Beudy Lleuddad

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Ymlaciwch yn y bwthyn 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Gwnewch fawr ddim neu gwnewch y mwyaf o'i leoliad canolog. Cysgu 6

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £534 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau - heblaw am farbeciw neu ddau efallai. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.

Llawr Gwaelod

Cegin fawr, lliw hufen gyda bwrdd ty fferm pinwydd. Ystafell â tho uchel gyda thrawstiau, a llawr moethus o lechi â gwres yn dod oddi tano. Mae popeth y bydd eu hangen arnoch ar gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell a pheiriant coffi hollbwysig i’ch paratoi ar gyfer yr awyr iach Gymreig!

Llawr derw yn yr ystafell fyw, a chadeiriau esmwyth lledr mawr a chyfforddus gyda stôf goed i ymlacio. Daw’r teledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD a chonsol Nintendo Wii - perffaith i deulu neu grwp.

Ystafell wely ddwbl 1 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad, a wal gerrig hardd.

Ystafell wely ddwbl 2 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd ardderchog o’r môr a chefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda baddon trawiadol a chawod ar lefel y llawr, rheiliau tywel wedi’u gwresogi a gwres dan y llawr - rhai o nodweddion 5 seren y bwthyn hwn.

Llawr Cyntaf

Ar ben y grisiau mae ystafell glyd gyda theledu arall a bag ffa mawr ledr. Mae hefyd chwaraewr DVD, Playstation 2, teganau a gemau yn yr ystafell hon - lle perffaith i’r plant.

Ystafell twin mewn croglofft draddodiadol ac mae modd ei chyrraedd drwy’r ystafell glyd, ac mae ganddi fondo gogwyddol a wal gerrig wreiddiol.

Gardd

Yn y bwthyn moethus hwn, mae'r ardal batio yn y lle delfrydol - o flaen tirwedd godidog, a gyda seddi i ymlacio ac edmygu'r olygfa arbennig o'ch amgylch.

Tu ôl i’r bwthyn, mae gardd fawr gymunedol gyda bwrdd a meinciau, a gaiff ei rannu gyda’r ddau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darparir pecyn croeso o gynnyrch lleol i bawb yn cynnwys Bara Brith cartref.
 • Caiff yr eitemau canlynol hefyd eu darparu yn y bwthyn yn ystod eich arhosiad...
Cegin: papur cegin, lliain llestri, brws a sgwriwr i olchi’r llestri, hylif golchi llestri a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell Ymolchi: papur ty bach.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrwr ar gyfer peiriant golchi.

Darperir dillad gwely a thywelion dwylo a baddon. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Mae gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwresogydd olew o dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Wifi ar gael
 • Darperir coed tan
 • Croesewir hyd at ddau gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Mae modd darparu cot a chadair uchel os gofynnir amdano. Dewch a dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda pheiriant golchi a sychu dillad a all gael eu defnyddio gan holl breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o lefydd parcio ar gael
 • Ar gyfer grwpiau mawr, mae lle i 18 person rhwng y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu bwcio gyda’i gilydd

Lleoliad

The cottage is located in a peaceful, scenic setting on a working beef and dairy farm near the small village of Llangwnadl. One of three luxury holiday cottages on site, it enjoys wonderful sea and countryside views and is an ideal, central location for exploring the Llyn Peninsula. Just off the main road, there is a farm track of approximately ¼ mile that leads up to your holiday cottage with sea view - ideal for a short walk.

The nearest village shop is in Tudweiliog (2 miles) and there are numerous good pubs and restaurants nearby. Amongst the recommended places to eat are The Lion in Tudweiliog, The Ship Inn in Edern (4 miles), Nanhoron Arms, Nefyn (7 miles), Venetia and Coconut Kitchen in Abersoch (9 miles) and Ty Newydd, Aberdaron (5 miles). The best local pubs are The Lion in Tudweiliog and Bryncynan Inn in Nefyn (7 miles).

There are so many hidden treasures on the Llyn Peninsula, which is also a designated area of outstanding natural beauty. Amongst the ‘must see’ attractions is the beautiful seaside village of Aberdaron, the pub on the beach in Porthdinllaen, endless sandy beaches including the nearest one at Penllech, just 2 miles from the cottage and the sacred Bardsey Island.

Nant Gwrtheyrn Language and Heritage Centre is another great attraction within its own hidden bay by the sea, not to mention Glasfryn Park for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches

The nearest is Penllech, a long sandy beach that allows you to really feel that you are away from it all. 2 miles

There are also many other great beaches within a short drive. View the top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path). The nearest joining point is Traeth Penllech beach, 2 miles from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles.

Horse riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 5 miles

Golf

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 9 miles.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 9 miles