Heol y Goron

Conwy, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Gyferbyn â Plas Mawr, un o emau pensaernîol Conwy, mae'r bwthyn hwn i 2 wedi ei leoli i lawr stryd dawel yng nnghanol y dref.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £581 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyferbyn â Plas Mawr, un o emau pensaernîol Conwy, mae'r bwthyn hwn i 2 wedi ei leoli i lawr stryd dawel yng nnghanol y dref. Mae llwybr yn arwain o'r bwthyn i lawr i'r Stryd Fawr gyda dewis eang o siopau, caffis a bwytai. Y lleoliad delfrydol i ddarganfod tref Treftadaeth y Byd gyda'i gastell Canoloesol, Marina a thraethau, ynghyd ag arfordir Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

Llawr Gwaelod

Ardal agored sy'n eich croesawu drwy'r drws ffrynt, yn ymestyn drwodd i'r drws patio sy'n arwain allan i gwrt yn y cefn.

Lolfa - yn eich gwahodd i ymlacio ar soffa gysurus o flaen stôf nwy a theledu ar y wal.

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys unedau gwyn a wyneb gweithio gwenithfaen. Yn cynnwys popty trydan a hob nwy, meicrodon, oergell gyda rhewgell oddi mewn, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Bar brecwast steilus i fwyta ac edrych allan i'r patio preifat.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king a theledu ar y wal.

Ystafell gawod ensuite gyda cawod fawr, dwy basn, toiled a rheilen sychu tywelion.

Cwrt

Tawel a chaeedig yn cynnig lleoliad preifat i ymlacio gyda llyfr da neu i fwynhau bwyta tu allan.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, Prosseco a siocledau    
 • Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig    
 • Gwres dan y llawr yn yr ystafell gawod    
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt ar gael     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 2 gi    
 • Dim ysmygu tu mewn   
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
 • Parcio ar y stryd os oes lle. Meysydd parcio gerllaw (bydd rhaid talu yma)    

Lleoliad