Hen Bost Nefyn

Nefyn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae'r llety hyfryd hwn yn Nefyn yn lleoliad perffaith ar gyfer toriad cyfforddus ac ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru, gyda popeth yr ydych ei angen o fewn pellter cerdded.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £547 yr wythnos
 • £78 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hyfryd hwn yn Nefyn yn lleoliad perffaith ar gyfer toriad cyfforddus ac ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru, gyda popeth yr ydych ei angen o fewn pellter cerdded. Ymunwch â'r Llwybr Arfordirol o fewn 100 metr i stepen eich drws, ymlwybrwch i lawr i'r traeth (500 metr), mwynhewch y bwytai gwych, y tafarndai lleol, a'r cyfleustra o gael siop y pentre rownd y gornel. Mae'r cyn swyddfa bost wedi ei hadnewyddu, ac yn cynnig lleoliad canolog a man delfrydol i ymlacio mewn steil.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored a chroesawgar gyda ardaloedd cegin, bwyta a lolfa.

Cegin fodern o ansawdd uchel. Yn cynnwys hob induction, popty ffan, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, meicrodon, peiriant coffi Nespresso, ac oergell/rhewgell. Mae yma hefyd oerwr gwîn a bar brecwast mawr gyda stolion lledr moethus. Mae'r ardal bwyta o flaen ffenestr fawr gyda digon o olau naturiol ac mae'n cynnwys bwrdd bwyta a 4 cadair. 

Fe geir soffa ledr gyfforddus yn y lolfa sydd yn troi mewn i wely dwbwl os dymunir (£20 ychwanegol), teledu Smart 32" ar y wal, gyda WiFi.

Llofft hardd gyda gwely dwbwl, 2 fwrdd a lampau ger y gwely, cwpwrdd dillad, digon o le i storio, a theledu ar y wal.

Ystafell gawod - gwres o dan y llawr, teils, cawod y gellir cerdded i mewn iddi gyda sgrîn, basn, toiled a chwpwrdd.

Tu Allan

Teras yn ffrynt y tŷ gyda bwrdd a chadeiriau. Mae'r llety hwn yn Nefyn yn elwa o'r ffaith fod holl adnoddau'r pentref ar stepen y drws, ynghŷd â'r llwybr arfordirol sydd yn eich arwain at y traeth sydd ond 500 metr i ffwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys Bara Brith, gwîn, llaeth, te a choffi   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael   
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a sterilizer ar gael os dymunir  
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn     
 • Parcio ar y stryd    
 • Darperir yr eitemau canlynol - 
 • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu a sebon llaw   
 • Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled, shampŵ a hylif cawod bach  
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Lleoliad