Bwthyn Sylfaen

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety hunan ddarpar tawel yn cysgu 6, yn cynnig golygfeydd anhygoel o fynyddoedd Eryri. Dwy filltir o Abermaw a'i draeth euraidd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £681 yr wythnos
 • £97 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn ar ben ei hun yn cynnig encil hardd ym mynyddoedd Eryri, uwchlaw arfordir Gogledd Cymru. Gyda golygfeydd anhygoel dros aber yr afon Mawddach a Chader Idris tu hwnt, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Abermaw yn rhoi ichi eich cornel fach breifat o Gymru, ble gellir ymalcio mewn gwir lonyddwch. O fewn tafliad carreg i Lwybr Panorama ac ond 2 filltir o draeth baner las, siopau bach gwahanol, a bwytai yn nhref glan y môr Abermaw.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn eich croesawu - lolfa i'r chwith, cegin fwyta i'r dde.

Lolfa - soffas cyfforddus o flaen teledu freeview / chwaraewr DVD, a stôf losgi coed o fewn lle tân traddodiadol. Trawstiau derw a llawr pren. 

Cegin/Ardal fwyta - cegin fodern yn cynnwys topiau gwenithfaen a sinc Belfast, peiriant golchi llestri, popty ac oergell gyda rhewgell oddi mewn (rhewgell ychwanegol yn yr ystafell iwtiliti)

Ystafell Iwtiliti tu allan - mae'r ystafell hon yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell tair dror. Mae yma hefyd le i storio beiciau ac offer cerdded.

Llawr Gwaelod Is

Ystafell wely 1 - dau wely sengl a theledu ar y wal.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda teledu a golygfeydd trawiadol.

Ystafell wely 3 - ceir mynediad i fyny grisiau sbiral, mae'r ystafell hon gyda trawstiau derw a theledu. Ystafell ymolchi ensuite gyda cawod yn ogystal â baddon. 

Gardd

Gardd gaeedig, breifat gyda bwrdd a chadeiriau gardd, Barbaciw, a golygfeydd anhygoel.

Storfa ddiogel ar gyfer beiciau ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys potel o wîn, te, coffi a siwgwr   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf. Gellir prynu mwy o goed o'r fferm   
 • 1 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled 
 • Digon o le parcio

Lleoliad