Ffermdy Penrhyn

Morfa Bychan, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar mewn lleoliad anhygoel, yn swatio mewn cornel heddychlon o arfordir Eryri.  

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £719 yr wythnos
 • £103 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar mewn lleoliad anhygoel. Yn swatio mewn cornel heddychlon o arfordir Eryri, mae'r llety hwn ym Morfa Bychan yn mwynhau golygfeydd gwych o Gastell Criccieth ar draws y môr a thirwedd dramatig Gogledd Cymru. Mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru sy'n arwain at draeth Criccieth yn ogystal â thraeth Morfa Bychan (Black Rock Sands) - y ddau o fewn hanner milltir.

Llawr Gwaelod

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol, unedau derw a bâr brecwast. Yn cynnwys popty a hob arwahan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi/sychu dillad.

Lolfa - ystafell gysurus gyda lle i 8 eistedd, stôf losgi coed gyda teledu freeview a chwaraewr DVD.

Ystafell fwyta - gyda bwrdd mawr, stof dan trydan, radio a gorsaf docio ipad. 

Ystafell haul - yr ystafell fwyaf poblogaidd yn y tŷ gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, yn cynnwys Castell Criccieth, a golygfeydd gwych o Barc Cenedlaethol Eryri.

Ystafell wely 1 - ystafell ddwbwl gydag ystafell gawod ensuite. Mae'r ystafell hon yn addas ar gyfer cadair olwyn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - ystafell helaeth gyda gwely dwbwl ac ystafell gawod ensuite.

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl gyda golygfeydd anhygoel.

Ystafell wely 4 - ystafell eang gyda gwely sengl

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod oddi mewn

Gardd

Mae'r llety hardd hwn ym Morfa Bychan yn cynnig gardd ffrynt gaeedig gyda golygfeydd panoramig o Benrhyn Llyn, traeth a chastell Criccieth, a cadwyn mynyddoedd Eryri. Ardal Barbaciw gyda byrddau picnic ar gyfer 8 o westeion.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys bara a menyn, te, siwgwr a llaeth   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig, yn ogystal a basgedaid gychwynol o goed i'r stof   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig. Dewch a'ch tywelion eich hunain i'r traeth    
 • 1 sychwr gwallt
 • Bwrdd a haearn smwddio ar gael
 • Cot deithio, cadair uchel a 2 giât ddiogelwch i'r grisiau (top a gwaelod) ar gael os dymunir. Dewch a'ch dillad eich hun i'r cot.  
 • Croesewir hyd at 2 gi. Noder fod y ty fferm wedi ei leoli mewn cefn gwlad agored gydag anifeiliaid fferm mewn caeau cyfagos, felly dylid gofalu fod cwn dan reolaeth ar dennyn bob amser. Dim cwn yn yr ardd tu blaen y ty.       
 • Dim ysmygu tu mewn  
 • Lle i barcio ar gael  
 • Eitemau ychwanegol yn cynnwys tabledi i'r peiriant golchi llestri, hylif golchi llestri, 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled a sebon hylif  

Lleoliad

Peaceful and detached, this spacious and traditional stone built farmhouse is situated on the headland above Black Rock Sands, between Morfa Bychan and Criccieth, North Wales. It is a truly breath-taking location which commands panoramic views of Snowdonia National Park, Barmouth Bay and Criccieth Castle.

Black Rock's 3 miles of sandy beach is just 1/2 a mile by car or on foot via the Wales Coast Path that can be accessed from your garden gate. There's a convenience store and chip shop within a mile of your Morfa Bychan accommodation, whilst at the other side of the headland, Criccieth Beach can also be accessed by following the Wales Coast Path for less than 1/2 a mile.

Numerous recommended restaurants can be found in Criccieth, including Poachers, Dylan's and Moelwyn Restaurants. If you wish to eat here, you could either enjoy a beautiful 2 mile walk along Criccieth Beach, or by road (4.5 miles). As the home town of Cadwalader's ice cream you also have a great excuse to treat yourself to dessert. The popular harbour town of Porthmadog is also within 3 miles where you can catch a steam train through forested and mountainous scenery to the walled castle town of Caernarfon or to the slate mining town of Blaenau Ffestiniog.

Blaenau Ffestiniog (15 miles) is also home to a range of adventures, from ZipWorld Titan and Bounce Below to Llechwedd Slate Mines and Antur Stiniog biking centre. Other prime attractions in this central part of Snowdonia includes Portmeirion Italianate Village (7 miles), the World Heritage Site of Harlech Castle (13 miles) and Snowdon, the highest mountain in Wales. In summary, with some of Wales' best attractions on your doorstep, this area will most definitely keep you entertained.

Beaches

Black Rock Sands - 3 miles of sandy beach. 0.5 mile

Criccieth Beach - the 'furthest' end of the eastern beach is within a short walk of your Morfa Bychan accommodation. Criccieth also has a second beach at the other side of the Castle. Both are a mixture of sand and pebble with a rocky area at the 'far' end (nearest to Ffermdy Penrhyn), exposing rock pools at low tide. 0.5 mile

Walking

Wales Coast Path - literally on your doorstep, this world famous path can be followed in either direction - towards Morfa Bychan (south) and Criccieth (north west). 0 mile.

Snowdon Mountain. The nearest route starts from Rhyd-ddu, or you can catch the train from Llanberis to the summit café. 13 / 27 miles.

Cycling

Plenty of scenic country lanes from the farmhouse.

Antur Stiniog mountain bike trails. 16 miles

Golf

Porthmadog Golf Club. 18 hole course located in beautiful scenery. 2 miles

Royal St Davids Golf Club, Harlech. Nationally and internationally renowned, Royal St David's is one of Wales' premier golf courses. 13 miles

Pony-trekking

Porthmadog Riding Centre - stunning location with phenomenal landscape and tranquil scenes. Includes trekking and lessons. 2.5 miles

Fishing

Eisteddfa Fisheries - 5 lakes with lakeside café - suitable for experienced and beginner fishermen and families. 3 miles