Bwthyn Sylfaen

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety hunan ddarpar tawel yn cysgu 6, yn cynnig golygfeydd anhygoel o fynyddoedd Eryri. Dwy filltir o Abermaw a'i draeth euraidd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £745 yr wythnos
 • £106 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn ar ben ei hun yn cynnig encil hardd ym mynyddoedd Eryri, uwchlaw arfordir Gogledd Cymru. Gyda golygfeydd anhygoel dros aber yr afon Mawddach a Chader Idris tu hwnt, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Abermaw yn rhoi ichi eich cornel fach breifat o Gymru, ble gellir ymalcio mewn gwir lonyddwch. O fewn tafliad carreg i Lwybr Panorama ac ond 2 filltir o draeth baner las, siopau bach gwahanol, a bwytai yn nhref glan y môr Abermaw.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn eich croesawu - lolfa i'r chwith, cegin fwyta i'r dde.

Lolfa - soffas cyfforddus o flaen teledu freeview / chwaraewr DVD, a stôf losgi coed o fewn lle tân traddodiadol. Trawstiau derw a llawr pren. 

Cegin/Ardal fwyta - cegin fodern yn cynnwys topiau gwenithfaen a sinc Belfast, peiriant golchi llestri, popty ac oergell gyda rhewgell oddi mewn (rhewgell ychwanegol yn yr ystafell iwtiliti)

Ystafell Iwtiliti tu allan - mae'r ystafell hon yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell tair dror. Mae yma hefyd le i storio beiciau ac offer cerdded.

Llawr Gwaelod Is

Ystafell wely 1 - dau wely sengl a theledu ar y wal.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda teledu a golygfeydd trawiadol.

Ystafell wely 3 - ceir mynediad i fyny grisiau sbiral, mae'r ystafell hon gyda trawstiau derw a theledu. Ystafell ymolchi ensuite gyda cawod yn ogystal â baddon. 

Gardd

Gardd gaeedig, breifat gyda bwrdd a chadeiriau gardd, Barbaciw, a golygfeydd anhygoel.

Storfa ddiogel ar gyfer beiciau ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys potel o wîn, te, coffi a siwgwr   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf. Gellir prynu mwy o goed o'r fferm   
 • 1 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled 
 • Digon o le parcio

Lleoliad

Detached and secluded, this Barmouth self catering accommodation enjoys a stunning location just 2 miles from the seaside town of Barmouth on the North Wales Coast. Set within Snowdonia National Park, the cottage is a stone's throw from the scenic 'Panorama walk', only higher. With the height advantage, it all becomes even prettier - and more private of course.

Barmouth itself has been a popular seaside holiday destination since Victorian times and offers a wide range of amenities. This includes a range of shops and a supermarket and plenty of good restaurants such as Bistro Bermo, The Tilman and The Last Inn. Other recommended places to eat includes The Norbar and Ninteen 57, just a few miles further up the coast.

Amongst the popular attractions in the area, Barmouth itself has a wonderful, Blue Flag Beach with spectacular views of the mountains and lovely walks along the Mawddach Estuary. Portmeirion’s Italian Village and Porthmadog with its Welsh Highland Railway are both well worth a visit, whilst ZipWorld at Blaenau Ffestiniog offers an adrenaline fuelled day out. Add to that the World Heritage Site of Harlech Castle which overlooks one of the best golf courses in the world and the world renowned mountain biking centre at Coed y Brenin near Dolgellau and there is something for everyone, all within a 20 mile radius.

Beaches

Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 2.2 miles

Bennar Beach, Dyffryn Ardudwy - Fine, sandy beach backed by the occasional sand dune. Excellent for surfing and believed to be one of the best places in Gwynedd for consistently good waves. Parking nearby and boarded walkway. 7.5 miles

Harlech Beach – sandy beach. 12.5 miles

Walking

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 0.5 mile from cottage.

Mawddach Trail – Barmouth - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 2 miles

Wales Coast Path – can be joined on the beach in Barmouth. 2.2 miles

Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. 7.5 miles from cottage.

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (11 miles).

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above. 2 miles

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 14 miles

Fishing

Sea fishing boat trips from Barmouth. 2 miles

Golf

Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 12.5 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 3 miles across Mawddach Estuary (ferry runs April – September + half terms), or 14 miles by road.