Hen Bost Nefyn

Nefyn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae'r llety hyfryd hwn yn Nefyn yn lleoliad perffaith ar gyfer toriad cyfforddus ac ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru, gyda popeth yr ydych ei angen o fewn pellter cerdded.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hyfryd hwn yn Nefyn yn lleoliad perffaith ar gyfer toriad cyfforddus ac ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru, gyda popeth yr ydych ei angen o fewn pellter cerdded. Ymunwch â'r Llwybr Arfordirol o fewn 100 metr i stepen eich drws, ymlwybrwch i lawr i'r traeth (500 metr), mwynhewch y bwytai gwych, y tafarndai lleol, a'r cyfleustra o gael siop y pentre rownd y gornel. Mae'r cyn swyddfa bost wedi ei hadnewyddu, ac yn cynnig lleoliad canolog a man delfrydol i ymlacio mewn steil.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored a chroesawgar gyda ardaloedd cegin, bwyta a lolfa.

Cegin fodern o ansawdd uchel. Yn cynnwys hob induction, popty ffan, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, meicrodon, peiriant coffi Nespresso, ac oergell/rhewgell. Mae yma hefyd oerwr gwîn a bar brecwast mawr gyda stolion lledr moethus. Mae'r ardal bwyta o flaen ffenestr fawr gyda digon o olau naturiol ac mae'n cynnwys bwrdd bwyta a 4 cadair. 

Fe geir soffa ledr gyfforddus yn y lolfa sydd yn troi mewn i wely dwbwl os dymunir (£20 ychwanegol), teledu Smart 32" ar y wal, gyda WiFi.

Llofft hardd gyda gwely dwbwl, 2 fwrdd a lampau ger y gwely, cwpwrdd dillad, digon o le i storio, a theledu ar y wal.

Ystafell gawod - gwres o dan y llawr, teils, cawod y gellir cerdded i mewn iddi gyda sgrîn, basn, toiled a chwpwrdd.

Tu Allan

Teras yn ffrynt y tŷ gyda bwrdd a chadeiriau. Mae'r llety hwn yn Nefyn yn elwa o'r ffaith fod holl adnoddau'r pentref ar stepen y drws, ynghŷd â'r llwybr arfordirol sydd yn eich arwain at y traeth sydd ond 500 metr i ffwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys Bara Brith, gwîn, llaeth, te a choffi   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael   
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a sterilizer ar gael os dymunir  
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn     
 • Parcio ar y stryd    
 • Darperir yr eitemau canlynol - 
 • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu a sebon llaw   
 • Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled, shampŵ a hylif cawod bach  
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Lleoliad

Previously a post office, this Nefyn accommodation enjoys one of the most convenient locations in the village - central to all the amenities and within a short walking distance of the coastal path and Nefyn's long sandy beach. Located on the northern coast of the Llyn Peninsula, this seaside village offers shops, pubs and restaurants as well as take-aways, a library, chemist and museum.

Amongst the best places to eat, you have Nanhoron Arms (300 meters) and Bombay Joes Indian (100 meters) in the village itself and The Ship in Edern (2.5 miles). Plas Bodegroes (4.5 miles) offers fine dining, whilst Twnti Seafood Restaurant in Rhyd y Clafdy (6 miles), Bryn Cynan (1 mile) and The Cliffs Inn (1.5 miles) are also recommended. Bryn Cynan and The Cliffs Inn are also good venues to enjoy a relaxing pint or a glass of wine in the evenings and another 'must visit' is Ty Coch Inn – recently voted the 3rd best beach bar in the world. This pub is located on the beach in Porthdinllaen (2 miles) and can be accessed on foot via the famous Morfa Nefyn golf course or along the beach – both beautiful walks.

There are beautiful coastal villages dotted all around the Llyn Peninsula, including Abersoch (12 miles) and Aberdaron (14 miles). The Welsh language and way of life still flourishes and adds to the wonderful charm of the peninsula, which is also a designated area of outstanding natural beauty. It is renowned for its beautiful beaches and water sport and with nearly 100 miles of stunning coastal walks starting from your doorstep, your Nefyn accommodation is ideally located to make the most of all its great features.

Highly recommended is a visit to nearby Nant Gwrtheyrn, a Welsh Heritage Centre in a magical location with a cafe, private beach etc. Take a boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage and relax at Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views. Enjoy some go-carting, ten-pin bowling, archery etc at Glasfryn Parc, take a ride on Ffestiniog Railway, explore Cricieth and Caernarfon Castles and discover the Italian village of Portmeirion. If that's not enough, Snowdonia National Park with all its attractions is also within a short drive, including Zip World in Bethesda and Snowdon itself - the highest mountain in Wales.

Beaches

 • Porth Nefyn – a long sandy beach accessed via the Coastal Path just down the road. 0.3 mile
 • Morfa Nefyn – this sandy beach sweeps all the way along the small peninsula to Porthdinllaen. 1.9 miles
 • There are many great beaches within a short drive of your cottage. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.

Walks

 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined from the doorstep.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 3.8 miles.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. 5 miles

Golf

 • Nefyn and District Golf Club - a famous 26 hole Championship Golf Course, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 2 miles

Horse riding

 • Pen Llyn Riding Centre - suitable for any level of experience. 5.5 miles
 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Watersports

 • Welsh National Sailing Academy in Pwllheli - 7.5 miles

Fishing

 • Glasfryn Parc (Coarse Fishing) - 9 miles
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages