Old Bull

Nefyn, North Wales Coast

 • Bwthyn hardd i 2 yng nghanol Nefyn. Cwrt preifat i fwynhau'r haul a gwynt y môr. Heb fod ymhell o'r traeth, ystafell de a llawer mwy.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £399 yr wythnos
 • £57 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 14:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Bwthyn hardd i ddau ym mhentref glan môr Nefyn ym Mhenryn Llŷn. Ystafell wely fawr, ymlaciol yn edrych allan dros y cwrt a'r ardd hollol breifat a chaeedig. Yn wreiddiol yn hen dafarn bentref, mae'r Old Bull yn mwynhau mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru, ac o fewn pellter cerdded i draeth euraidd Porth Nefyn, bragdy a bar lleol, amgueddfa, siopau pentref, bwyty ac ystafell de. 

Llawr Gwaelod

Cegin olau a modern. Yn cynnwys popty a hob trydan, oergell gyda rhewgell fach oddi mewn, meicrodon, cafetiere a pheiriant coffi.  

Lolfa/ystafell fwyta - ystafell fawr, ymlaciol yn edrych allan ar y cwrt preifat yn y cefn, a'r ardd yn y ffrynt. Soffa a dwy gadair o flaen teledu Smart a bwrdd bwyta ym mhen arall yr ystafell.   

Ystafell ymolchi - ystafell helaeth a modern. Baddon gyda chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. Hefyd yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, a gwres o dan y llawr.    

Llawr Cyntaf

Ystafell wely - ystafell gyda tair ffenestr. Llawr pren gwreiddiol, gwely maint king a lle i eistedd.   

Gardd

Cwrt caeedig ble gellir mwynhau'r haul a gwynt y môr mewn lleoliad tawel a phreifat. Yn cynnwys mainc, clustogau cysurus, bwrdd bach gyda 2 gadair. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi mâl a rhai podiau coffi, siwgwr a llaeth, potel o Prosseco, a bisgedi lleol
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Haearn a bwrdd smwddio   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Dim yn addas i blant
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer un car   

Lleoliad