Taicroesion

Barmouth, North Wales Coast

 • Bwthyn arfordirol llawn cymeriad ger Bermo yng Ngogledd Cymru. 5 munud ar droed i draeth baner las a gerddi hudol yn edrych dros y mor. Man arbennig lle caiff atgofion eu creu

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £446 yr wythnos
 • £64 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn arfordirol llawn cymeriad, lle caiff atgofion eu creu. Mae’r bwthyn hwn yn cynnig popeth y byddech yn ei ddymuno ar eich gwyliau yng Nghymru. 5 munud ar droed i draeth baner las, gerddi hudol yn edrych dros y môr, llwybrau cerdded hardd ar hyd yr aber a lleoliad perffaith i fanteisio ar yr holl atyniadau ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Ymlwybrwch ar hyd y prom at y siopau/bwytai yn Bermo, mwynhewch deithiau ar y trenau stêm a’r cychod neu ewch i ymweld â’r cestyll lleol a llawer mwy. Paradwys i gerddwyr gyda llwybrau i’r mynyddoedd o’r bwthyn ac yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri.

Llawr Gwaelod

Ceir ystafell fyw helaeth ym mwthyn gwyliau Taicroesion, yn cynnwys trawstiau, pentan urddasol a theledu. Ceir cornel glud mewn ystafell ar wahân gyda theledu, ystafell fwyta a chegin gyflawn yn cynnwys microdon, oergell/rhewgell a golchwr llestri.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn ystafell wely ddwbl helaeth gyda gwely sengl ychwanegol. Ceir dwy ystafell twin hefyd yn ogystal ag ystafell ymolchi gyda thoiled a chawod uwchben y bath.

Gardd

'Gerddi hudolus yn edrych allan ar y môr'. 'Mae’r ardd yn dir chwedlonol i blant bach chwarae ynddi'. 'Gardd flaen brydferth yn wynebu’r de'. Dim ond ychydig o’r dyfyniadau gan westai fu’n aros yn y bwthyn hyfryd hwn. Darperir patio, dodrefn a set barbeciw ynghanol y blodau a’r planhigion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen i’ch croesawu.

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig

2 deledu digidol, chwaraewr DVD, CD a Radio/casét

Ystafell golchi dillad i’w rhannu gyda pheiriant golchi a sychwr dillad

Llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn yr ardal

Dim ysmygu

Tanwydd i’r tân am bris, cyflenwad cyntaf am ddim

Anifeiliaid anwes - uchafswm o 1 ci (rhaid cadw ar dennyn). £25 yr anifail anwes, taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

 

Digon o le parcio

Lleoliad