Hafod

Barmouth, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar hardd i 4 yn Abermaw gyda twb poeth preifat. Ymlaciwch a mwynhewch y lleoliad syfrdanol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd o fynyddoedd Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £686 yr wythnos
 • £98 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar hardd i 4 yn Abermaw gyda twb poeth preifat. Ymlaciwch a mwynhewch y lleoliad syfrdanol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd o fynyddoedd Eryri. O fewn pellter cerdded i draeth hir tywodlyd, mae'r bwthyn hwn yn sefyll ar ben ei hun gyda gardd gaeedig, 0.7 milltir o bentref Tal-y-bont gyda'i dafarn bentref, siop a bwyty. Ymunwch â'r Llwybr Arfordirol o stepen eich drws, ymwelwch â'r siopau bach gwahanol, bwytai a chaffis yn Abermaw, a darganfyddwch Portmeirion a Castell Harlech, Safle Treftadaeth y Byd - i gyd o fewn ychydig filltiroedd. 

Perffaith ar gyfer gwyliau ymlaciol ar lan y môr, mae Hafod yn cynnig eich lle eich hun ar ystad breifat sy'n cael ei rannu gyda pedwar bwthyn arall ar gyfer 2-5 o westeion, yn ogystal â parc gwyliau bychan. Os hoffech drafeilio gyda trên, mae llinell reilffordd Arfordir y Cambrian yn pasio drwy'r cae y tu ôl i'r ardd ac yn aros yn yr orsaf yn Talybont, lai na milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Lolfa - yn arddull tŷ fferm traddodiadol Cymreig gyda lloriau derw a gwres o dan y llawr. Soffa a chadeiriau lledr i eistedd 4 o flaen teledu 50" gyda Freeview a pentân sy'n cynnwys basged gyda fflam a mwg ffug. Golygfeydd o Moelfre gerllaw - rhan o gadwyn mynyddoedd Rhinog, ac hefyd Eryri yn y pellter.

Ystafell haul - mynediad drwy ddrysau Ffrengig o'r lolfa, mae'r ystafell ymlaciol hon yng nghefn y bwthyn yn cynnig golygfeydd panoramig o gadwyn mynyddoedd Rhinog sydd yn rhedeg yn gyfochrog â'r arfordir tuag at Abermaw yn y De. Soffa a chadeiriau cansen gyda byrddau bach a drysau Ffrengig eraill yn arwain allan i'r teras ble lleolir y Twb Poeth, barbaciw carreg (gellir ei ddefnyddio hefyd i losgi coed) a dodrefn gardd. Mae'r ystafell haul a'r teras, sy'n wynebu'r De, yn edrych allan ar berllan fach ac yng ngwyneb yr haul drwy'r dydd o'r peth cyntaf yn y bore. 

Cegin ac ardal fwyta - mynediad drwy'r ystafell haul neu'r cyntedd, mae'r gegin hefyd wedi ei lleoli yng nghefn y bwthyn ac yn edrych allan ar y berllan a'r mynyddoedd ar y gorwel.  Fe geir yr holl offer angenrheidiol yn y gegin yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon, popty a hob ceramig, yn ogystal â pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta derw o ble y gellir mwynhau'r golygfeydd drwy ffenest fawr.

Ystafell gawod gyda chawod ddwbwl fawr, toiled a basn.

Llawr cyntaf

Grisiau derw yn arwain i'r llawr cyntaf ble lleolir yr ystafelloedd gwely a'r ystafell ymolchi.

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely dwbwl derw, teledu ar y wal, byrddau bach ger y gwely a chypyrddau dillad. Golygfeydd i'r Gogledd ar un ochr ac i'r De, Dwyrain a'r Gorllewin o'r ffenest yn y cefn. Mae'r golygfeydd hyn yn ymestyn o gadwyn mynyddoedd y Rhiniog i Cader Idris yn y De ac ar draws y bae tuag at Tŷ Ddewi.

Ystafell wely 2 - ystafell gyda 2 wely sengl derw a theledu ar y wal, byrddau bach ger y gwely a chwpwrdd dillad. Golygfeydd dros y caeau gyda Penrhyn Llŷn ar y gorwel.

Ystafell ymolchi - cawod ddwbwl fawr, toiled a 2 basn. Golau naturiol o ffenestri Velux yn y to.

Gardd

Mae patio a gardd gaeedig yn y bwthyn hunan ddarpar hwn yn Abermaw. Twb poeth preifat gyda soffa a chadeiriau rattan, bwrdd a barbaciw wedi ei adeiladu o gerrig ffug - gellir ei ddefnyddio ar gyfer coginio siarcol neu fel llosgwr coed. Fe gyflenwir yr holl danwydd angenrheidiol. Mainc bren yn y berllan i fedru mwynhau golygfeydd o fynyddoedd Eryri.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi a siwgwr, cacen gartref a chyffaith wedi ei wneud yn lleol  
 • Gwres dan y llawr a thrydan yn gynwysedig  
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig   
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael
 • Coed yn gynwysedig ar gyfer y llosgwr coed tu allan   
 • Dim ysmygu tu mewn y llety   
 • Croesewir hyd at 2 anifail anwes am ddim - gadewch i ni wybod pan yn archebu 
 • Parcio tu mewn i gatiau i hyd at 2 gar   
 • Eitemau ychwanegol yn cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled   

Lleoliad

This coastal Barmouth self catering cottage enjoys its own tranquil setting on a private estate with beautiful views of the surrounding Snowdonia mountains along the horizon. Located on the North Wales coast, it is just a short walk to an amazing, sandy beach – perfect for a relaxing seaside holiday. Whilst the number of holiday parks in the area is testament to the popularity and beauty of this magnificent stretch of coast, Hafod will provide you with your own private setting and space to enjoy everything that the area has to offer – a true escape. If you prefer to travel by train, the scenic Cambrian Coast railway line also passes through the field behind the garden and pulls up at Talybont station, less than a mile away.

Just 0.7 mile away, the village of Tal-y-bont has a good local pub restaurant called Ysgethin Inn as well as Tony’s Italian Restaurant & Take Away, whilst the renowned Nineteen.57 restaurant / bar is less than half a mile away. With a range of cafes, restaurants, shops and supermarket 4.5 miles away in Barmouth self catering cottage Hafod has plenty of options for you after a day of walking the Coastal Path or cycling the Mawddach Trail. NorBar fish and chips and bar is also just 2 miles away, near Llanaber, whilst Ael y Bryn at Dyffryn Ardudwy (1.4 miles) and George III at Penmaenpool (11.5 miles) are also worth visiting.

To the south, Barmouth itself has a wonderful, Blue Flag Beach with spectacular views of the mountains and lovely walks along the Mawddach Estuary. To the North, you have Dyffryn Ardudwy and Harlech beaches, along with a World Heritage Site at Harlech Castle which overlooks one of the best golf courses in the world. Portmeirion’s Italian Village and Porthmadog with its Welsh Highland Railway are also popular days out, not to mention the world renowned mountain biking centre at Coed y Brenin near Dolgellau.

Located within Snowdonia National Park, this Barmouth self catering cottage is a paradise for walkers and climbers. It offers something to suit all tastes, be it sporting activities or simply enjoying a relaxing holiday exploring the sandy beaches or taking a leisurely drive to soak up the breathtaking views of the Snowdonia countryside.

Beaches

 • Tal-y-bont Beach - a beautiful stretch of sand within a short walking distance of your cottage. 0.3 miles
 • Bennar Beach, Dyffryn Ardudwy - fine, sandy beach backed by the occasional sand dune. Excellent for surfing and believed to be one of the best places in Gwynedd for consistently good waves. Parking nearby and boarded walkway. 2 miles
 • Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 4.5 miles
 • Harlech Beach – sandy beach. 7 miles

Walking

 • Wales Coast Path – can be joined from the doorstep. Go right towards Bennar Beach and the north; left towards Barmouth Beach and the south. 0 miles
 • Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. 1.4 miles.
 • Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 4.5 miles.
 • Mawddach Trail – Barmouth to Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 4.5 miles
 • Cader Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (12 miles).

Cycling

 • The Mawddach Trail – As mentioned above. 4.5 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 18 miles

Fishing

 • Sea fishing boat trips from Barmouth. 4.5 miles

Golf

 • Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 7 miles

Horse riding

 • Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 5 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 17 miles by road.