whilst a walk along the beach to Tŷ Coch Inn is a must with any holiday on the Llŷn.

The Llyn Peninsula is an Area of Outstanding Natural Beauty where the Welsh language and way of life still flourish. Awelfryn cottage offers an ideal base to explore the area, as well as nearby Snowdonia, Anglesey and the beautiful North Wales coast. Popular attractions nearby includes the renowned Plas Glyn y Weddw in Llanbedrog (5.5 miles), a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and a tea room with sea views. Glasfryn Parc, 3.5 miles away is another great day out, offering a wide range of activities including bowling, go-carting, archery and wakeboarding and has an extensive farm shop, café and restaurant. Cricieth castle (7.5 miles), Ffestiniog Railway in Porthmadog (12 miles), and the Italian village of Portmeirion (15 miles) are all worth visiting as well.

Beaches

 • Abererch beach – enjoy a 3 mile stretch of sand all the way to Glandon, Pwllheli. 1.3 miles
 • South Beach, Pwllheli - mainly shingle, Blue Flag beach. Stretches from Gimblet Rock, across the promenade, and around towards Llanbedrog. 1.7 mile
 • View other beaches on the Llyn Peninsula

Watersports

 • Pwllheli Sailing Club, Pwllheli Marina – excellent facilities and possibly the best sailing waters in the U.K. 1.2 miles
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 8 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula

Walking

 • Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 miles from the cottage in Abererch.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 7.5 miles from cottage.

Fishing

 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 1.5 miles
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 3.5 miles

Horse-riding

 • Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 10.5 miles
 • Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Cycling

 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula