Ffermdy Cricieth

Criccieth, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae Ffermdy Cricieth yn cynnig llety preifat, ar wahân, sy'n sicrhau gwyliau heddychlon ac ymlaciol - dim ond 4.5 milltir o Gricieth. 5 seren, stôf a Sauna.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £590 yr wythnos
 • £84 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Ffermdy Cricieth yn cynnig llety preifat, ar wahân, sy’n sicrhau gwyliau heddychlon ac ymlaciol - dim ond 4.5 milltir o Gricieth. Mae yma ystafelloedd helaeth drwy’r ffermdy, o ansawdd 5 seren, gyda digonedd o nodweddion ychwanegol megis Nordic Sauna a stôf losgi coed. Gyda traethau tywodlyd arbennig, cestyll trawiadol, Canolfannau Gweithgareddau, Parc Cenedlaethol Eryri, amrywiaeth o siopau o ansawdd uchel, bwytai, a llawer mwy gerllaw, mae Ffermdy Cricieth yn le defrydol ar gyfer eich gwyliau, ar unrhyw amser o’r flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta eang gyda unedau derw, golchwr llestri, ffwrn drydan, hob, oergell, meicrodon a HiFi. Sosbannau Stainless Steel a llestri Portmeirion. Bwrdd mawr gyda lle i 8. Mae yma ystafell arwahan gyda golchwr/sychwr dillad, rhewgell, a digon o le ar gyfer esgidiau a chotiau.

I lawr tair gris i ystafell fyw helaeth gyda wal garreg, lle tân gwreiddiol gyda stôf losgi coed, a thrawstiau derw. Soffa gyfforddus gyda theledu, chwaraewr DVD, gemau a llyfrau.

Ystafell glyd gyda Nordic Sauna sydd yn eistedd 2 - 4 o bobl yn ogystal â chawod drydan.

Toiled arwahan.

Llawr Cyntaf

Llofft fawr ag ystafell ymolchi ynghlwm gyda gwely maint king a theledu ar y wal. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys baddon trobwll 6 jet, 2 basn ymolchi a thoiled.

Llofft twin - eto, gyda digon o le i ddau wely sengl 3’, teledu ar y wal, byrddau bach ger y gwelyau, a chwpwrdd dillad.

Llofft ddwbwl gydag ystafell ymolchi ynghlwm, cwpwrdd dillad a chwpwrdd droriau. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys cawod drydan, basn a thoiled.

Mae’r tair llofft yn mwynhau golygfeydd braf cefn gwlad.

Ystafell ymolchi deuluol gyda baddon, basn a thoiled.

Gardd

Patio mawr gyda bwrdd a chadeiriau gardd, a Barbaciw siarcol. Lawnt, gyda gazebo yn edrych allan ar olygfeydd trawiadol - yn achlysurol yn yr haf fe ddaw’r gwartheg sydd ochor arall y ffens draw i ddweud ‘Helo’!!

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion llaw a baddon yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • 2 sychwr gwallt
 • Chadair uchel a 2 got teithiol ar gael os oes angen
 • Haearn a bwrdd smwddio
 • Man parcio eang
 • Dim ysmygu tu mewn
 • Caniateir 1 ci bach rhwng dechrau Tachwedd a diwedd Mawrth yn unig am £20 ychwanegol. Dim cwn rhwng dechrau Ebrill a diwedd Hydref
 • Gellir pysgota am Frithyll Brown ar afon Dwyfach sydd yn llifo drwy dir fferm cyfagos
 • Hefyd, mae Saethu ar gael pe dymunir (Cyffylog, colomennod ayb)

Lleoliad