Stabal Lleuddad

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Pa le gwell i fynd gyda'ch teulu neu grwp o ffrindiau na'r llety hunan-ddarpar moethus hwn. Golygfeydd hyfryd gyda'r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £701 yr wythnos
 • £100 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.

Llawr Gwaelod
Cegin dderw yn llawn cymeriad gyda llawr llechi, waliau cerrig a bwrdd ty fferm o binwydd sydd â lle i 8 o’i amgylch yn braf. Peiriant golchi llestri, ffwrn a hob drydan, micro-don, peiriant coffi ac oergell/rhewgell yn gynwysedig, ynghyd â’r holl offer eraill y byddwch yn eu disgwyl mewn bwthyn 5 seren. Mae hon yn ystafell hardd gyda tho uchel, sydd â thrawstiau ar ei hyd sy’n llwyddo creu’r teimlad o ystafell ymlaciol a mawr.

Ystafell fyw fawr ar wahân gyda soffas lledr, gwres o dan y llawr a stôf goed - perffaith ar gyfer gêm gymdeithasol o Nintendo Wii ar y teledu mawr sgrin fflat, gêm fwrdd mwy traddodiadol neu noswaith ymlaciol yn gwylio ffilm ar y chwaraewr DVD.

Yn arfer bod yn gartws, mae gan yr ystafell ddwbl ar y llawr cyntaf wely haearn du, teledu wedi’i godi ar y wal, cadeiriau eistedd a bwrdd coffi ar gyfer eich coffi boreol. Drysau patio mawr yn arwain at ardal batio breifat eich hun gyda bwrdd a meinciau.

Mae gan yr ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod faddon sy’n sefyll wrth ei hun, a chawod ar wahân mewn steil ‘ystafell-wlyb’. Rheilen sy’n cynhesu tywelion, toiled a basn, drych wedi’i oleuo a soced eillio gyda gwres o dan y llawr.

Y Llawr Cyntaf
Ar y llawr cyntaf mae yna ystafell ddwbl arall, gyda gwely pinwydd a golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad.

Dwy ystafell wely twin gyda gwlâu sengl pinwydd a bondo gogwyddol. Mae yna ddrws sy’n cysylltu'r ddwy ystafell twin, mae hyn yn golygu y gallant gael eu defnyddio fel dwy ystafell dwin neu un ystafell i bedwar. Mae’r ardal glyd hon yn berffaith ar gyfer plant.

Ystafell gawod wedi’i theilio gyda rheilen gwresogi tywelion, toiled a basn.

Gardd
Dwy ardal batio gyda byrddau a chadeiriau i fwynhau'r golygfeydd hardd o’r bwthyn. Mae modd edmygu tirwedd syfrdanol Penrhyn Llyn o ochr y bwthyn sy’n wynebu’r de, ac mae’r meinciau ychwanegol yno yn ei wneud yn le delfrydol i ymlacio yn yr haul.

Mae bwrdd gardd arall yn yr ardd gymunedol sydd tu ôl i’r bwthyn. Mae digon o le yn yr ardal hon a chaiff ei rhannu gyda'r ddau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Hamper croeso wrth gyrraedd sy’n cynnwys Bara Brith cartref, tê Cymreig a chynnyrch lleol fel menyn, caws a bara.
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn...
Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Eitemau cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o eitemau glanhau.
Iwtiliti: Powdr a chyflyrydd golchi dillad ar gyfer y peiriant golchi dillad.
 • Dillad gwely, tywelion llaw a baddon yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael
 • Darperir coed tan
 • Caniateir hyd at 2 gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Cot a chadair uchel ar gael os bydd cais. Dewch a dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda golchwr a sychwr dillad, gellir eu defnyddio am ddim gan y sawl sy’n aros yn y bythynnod.
 • Dim ysmygu
 • Digon o fannau parcio ar gael
 • Mae bwthyn gwyliau Stabal Lleuddad, Penrhyn Llyn yn derbyn archebion am wyliau byr yn ystod cyfnodau penodol o’r flwyddyn. Ewch at ‘Prisiau’ am fwy o wybodaeth.
 • Er mwyn archebu i grwp, mae lle i 18 gysgu yn y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu harchebu gyda’i gilydd.

Lleoliad

Stabal Lleuddad is located in a peaceful, scenic setting on a working beef and dairy farm near the small village of Llangwnadl. Just off the main road, there is a farm track of approximately ¼ mile that leads up to your holiday cottage. Llyn Peninsula's beautiful landscape and coastline can be enjoyed from the cottage and from the expansive grounds around it. Stabal Lleuddad is the largest of three luxury holiday cottages on site and its central location also makes it ideal for exploring the Llyn Peninsula.

The nearest village shop is in Tudweiliog (2 miles) and there are numerous good pubs and restaurants nearby. Amongst the recommended places to eat are The Lion in Tudweiliog, The Ship Inn in Edern (4 miles), Nanhoron Arms, Nefyn (7 miles), Venetia and Coconut Kitchen in Abersoch (9 miles) and Ty Newydd, Aberdaron (5 miles). The best local pubs are The Lion in Tudweiliog and Bryncynan Inn in Nefyn (7 miles).

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Amongst the ‘must see’ attractions is the beautiful seaside village of Aberdaron, the pub on the beach in Porthdinllaen, endless sandy beaches including the nearest one at Penllech, just 2 miles from the cottage and the sacred Bardsey Island.

Nant Gwrtheyrn Language and Heritage Centre is another great attraction within its own hidden bay by the sea, not to mention Glasfryn Park for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches

The nearest is Penllech, a long sandy beach that allows you to really feel that you are away from it all. 2 miles

There are also many other great beaches within a short drive of your holiday cottage. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.

Walking

Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path). The nearest joining point is Traeth Penllech beach, 2 miles from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles.

Horse riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 5 miles

Read more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Golf

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 9 miles.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 9 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.