Marian Graig

Llanbedrog, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Wedi ei leoli mewn man o'r neilltu, gellir cerdded o'r llety hunan-ddarpar hwn ar gyfer 2-3 yn Llanbedrog i'r traeth, ty bwyta, tafarn a siop. Twb poeth a stôf llosgi coed.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £500 yr wythnos
 • £71 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ymlaciwch drwy’r dydd ar draeth maith tywodlyd gan fwynhau gwydraid o win achlysurol ar falconi’r caffi a’ch golygon tua’r môr. Dychwelwch yn hamddenol i’ch llety 5 seren yn Llanbedrog, newid i’ch dillad gorau a’i throi hi tua’r dafarn neu’r bwyty lleol ( 2 funud o waith cerdded). Ar ôl pryd tri chwrs, ewch yn eich holau i’r bwthyn a chamu i mewn i’r twb poeth ar y patio, gyda photel o siampên , o bosib, i orffen y diwrnod mewn steil. Deffrwch y bore wedyn gan wneud yr un fath eto, gan ymweld â’r galeri lleol efallai neu gerdded ar hyd llwybr yr arfordir yn lle.

Dyma flas ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch yn aros ym mwthyn Marian Graig yn Llanbedrog ar benrhyn godidog ac unigryw Llyn.

Llawr Gwaelod

Llety newydd ei adnewyddu yn Llanbedrog gyda chegin/ ystafell fyw eang wedi ei dodrefnu yn gyflawn. Cynllun agored gyda phob dyfais fodern.

Fe gewch chi bopeth yr ydych chi’n chwilio amdano yn y gegin pum seren gyfarparedig, yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell fawr yn un, ac oerydd gwin.

Mae'r ystafell fyw yn cynnwys stôf llosgi coed inglenook, soffa a chadair ledr gyfforddus a theledu smart gyda freeview yn ogystal a Netflix yn rhad ac am ddim. Darperir DVDs, llyfrau a wifi ar gyfer nosweithiau clyd.

Fyny Grisiau

Prif ystafell wely eang gyda gwely dwbl moethus, dodrefn derw a theledu.

Ystafell wely sengl gyda chwpwrdd, droriau wrth y gwely a theledu.

Ystafell ymolchi hardd gyda baddon, cawod fawr y gellir cerdded i mewn iddi a rheilen gwresogi tywelion.

Gardd

Gardd gaeëdig sydd wedi ei dylunio'n brydferth gyda thwb poeth moethus, preifat. Hefyd gan ei bod wedi ei chyflenwi gyda dodrefn tu allan a set barbeciw Webber, mae'r llety 5 seren hwn yn Llanbedrog yn darparu lle gwych i ymlacio a mwynhau ardal heddychlon Penrhyn Llyn.

Golchdy

Drws nesaf i'r ty mae golchdy arwahân gyda pheiriant golchi a sychu dillad a lle i storio (beics a.y.y.b) os oes angen.

Gwybodeath Ychwanegol

 • Llieiniau gwely, tyweli dwylo a baddon a 2 sychwr gwallt yn cael eu darparu
 • Gwres canolog a thrydan yn cael eu cynnwys. Logiau'n cael eu darparu am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Wi-fi ar gael yn y bwthyn
 • Netflix
 • 'Ipod docking station'
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Croeso i 1 ci -  Ni ddylid gadael yr anifeiliaid eu hunain yn y bwthyn ac ni chaniateir cŵn yn y ystafelloedd gwely nac ar y dodrefn.
 • Parcio preifat oddi ar y lôn ar gael ar gyfer 2 gar.

Lleoliad