Ysgubor y Gorwel

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd panoramig o'r môr o'r holl ystafelloedd a'r ardd, ynghyd â stôf goed groesawgar.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £564 yr wythnos
 • £81 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd panoramig o'r môr o'r holl ystafelloedd a'r ardd, ynghyd â stôf goed groesawgar, mae'r bwthyn fferm hwn ar arfordir Eryri yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau nesaf yng Nghogledd Cymru. Mae rhodfa milltir o hyd yn arwain i bentref Dyffryn Ardudwy, gyda digon o adnoddau, yn cynnwys traeth tywod, siop bentref a thafarn. Mynediad i lwybrau cerdded yn y mynyddoedd a'r arfordir o stepen y drws. Nifer o atyniadau o fewn pellter teithio byr, o draethau Baner Las a trenau stêm i Gastell Harlech, Portmeirion a Zip World. 

Llawr Gwaelod

Cegin / ardal fwyta - ystafell helaeth gyda cegin dderw, bwrdd a chadeiriau. Offer yn cynnwys popty, hob a meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell. Ystafell iwtiliti arwahan yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad. 

Ystafell haul - gyda mynediad drwy'r gegin, dyma'r ystafell ble mae amser yn sefyll yn llonydd. Gellir mwynhau golygfeydd panoramig o gefn gwlad a'r môr oddi yma - y man perffaith i eistedd nôl a sipian coffi, gwîn (neu'r ddau) drwy'r dydd tan fachlud haul. Mae drysau yn arwain allan i'r patio sy'n mwynhau'r un golygfeydd godidog. 

Lolfa - ystafell gysurus sydd eto'n mwynhau golygfeydd o'r môr ac yn leoliad perffaith i ymlacio fin nos o flaen y teledu a'r stôf goed. 

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, teledu/chwaraewr DVD a golygfeydd i'ch ysbrydoli bob bore.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, gyda golygfeydd.

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Fel y bwthyn ei hun, mae'r ardd yn mwynhau golygfeydd anhygoel o gefn gwlad a'r môr, yr holl ffordd i Benrhyn Llyn ar y gorwel. Patio caeedig gyda bwrdd a chadeiriau.  

Stepiau o'r patio i lawr i'r lawnt gyda bwrdd picnic. Barbaciw siarcol ar gael. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, potel o wîn a blodau     
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt ar gael     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig     
 • Wifi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Addas ar gyfer cadair olwyn. Drysau llydan ac ar un lefel - arwahan i un step ger y mynediad, ac un step i lawr i'r ystafell haul     
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Storfa beiciau ar gael    
 • Digon o le parcio   
 • Eitemau ar gael yn cynnwys...
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled   
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Lleoliad