Beudy Gwenoliaid

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn i 5 yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r môr ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £426 yr wythnos
 • £61 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r môr ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws. O draethau baner las a theithiau cerdded bythgofiadwy i drenau stêm, teithiau cwch a rownd o golff yng ngolwg y castell a'r môr, mae Beudy Gwenoliaid yn cynnig popeth. O fewn pellter cerdded at y traeth, ac ar hyd y traeth i Bermo ei hun, gyda'i ystod eang o fwytai, siopau, tafarndai ac atyniadau glan-môr eraill.

Llawr Gwaelod

Mae llawr gwaelod y bwthyn gwyliau hwn yn cynnwys dwy ystafell wely, ystafell ymolchi, a'r cyntedd yn arwain at y prif le byw ar y llawr cyntaf.

Mae'r ystafell wely gyntaf yn cynnwys gwely dwbl, cwpwrdd dillad a byrddau wrth ochr y gwely gyda lampau.

Yn yr ail ystafell wely mae gwely dwbl a gwely sengl, cwpwrdd dillad, byrddau wrth ochr y gwelyau, lampau a ffenestri mawr yn edrych allan dros y buarth.

Ystafell ymolchi hyfryd gyda bath maint llawn a chawod uwch ei ben, basn ymolchi a thy bach.

Llawr Cyntaf

Mae'r lle byw a'r patio i gyd ar y llawr cyntaf er mwyn gwneud y gorau o'r golygfeydd hyfryd o'r môr. Mae'r llawr pren hyfryd, y trawstiau agored a'r ffenestri yn y to yn rhoi teimlad agored a golau iawn i'r rhan hon.

Cynllun agored sydd i'r cyfan. Mae un hanner yn cynnwys cegin â'r holl gyfleusterau (gan gynnwys peiriant golchi llestri, microdon, ffwrn, oergell a rhewgell) ac ardal fwyta.

Mae dwy soffa ledr a theledu mawr yn eich gwahodd drwodd i'r lolfa glyd. Ym mhen draw'r lolfa mae drysau patio yn arwain at y lle patio trawiadol. Yn ystod y dydd, mae'n sicr yn werth gadael y drysau patio hyn yn agored led y pen fel y gallwch fwynhau holl ehangder y bwthyn, o'r bwrdd bwyd yn un pen, drwodd at fwrdd yr ardd ar y pen arall.

Gardd

Mae golygfeydd syfrdanol i'w gweld o'r patio. Caeau gwyrddlas yn arwain at bennau'r mynyddoedd y tu ôl i chi, a'r môr o'ch blaen. Llecyn hollol ryfeddol lle byddwch yn sicr o golli pob syniad o amser.

Gwybodaeth Ychwanegol

Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen wrth i chi gyrraedd.

Dillad gwely a thywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Mae modd darparu cot, cadair uchel a gât ar gyfer y grisiau os bydd cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig yn y pris.

Lle parcio preifat ar gyfer 2 car y tu allan i'r bwthyn.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn.

Gemau a gwybodaeth ynghylch pethau i'w gwneud yn lleol yn y bwthyn.

Ystafell olchi dillad wedi'i rhannu, gyda pheiriant golchi dillad awtomatig a sychwr dillad

Lleoliad

This beautiful, detached Barmouth holiday cottage is located in Llanaber, 1 mile from Barmouth (shops, restaurants, bars etc) on the North Wales coast. A very short walk to the nearest beach and just a 5 minute walk to Barmouth’s amazing blue flag beach. Beudy Gwenoliaid cottage with sea views also benefits from having one foot in the countryside, with walks leading to the hills from the doorstep.

And then you have Mawddach Way, including the beautiful Barmouth Bridge crossing that can be joined 1 mile away. It has been said that there is "no better walk than from Barmouth through to Dolgellau other than from Dolgellau to Barmouth". The views of the Snowdonia mountains sweeping down to the Mawddach estuary are phenomenal, an experience not to be missed, especially at sunset.

10 miles north along the coast is the picturesque village of Harlech with its nationally and internationally renowned golf course in a breathtaking setting, dominated by the brooding presence of Harlech Castle. For keen mountain bikers, the world renowned Coed y Brenin mountain biking centre is also nearby.

The ferry crossing from Barmouth to Fairbourne and the steam train at Fairbourne offers another great day out, just minutes from this beautiful Barmouth holiday cottage with sea views. If you have time, the Italian village of Portmeirion is also worth a visit and with Snowdonia National Park being so close, a walk to the top of Snowdon could well be on the cards.

Beaches

Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 1 mile

Fairbourne Beach – sandy beach. 3 miles (via ferry or steam train crossing)

Morfa Dyffryn – sandy beach and sand dunes. 5 miles

Harlech Beach – sandy beach. 9 miles

Walking

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 1 mile from cottage.

The Mawddach Trail – Barmouth - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 1 mile

Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. 4 miles from cottage.

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 9 miles from cottage.

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (11 miles) and Minffordd (18 miles).

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above. 1 mile

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 14 miles

Fishing

Sea fishing boat trips from Barmouth. 1 mile

Golf

Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 9 miles

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 11 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 2 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 14 miles by road.