Stabal Lleuddad

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Pa le gwell i fynd gyda'ch teulu neu grwp o ffrindiau na'r llety hunan-ddarpar moethus hwn. Golygfeydd hyfryd gyda'r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £821 yr wythnos
 • £117 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 6:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.

Llawr Gwaelod
Cegin dderw yn llawn cymeriad gyda llawr llechi, waliau cerrig a bwrdd ty fferm o binwydd sydd â lle i 8 o’i amgylch yn braf. Peiriant golchi llestri, ffwrn a hob drydan, micro-don, peiriant coffi ac oergell/rhewgell yn gynwysedig, ynghyd â’r holl offer eraill y byddwch yn eu disgwyl mewn bwthyn 5 seren. Mae hon yn ystafell hardd gyda tho uchel, sydd â thrawstiau ar ei hyd sy’n llwyddo creu’r teimlad o ystafell ymlaciol a mawr.

Ystafell fyw fawr ar wahân gyda soffas lledr, gwres o dan y llawr a stôf goed - perffaith ar gyfer gêm gymdeithasol o Nintendo Wii ar y teledu mawr sgrin fflat, gêm fwrdd mwy traddodiadol neu noswaith ymlaciol yn gwylio ffilm ar y chwaraewr DVD.

Yn arfer bod yn gartws, mae gan yr ystafell ddwbl ar y llawr cyntaf wely haearn du, teledu wedi’i godi ar y wal, cadeiriau eistedd a bwrdd coffi ar gyfer eich coffi boreol. Drysau patio mawr yn arwain at ardal batio breifat eich hun gyda bwrdd a meinciau.

Mae gan yr ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod faddon sy’n sefyll wrth ei hun, a chawod ar wahân mewn steil ‘ystafell-wlyb’. Rheilen sy’n cynhesu tywelion, toiled a basn, drych wedi’i oleuo a soced eillio gyda gwres o dan y llawr.

Y Llawr Cyntaf
Ar y llawr cyntaf mae yna ystafell ddwbl arall, gyda gwely pinwydd a golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad.

Dwy ystafell wely twin gyda gwlâu sengl pinwydd a bondo gogwyddol. Mae yna ddrws sy’n cysylltu'r ddwy ystafell twin, mae hyn yn golygu y gallant gael eu defnyddio fel dwy ystafell dwin neu un ystafell i bedwar. Mae’r ardal glyd hon yn berffaith ar gyfer plant.

Ystafell gawod wedi’i theilio gyda rheilen gwresogi tywelion, toiled a basn.

Gardd
Dwy ardal batio gyda byrddau a chadeiriau i fwynhau'r golygfeydd hardd o’r bwthyn. Mae modd edmygu tirwedd syfrdanol Penrhyn Llyn o ochr y bwthyn sy’n wynebu’r de, ac mae’r meinciau ychwanegol yno yn ei wneud yn le delfrydol i ymlacio yn yr haul.

Mae bwrdd gardd arall yn yr ardd gymunedol sydd tu ôl i’r bwthyn. Mae digon o le yn yr ardal hon a chaiff ei rhannu gyda'r ddau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Hamper croeso wrth gyrraedd sy’n cynnwys Bara Brith cartref, tê Cymreig a chynnyrch lleol fel menyn, caws a bara.
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn...
Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Eitemau cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o eitemau glanhau.
Iwtiliti: Powdr a chyflyrydd golchi dillad ar gyfer y peiriant golchi dillad.
 • Dillad gwely, tywelion llaw a baddon yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael
 • Darperir coed tan
 • Caniateir hyd at 2 gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Cot a chadair uchel ar gael os bydd cais. Dewch a dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda golchwr a sychwr dillad, gellir eu defnyddio am ddim gan y sawl sy’n aros yn y bythynnod.
 • Dim ysmygu
 • Digon o fannau parcio ar gael
 • Mae bwthyn gwyliau Stabal Lleuddad, Penrhyn Llyn yn derbyn archebion am wyliau byr yn ystod cyfnodau penodol o’r flwyddyn. Ewch at ‘Prisiau’ am fwy o wybodaeth.
 • Er mwyn archebu i grwp, mae lle i 18 gysgu yn y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu harchebu gyda’i gilydd.

Lleoliad