Bwthyn Hendreclochydd

Barmouth, North Wales Coast

 • Golygfeydd anhygoel o'r môr. Mae'r bwthyn hwn ger Abermaw wedi ei adnewyddu'n odidog, ac yn lleoliad gwych i fedru mwynhau y gorau o Ogledd Cymru.  

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £563 yr wythnos
 • £80 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei gynllunio i wneud y mwyaf o'r golygfeydd anhygoel, mae'r bwthyn hardd hwn yn cynnig mangre helaeth a chyfoes i fedru mwynhau arfordir Gogledd Cymru ar ei orau. Wedi ei leoli mewn cornel trawiadol o Barc Cenedlaethol Eryri, o fewn pellter cerdded i draeth euraidd, Llwybr Arfordirol Cymru a thafarn/bwyty, ac ond 2 filltir o Abermaw. 

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 - gwely mawr moethus maint king gyda golygfeydd o'r môr. Cypyrddau dillad, cadair ddarllen, dillad gwelyau wedi eu gwneud yn lleol, a gwres o dan y llawr. 

Ystafell wely 2 - ystafell deuluol gyda gwely dwbwl a gwely sengl, cypyrddau dillad, dillad gwelyau wedi eu gwneud yn lleol, gwres o dan y llawr, ac wrth gwrs, golygfeydd o'r môr.

Ystafell ymolchi gyda chawod fawr, rheilen sychu tywelion, basn fodern a drych gyda golau. 

Cwpwrdd o dan y grisiau gyda peiriant golchi dillad a storfa. 

Llawr Cyntaf

Dyma ystafell i eistedd nol ac ymlacio. Yn meddiannu'r llawr cyfan, mae'r ystafell fyw/bwyta/cegin yn mwynhau digon o olau naturiol, a golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd a'r môr. Wedi ei haddurno mewn dull modern a Chymreig gyda wal gerrig a thrawstiau. 

Mae'r ardal fyw gyda dwy soffa gysurus o flaen y golygfeydd, teledu mawr a DVD.

Cegin fodern yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, meicrodon a bar brecwast gyda golygfeydd o'r mynyddoedd a'r môr. Mae'r bwrdd bwyta hefyd yn mwynhau golygfeydd allan i'r môr. 

Gardd

Gardd gaeedig gyda golygfeydd hardd a di-dor dros y môr tuag at Ynys Enlli a Phenryn Llŷn. Lawnt a phatio gyda dodrefn gardd. Sied er mwyn storio beiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • Sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, hylif golchi llestri a tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Parcio ar gael

Lleoliad