Nant - Caerffili

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol ac unigryw mewn bwthyn yn Nant Gwrtheyrn gyda golygfeydd o'r môr. Mae bwthyn Caerffili yn cysgu 2 gyda thraeth a chaffi ar y safle.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £446 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o’r môr, yn y bwthyn hwn i ddau yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llŷn. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen

Llawr Gwaelod

Lolfa gysurus gyda dodrefn derw o ansawdd uchel, soffas lledr (hefyd gwely soffa dwbwl) a llawr derw gyda gwres oddi dano. Nid oes teledu yn y bwthyn felly dyma’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol braf

Cegin gyda phopty trydan a hob, meicrodon ac oergell gyda rhewgell oddi mewn. Bwrdd bwyta i ddau. Peiriannau golchi a sychu dillad mewn adeilad ar wahân

Llawr Cyntaf

Llofft fawr gyda chyfleusterau ensuite a gwely maint king, dodrefn derw Cymreig a gwres o dan y llawr. Golygfeydd o’r môr, a chlustogau a blancedi o frethyn Cymreig traddodiadol Melin Wlan Trefriw

Ystafell ensuite gyda chawod, toiled a basn

Tu Allan

Mae’r bwthyn bach clyd hwn yn Nant Gwrtheyrn gyda lawnt fawr gymunedol o’i flaen, ynghyd â golygfeydd anhygoel o’r môr lle gellir eistedd ac ymlacio ar y cadeiriau patio os dymunir. Yn ychwanegol, gellir mwynhau’r caffi ar y safle a’r llwybr sydd yn arwain i lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. Mor berffaith fel bod cyplau yn dewis priodi yn y Nant.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres dan y llawr)
 • Darperir dillad gwely gwyn a thywelion
 • Pecyn croeso ar gael os dymunir am bris o £20
 • Cot, cadair uchel a gât ddiogelwch ar gael os dymunir - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Ystafell olchi dillad ar y safle at ddefnydd y gwesteion, am gost ychwanegol. 
 • Digon o le parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Lleoliad

Enjoy a relaxing sea-side holiday at this cosy cottage in Nant Gwrtheyrn, a unique and secluded Victorian village on the northern coast of the Llyn Peninsula in North Wales. Walking distance to a private beach, Caerffili cottage stands in a row of quarryman’s cottages with great views over the lawn and out to sea. There's a lovely cafe on site and plenty of benches and picnic tables dotted around the grounds to admire the beautiful surroundings.

This magical village called Nant Gwrtheyrn (or ‘the Nant’ as it is often called) is a former quarrying village and an attraction in its own right, with a Heritage Centre on site which houses displays about the Welsh language and culture, as well as the history of the village. This includes a period house set in a Victorian quarry community and information about the unique wildlife which can be discovered in this remote coastal valley and beach.

You can experience Welsh culture and heritage first hand here on the coast of the beautiful Llyn Peninsula. Residential Welsh courses are also available at Nant Gwrtheyrn throughout the year if you're interested in learning the oldest living language in Europe. It is also a great venue for a family get-together, a celebration or a wedding. The nearest shop and pub can be found 1 mile away in the village of Llithfaen and some of the recommended places to eat include Caffi Meinir (on site), Nanhoron in Nefyn (5 miles) and The Ship Inn in Edern (7 miles).

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Some of the other ‘must see’ attractions include the pub on the beach in Porthdinllaen, the beautiful seaside village of Aberdaron, endless sandy beaches and the sacred Bardsey Island. Not to mention Glasfryn Parc for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Slate Museum and Llanberis Electric Mountain.

Beaches
 • Porth y Nant Beach – Nant Gwrtheyrn’s very own private beach. A short path from the village brings you to this lovely cobbled beach.
 • There are also many other great beaches within a short drive of Nant Gwrtheyrn. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.
Walks
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined from the doorstep.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. From the doorstep.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 1.5 miles.
Fishing
 • Sea fishing from the private beach on site. Walking distance.
Golf
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles
Horse riding
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 10.5 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 14 miles
?Watersports
 • Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 19 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula