Bwthyn Conwy

Conwy, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Saif Bwthyn Conwy ar fferm deuluol ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru. 2 filltir o Conwy a 7 milltir o dref Fictoraidd enwog Llandudno.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £474 yr wythnos
 • £68 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Bwthyn Conwy yn fwthyn hunan ddarpar wedi ei leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, yn agos at arfordir Gogledd Cymru. 2 filltir o Gonwy a’i gastell canol oesol a 7 milltir o dref Llandudno gyda’r pier Fictoraidd enwog, traeth, siopau, llethr sgïo, ceir cebl a llawer mwy. Mae’r bwthyn hwn wedi ei leoli ar fferm deuluol yn Nyffryn Conwy sy’n cadw defaid, gwartheg, ieir, hwyaid, cwn a chath. Mae croeso i blant fwydo’r anifeiliaid, chwarae yn y cae a chael blas o fywyd ar y fferm.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gyda theledu SKY, DVD a Fideo. Dwy soffa yn eistedd 2 a chadair.

Cegin gyflawn a lle bwyta yn cynnwys hob nwy a phopty trydan. Trawstiau agored traddodiadol.

Ystafell ymolchi gyda chawod.

Ystafell wely 1 - gwelyau twin gyda basn a theledu (sianeli am ddim) a golygfeydd o’r ardd

Cyntedd - Cwpwrdd dan y grisiau yn llawn teganau i blant a mynediad i’r patio

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – gwely dwbl, cwpwrdd dillad a bwrdd gwisgo

Ystafell wely 3 – gwely bync maint llawn, alcof gydag uned o ddroriau a drych

Gardd

Gall gwestai fwynhau patio preifat gyda barbeciw nwy, bwrdd a meinciau ym Mwthyn Conwy. Mae pwll tywod ac ardal chwarae wedi ei gorchuddio i blant ifanc a chasgliad eang o feiciau, teganau a gemau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir lleiniau gwely

Darperir tywelion dwylo a bath ar gais

Peiriant golchi dillad ar gael ac mae sied wair y tu allan sy'n ddelfrydol ar gyfer sychu dillad

Trydan yn gynwysedig

Gwres canolog nwy drwy ddarlleniad ar y metr

Wi-fi ar gael

Sychwr gwallt a gefel yn cael eu darparu

Dim anifeiliaid anwes (ac eithrio trwy ganiatâd arbennig)

Darperir cot a chadair uchel. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Digonedd o lefydd parcio

Lleoliad