Y bythynnod gorau a mwy

Bythynnod Lleuddad Cottages

Llangwnadl - North Wales Coast

Tri o fythynnod deniadol ar gyfer 18 o westeion wedi eu lleoli gyda'i gilydd. Gellir darganfod Penrhyn Llŷn o ben drws eich bythynnod gwyliau.
 • Cysgu 18 o bobl
 • 9 Ystafell wely
 • 4 Ystafell ymolchi
 • Derbyn 5 anifail anwes
 • WiFi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
387040
£1409 - £2425 yr wythnos *

Disgrifiad

Mae'r llety hwn wedi ei wneud fyny o dri bwthyn hunan ddarpar - gellir eu archebu'n unigol neu fel rhan o grŵp. Cymerwch olwg ar Beudy Lleuddad (cysgu 6), Corlan Lleuddad (cysgu 4), a Stabal Lleuddad (cysgu 8) am fwy o wybodaeth am y bythynnod unigol.

Yn edrych am lety i deulu estynedig neu i grŵp o ffrindiau ble y gall pawb fod hefo'i gilydd ond eto arwahan? Mae'r 3 bwthyn wedi eu lleoli gyda'i gilydd ac o ben drws eich bwthyn gwyliau gellir darganfod prydferthwch Penrhyn Llŷn. Gellir mwynhau hyfrydwch arfordir Penrhyn Llŷn a'r golygfeydd o gefn gwlad heddychlon o'r llety hwn, gyda'r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mae'n ganolog i holl atyniadau Penrhyn Llŷn ac yn ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol. 

Gwybodaeth Stabal Lleuddad (Uned 1 - cysgu 8):


Llawr Gwaelod
Cegin dderw yn llawn cymeriad gyda llawr llechi, waliau cerrig a bwrdd ty fferm o binwydd sydd â lle i 8 o’i amgylch yn braf. Peiriant golchi llestri, ffwrn a hob drydan, micro-don, peiriant coffi ac oergell/rhewgell yn gynwysedig, ynghyd â’r holl offer eraill y byddwch yn eu disgwyl mewn bwthyn 5 seren. Mae hon yn ystafell hardd gyda tho uchel, sydd â thrawstiau ar ei hyd sy’n llwyddo creu’r teimlad o ystafell ymlaciol a mawr.

Ystafell fyw fawr ar wahân gyda soffas lledr a gwres o dan y llawr - perffaith ar gyfer gêm gymdeithasol o Nintendo Wii ar y teledu mawr sgrin fflat, gêm fwrdd mwy traddodiadol neu noswaith ymlaciol yn gwylio ffilm ar y chwaraewr DVD.

Yn arfer bod yn gartws, mae gan yr ystafell ddwbl ar y llawr cyntaf wely haearn du, teledu wedi’i godi ar y wal, cadeiriau eistedd a bwrdd coffi ar gyfer eich coffi boreol. Drysau patio mawr yn arwain at ardal batio breifat eich hun gyda bwrdd a meinciau.

Mae gan yr ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod faddon sy’n sefyll wrth ei hun, a chawod ar wahân mewn steil ‘ystafell-wlyb’. Rheilen sy’n cynhesu tywelion, toiled a basn, drych wedi’i oleuo a soced eillio gyda gwres o dan y llawr.

Y Llawr Cyntaf
Ar y llawr cyntaf mae yna ystafell ddwbl arall, gyda gwely pinwydd a golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad.

Dwy ystafell wely twin gyda gwlâu sengl pinwydd a bondo gogwyddol. Mae yna ddrws sy’n cysylltu'r ddwy ystafell twin, mae hyn yn golygu y gallant gael eu defnyddio fel dwy ystafell dwin neu un ystafell i bedwar. Mae’r ardal glyd hon yn berffaith ar gyfer plant.

Ystafell gawod wedi’i theilio gyda rheilen gwresogi tywelion, toiled a basn.

Gwybodaeth Beudy Lleuddad (Uned 2 - cysgu 6):

Llawr Gwaelod
Cegin fawr, lliw hufen gyda bwrdd ty fferm pinwydd. Ystafell â tho uchel gyda thrawstiau, a llawr moethus o lechi â gwres yn dod oddi tano. Mae popeth y bydd eu hangen arnoch ar gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell a pheiriant coffi hollbwysig i’ch paratoi ar gyfer yr awyr iach Gymreig!

Llawr derw yn yr ystafell fyw, a chadeiriau esmwyth lledr mawr a chyfforddus. Daw’r teledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD a chonsol Nintendo Wii - perffaith i deulu neu grwp.

Ystafell wely ddwbl 1 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad, a wal gerrig hardd.

Ystafell wely ddwbl 2 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd ardderchog o’r môr a chefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda baddon trawiadol a chawod ar lefel y llawr, rheiliau tywel wedi’u gwresogi a gwres dan y llawr - rhai o nodweddion 5 seren y bwthyn hwn.

Llawr Cyntaf
Ar ben y grisiau mae ystafell glyd gyda theledu arall a bag ffa mawr ledr. Mae hefyd chwaraewr DVD, Playstation 2, teganau a gemau yn yr ystafell hon - lle perffaith i’r plant.

Ystafell twin mewn croglofft draddodiadol ac mae modd ei chyrraedd drwy’r ystafell glyd, ac mae ganddi fondo gogwyddol a wal gerrig wreiddiol.

Gwybodaeth Corlan Lleuddad (Uned 3 – cysgu 4) :

Llawr Gwaelod
Mae’r ardal fyw ar gynllun agored, ac yn ystafell fawr, eang gyda tho uchel sy’n cynnwys cegin hardd, ardal fwyta a lolfa. Mae ei ddau set o ddrysau patio, y llawr llechi gyda gwres oddi tano a’r trawstiau yn ychwanegu at yr awyrgylch ysgafn ac ymlaciol sydd i’r ty.

Mae’r gegin fodern lliw hufen yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys popty a hob trydanol, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell, micro-don, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Bwrdd pinwydd ty fferm gyda lle i 4 eistedd.

Yn y lolfa mae cadeiriau esmwyth lledr, teledu fawr sgrin fflat, chwaraewr DVD a Nintendo Wii gyda golygfeydd dros yr ardd a thu hwnt drwy’r drysau patio. Nodwedd drawiadol arall sydd yn yr ystafell fawr hon yw’r grisiau sydd wedi eu naddu’n lleol sy’n arwain at y llofft falconi.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely dwbl haearn lliw hufen, a llawr llechi â gwres oddi tano.

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon siâp ‘P’, cawod uwch ei ben a rheilen gwresogi tywelion.

Llawr Cyntaf
Llofft falconi twin gyda bondo gogwyddol sydd â modd ei gyrraedd gyda grisiau o’r ystafell fyw. *Nodwch gan fod yr ystafell twin yn llofft falconi, nid yw’n addas ar gyfer plant ifanc.

Gardd

Tra fod gan bob un o'r bythynnod ei ardal patio ei hun gyda bwrdd a chadeiriau, gellir defnyddio'r holl ardal y tu blaen i'r bythynnod fel ardal gymunedol. O'r ardaloedd patio y tu allan i'r bythynnod gellir mwynhau Penrhyn Llŷn ar ei orau, gyda golygfeydd anhygoel yr holl ffordd i lawr i'r môr ar y gorwel.

Mae yna hefyd ardal gymunedol y tu ôl i'r bythynnod. Mae'r lawnt helaeth yn ddelfrydol ar gyfer anifeiliaid anwes, gêm o bêl droed ayb

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso ymhob bwthyn yn cynnwys Bara Brith cartref ac wyau 
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd...

Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrydd ar gyfer y peiriant golchi.

 • Dillad gwely, tywelion baddon a dwylo yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Cysylltiad wifi ar gael
 • Croesewir i fyny hyd at 5 o gŵn sy’n ymddwyn am gost ychwanegol o £25 y ci (i fyny at 2 o gŵn yn y bythynnod mwyaf ac 1 ci yn y bwthyn lleiaf).
 • Darperir cot a chadair uchel os bydd cais. Dewch a dillad gwely i’r cot eich hun.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda pheiriant sychu dillad a pheiriant golchi dillad, a all gael ei defnyddio gan breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o fannau parcio ar gael
 • Nodwch os gwelwch chi'n dda nid o dan unrhyw amgylchiadau y gallwch gael mwy na 18 o westeion ar y safle ar yr pryd.

Nodweddion

 • Cysgu 18 o bobl
 • 9 Ystafell wely
 • 5 Gwely dwbl
 • 8 Gwely sengl
 • 4 Ystafell ymolchi
 • Derbyn 5 anifail anwes
 • WiFi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Friday newid
 • 2 o draeth
 • 3 milltir o dafarn
 • 3 o siop
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ar fferm weithredol
 • Parcio preifat
 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell
 • Dim ysmygu
 • Tywelion yn gynwysedig
 • Peiriant sychu dillad
 • Dim peiriant golchi
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Dim cot symudol ar gael

Prisiau

Adolygiadau

Perfect!!!Emma from Wirral - 23rd December 2018
Perfect accommodation for a large family celebration. The cottages had everything needed for our stay. I would highly recommend a stay at these beautiful cottages. The location and scenery were stunning. Best of Wales made the booking very easy and straightforward and were quick in responding to any queries. Excellent customer service, would highly recommended.Elaine from Liverpool - 10th January 2018
We had a fabulous stayand superb value for money.
Fantastic location, extremely spacious and perfect for our large family holiday. We loved whistling sands beach and were pleased it was so nearby. Llanbedrog is also a great beach. We found a wonderful hotel just outside Abersoch which was a real gem. The card for it was in the holiday pack in the house.Samantha - 28th August 2017
The cottage is perfect. Very comfortable, clean and homelyFriends from North Wales - 2nd October 2015
We had a fantastic time, the property was out of this world and the owner Carol is a lovely lady. Go to a different beach everyday, there are plenty of secluded coves to explore and follow the costal path because the views are lovely. Our dog likes swimming so it was great for him.Debbie from North Wales - 9th August 2015
The property was spotlessly clean and beautifully positioned in a tranquil setting, providing excellent faclities. the owners were so accomodating with nothing too much trouble ensuring our visit was the best it could be!Friends from South Wales - 26th April 2015
The cottage was fantastic a real home from home, had everything we needed and more, the toys, books & games for the children were a great help. Lots of walks to go on and Abersoch beach was greatFamily from Liverpool - 17th April 2015

Map

Calendr

Chwefror 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Mawrth 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Ebrill 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Mai 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Mehefin 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Gorffennaf 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Awst 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Medi 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Hydref 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Tachwedd 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Rhagfyr 2019
GweSadSulLlunMawMerIau
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Ionawr 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Chwefror 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Mawrth 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Ebrill 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Mai 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Mehefin 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Gorffennaf 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Awst 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Medi 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Hydref 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Tachwedd 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis
Rhagfyr 2020
GweSadSulLlunMawMerIau
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ddim ar gael
Ar gael
Dyddiad newid
Wedi dewis

Eitemau Ychwanegol

Holiday Extras

We've hand-picked a selection of Holiday Extras from trusted partners to make your holiday extra special. When you make your booking, you'll see all the Extras on offer at your chosen property and be able to add them to your holiday. Booking them in advance gives you more time to relax when you arrive, and remember - many of these offers are exclusive so you won’t find them anywhere else.

Attractions & Experiences

Rib Ride Boat Tours 10% off Anglesey Boat Tour

Book an unbeatable adventure with Wales’ best adventure boat tour company and get 10% off any trip.

Attractions & Experiences

Corris Mine Explorers 10% off Mine Exploration Tours

First excavated in 1836, Braich Goch Slate Mine closed around 40 years ago. Go underground and see first-hand the kind of conditions miners had to work in.

Food & Drink

Virgin Wines 12 Bottle Classic Wine Selection

This classic case oozes class and is perfect to give you various flavours from across the globe! Enjoy 2 bottles of each wine to encourage sharing or indulgence...

Normal price
£115.87

Price
£95.50

Food & Drink

Virgin Wines 12 Bottle Luxury Wine Selection

This 12 bottle case is packed full of wines to blow you away with flavours and complexities all round – a case guaranteed to impress all who get the pleas...

Normal price
£175.87

Price
£131.90

Attractions & Experiences

Cadw 20% I FFWRDD O AELODAETH CADW

Wrth fod yn aelod o Cadw, mi gewch fynediad diderfyn i dros 100 o safloedd hanesyddol ar draws Cymru.Ar ben hynny, mae aelodaeth Cadw yn cynnwys:50% i ffwrdd o ...

Food & Drink

Virgin Wines 6 Bottle Celebratory Wine Selection

A true Prosecco lover's case! No excuse is needed for this beautiful selection (so don’t let others tell you any different!). Start with the wonderful flo...

Normal price
£74.93

Price
£61.75

Food & Drink

Virgin Wines 6 Bottle Classic Wine Selection

This 6 bottle classic case is perfect for those wanting to try something of everything – carefully selected to incorporate crowd pleasers from across the ...

Normal price
£60.93

Price
£47.95

Travel & Transport

Europcar Car Hire

Europcar, our preferred car hire partner, are offering you great quality UK car hire at affordable prices. With our dedicated offer you will save up to 20%.

Food & Drink

Dineindulge Dineindulge - private dining service

Enjoy private dining in the comfort of your holiday property. Dineindulge offer a personal chef service with restaurant quality cuisine from only £25 per perso...

Food & Drink

Little Welsh Hamper Company Luxury Welsh Hampers

Enjoy free delivery on fantastic luxury Welsh hampers during your holiday

Pages

Ardal leol

Mae Bythynnod Lleuddad wedi eu lleoli o fewn gerddi preifat ac amgaeedig. Man heddychlon yn llawn golygfeydd, ar dir fferm laeth ac eidion weithredol yn agos i bentref Llangwnadl. Nid ydynt yn bell oddi ar y brif ffordd, mae trac fferm o tua ¼ milltir yn arwain tuag at Fythynnod Lleuddad, lle gallwch fwynhau gwyliau moethus hunan arlwyo. Mae modd mwynhau golygfeydd o Benrhyn Llŷn a’i arfordir o’r bythynnod a’i dir o amgylch. Lleoliad canolog sy’n ddelfrydol er mwyn mwynhau awyr iach Penrhyn Llyn.

Mae’r siop bentref agosaf yn Nhudweiliog (2 filltir) ac mae nifer o dafarndai a bwytai da cyfagos. Ymhlith y mannau bwyta rydym yn eu hawgrymu mae Y Llew yn Nhudweiliog, The Ship Inn yn Edern (4 milltir), Nanhoron Arms, Nefyn (7 milltir), Venetia a Coconut Kitchen yn Abersoch (9 milltir) a Thy Newydd, Aberdaron (5 milltir).

Mae llwyth o drysorau cudd ym Mhenllŷn, sydd yn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Ymhlith yr atyniadau sy’n rhaid eu gweld mae’r pentref glan môr Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, traethau di-ddiwedd gan gynnwys yr un agosaf sydd yn Penllech, ond 2 filltir o’r bwthyn ac Ynys Enlli.

Atyniad gwych arall yw Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn, o fewn bae cuddiedig ei hun wrth y môr, heb sôn am Barc Glasfryn am ddiwrnod yn llawn hwyl (rasio ceir, bowlio deg ac ati) Castell Caernarfon, Yr Wyddfa (mynydd uchaf Cymru), Mynydd Gwefru Llanberis ac Amgueddfa Lechi Cymru.

Traethau

Y traeth agosaf yw Penllech, traeth hir a thywodlyd sydd â theimlad o lonyddwch a heddwch. 2 filltir.

Mae hefyd traethau gwych eraill o fewn pellter byr yn y car. 

Cerdded

Llwybr Arfordir Llŷn (rhan o Lwybr Arfordir Cymru). Y man agosaf i ymuno yw Traeth Penllech, sydd 2 filltir o’r bwthyn.

Yr Eifl – Cadwyn o fynyddoedd gan gynnwys y pwynt uchaf ym Mhenryn Llŷn. 4.5 milltir o hyd. 12 milltir.

Marchogaeth

Canolfan Farchogaeth Pen Llŷn – Llaniestyn. Bridfa a theithiau i rai ar bob lefel. 5 milltir.

Golff

Clwb Golff Nefyn a’r Cylch - 26 twll, yn cynnig dau gwrs 18 twll pen clogwyn gyda golygfeydd arbennig o’r arfordir. 7 milltir

Clwb Golff Abersoch – cwrs golff 18 twll, wrth ymyl y traeth. 9 milltir.

Chwaraeon Dwr

Mae gan traeth Abersoch ddwr fflat sy’n addas ar gyfer sgilfyrddio a sgïo dwr, hwylio, hwylio cychod modur a hwylfyrddio. 9 milltir.