Ysgubor y Gorwel

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd panoramig o'r môr o'r holl ystafelloedd a'r ardd, ynghyd â stôf goed groesawgar.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £579 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd panoramig o'r môr o'r holl ystafelloedd a'r ardd, ynghyd â stôf goed groesawgar, mae'r bwthyn fferm hwn ar arfordir Eryri yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau nesaf yng Nghogledd Cymru. Mae rhodfa milltir o hyd yn arwain i bentref Dyffryn Ardudwy, gyda digon o adnoddau, yn cynnwys traeth tywod, siop bentref a thafarn. Mynediad i lwybrau cerdded yn y mynyddoedd a'r arfordir o stepen y drws. Nifer o atyniadau o fewn pellter teithio byr, o draethau Baner Las a trenau stêm i Gastell Harlech, Portmeirion a Zip World. 

Llawr Gwaelod

Cegin / ardal fwyta - ystafell helaeth gyda cegin dderw, bwrdd a chadeiriau. Offer yn cynnwys popty, hob a meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell. Ystafell iwtiliti arwahan yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad. 

Ystafell haul - gyda mynediad drwy'r gegin, dyma'r ystafell ble mae amser yn sefyll yn llonydd. Gellir mwynhau golygfeydd panoramig o gefn gwlad a'r môr oddi yma - y man perffaith i eistedd nôl a sipian coffi, gwîn (neu'r ddau) drwy'r dydd tan fachlud haul. Mae drysau yn arwain allan i'r patio sy'n mwynhau'r un golygfeydd godidog. 

Lolfa - ystafell gysurus sydd eto'n mwynhau golygfeydd o'r môr ac yn leoliad perffaith i ymlacio fin nos o flaen y teledu a'r stôf goed. 

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, teledu/chwaraewr DVD a golygfeydd i'ch ysbrydoli bob bore.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, gyda golygfeydd.

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Fel y bwthyn ei hun, mae'r ardd yn mwynhau golygfeydd anhygoel o gefn gwlad a'r môr, yr holl ffordd i Benrhyn Llyn ar y gorwel. Patio caeedig gyda bwrdd a chadeiriau.  

Stepiau o'r patio i lawr i'r lawnt gyda bwrdd picnic. Barbaciw siarcol ar gael. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, potel o wîn a blodau     
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt ar gael     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig     
 • Wifi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Addas ar gyfer cadair olwyn. Drysau llydan ac ar un lefel - arwahan i un step ger y mynediad, ac un step i lawr i'r ystafell haul     
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Storfa beiciau ar gael    
 • Digon o le parcio   
 • Eitemau ar gael yn cynnwys...
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled   
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Lleoliad

This semi-detached cottage is set on a family farm, 1 mile from the village of Dyffryn Ardudwy along a tree lined drive. Offering amazing, panoramic sea views over Cardigan Bay, the cottage enjoys an elevated position on the foothills of the Rhinogydd mountain range in the southern half of Snowdonia National Park. The cottage has been designed to make the most of its location, with every room benefiting from a sea view, as well as the private garden and patio area.

The coastal village of Dyffryn Ardudwy offers plenty of amenities, including a village pub, award winning butchers, Spar and garage. A little lane from the village leads to Benar Beach (1.6 miles from the doorstep) - a sand and single beach that goes on for miles in both directions along the Wales Coast Path.

5 miles south, the seaside town of Barmouth offers a great variety of bars, restaurants, cafes and shops along with a Blue Flag Beach, harbour and funfair. The small castle town of Harlech (6.5 miles north) also offers a good selection of cafes and shops and another magnificent sandy beach. It is also home to the famous Royal St Davids Golf Course, as well as a swimming pool and climbing wall.

Amongst the best places to eat locally are Nineteen.57 Restaurant and Bar in Talybont (1.4 miles), Norbar in Llanaber (2.6 miles), Bistro Bermo in Barmouth and Castle Cottage in Harlech. For a relaxing drink, visit Ysgethin Inn in Talybont (1 mile) and The Vic and Ty Mawr in Llanbedr (3 miles).

The cottage is also an excellent base to explore the wide range of attractions, towns and villages that are dotted around Snowdonia and beyond. To the south, the ferry crossing at Barmouth (crossing to a miniature train ride in Fairbourne), Dolgellau market town, Cader Idris, Coed y Brenin Mountain Biking Centre and Talyllyn Steam Train are just some of the notable attractions. To the north, the Italian village of Portmeirion is well worth a visit, not to mention Zip World and Bounce Below at Blaenau Ffestiniog, picturesque villages such as Betws y Coed and Beddgelert, the beautiful Llyn Peninsula and Snowdon, the highest mountain in Wales.

Beaches

Benar / Morfa Dyffryn – sandy beach and sand dunes. 1 mile

Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 5 miles

Harlech Beach – sandy beach. 6.5 miles

Fairbourne Beach – sandy beach. 7 miles (via ferry or steam train crossing)

Walking

Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. (0 miles from the cottage)

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 5 mile from cottage.

The Mawddach Trail – Barmouth - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 5 miles from cottage

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 13 miles from cottage.

Cadair Idris (mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (15 miles).

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above. 5 miles

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 18 miles

Fishing

Sea fishing boat trips from Barmouth. 5 miles

Golf

Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 6.5 miles

Horse Riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 7 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 19 miles by road.