Beudy Taicroesion

Barmouth, North Wales Coast

 • 3 Star
 • Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a mor yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £391 yr wythnos
 • £56 y noson
 • 3 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a môr yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi. 5 munud ar droed at draeth euraidd, mae’r bwthyn hwn ar arfordir Gogledd Cymru mewn lleoliad delfrydol am ychydig heddwch a llonyddwch tra’i fod hefyd o fewn cyrraedd i Bermo gyda’i siopau, bwytai ayb.

Dewch a’ch beiciau am brofiad beicio mynydd gwych gerllaw, neu, am ddiwrnod mwy hamddenol, neidiwch ar y fferi o Bermo i'r Friog, teithiwch ar drên stêm Y Friog neu ymwelwch â phentref Eidalaidd Portmeirion. Ar ôl diwrnod llawn, ymlaciwch yn yr ardd i fwynhau golygfa’r machlud ar y môr.

Llawr Gwaelod

Ceir cegin gyflawn a modern yn y bwthyn hwn (cynnwys microdon ac oergell/rhewgell) a bwrdd bwyd i bedwar. Ystafelloedd gwely clud gyda golygfeydd o’r ardd - un dwbl ac un twin. Ystafell ymolchi foethus gyda chawod uwchben y bath.

Llawr Cyntaf

Lolfa hyfryd ac eang gyda thrawstiau ar hyd y nenfwd a golygfeydd gwych o’r môr. Teledu (sianeli am ddim), DVD a Radio/CD yn gynwysedig.

Gardd

Gardd gyda phatio, dodrefn a set barbeciw. Man delfrydol i fwynhau golygfeydd cefn gwlad a glan môr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen i’ch croesawu.
 • Darperir llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn lleol yn y bwthyn.
 • Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig
 • Cot, cadair uchel a giât ar gyfer y grisiau ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Golchdy i’w rannu yn yr ardd gyda pheiriant golchi a sychwr dillad
 • Llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn lleol
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Anaddas i bobl fethedig
 • Parcio am ddim

Lleoliad

This detached self catering cottage is located in Llanaber, 1 mile from Barmouth on the North Wales coast and just a 5 minute walk to an amazing blue flag beach. Conveniently close to Barmouth (shops, restaurants etc), the cottage also benefits from having one foot in the countryside, with walks leading to the hills from the doorstep.

And then you have Mawddach Way, including the beautiful Barmouth Bridge crossing that can be joined 1 mile away. It has been said that there is "no better walk than from Barmouth through to Dolgellau other than from Dolgellau to Barmouth". The views of the Snowdonia mountains sweeping down to the Mawddach estuary are phenomenal, an experience not to be missed, especially at sunset.

10 miles north along the coast is the picturesque village of Harlech with its nationally and internationally renowned golf course in a breathtaking setting, dominated by the brooding presence of Harlech Castle. For keen mountain bikers, the world renowned Coed y Brenin mountain biking centre is also nearby.

The ferry crossing from Barmouth to Fairbourne and the steam train at Fairbourne offers another great day out, just minutes from Beudy Taicroesion cottage. If you have time, the Italian village of Portmeirion is also worth a visit and with Snowdonia National Park being so close, a walk to the top of Snowdon could well be on the cards.

Beaches

Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 1 mile

Fairbourne Beach – sandy beach. 3 miles (via ferry or steam train crossing)

Morfa Dyffryn – sandy beach and sand dunes. 5 miles

Harlech Beach– sandy beach. 9 miles

Walking

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 1 mile from cottage.

The Mawddach Trail – Barmouth - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 1 mile

Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. 4 miles from cottage.

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 9 miles from cottage.

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (11 miles) and Minffordd (18 miles).

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above. 1 mile

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 14 miles

Fishing

Sea fishing boat trips from Barmouth. 1 mile

Golf

Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 9 miles

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 11 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 2 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 14 miles by road.