Taicroesion

Barmouth, North Wales Coast

 • Bwthyn arfordirol llawn cymeriad ger Bermo yng Ngogledd Cymru. 5 munud ar droed i draeth baner las a gerddi hudol yn edrych dros y mor. Man arbennig lle caiff atgofion eu creu

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £446 yr wythnos
 • £64 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn arfordirol llawn cymeriad, lle caiff atgofion eu creu. Mae’r bwthyn hwn yn cynnig popeth y byddech yn ei ddymuno ar eich gwyliau yng Nghymru. 5 munud ar droed i draeth baner las, gerddi hudol yn edrych dros y môr, llwybrau cerdded hardd ar hyd yr aber a lleoliad perffaith i fanteisio ar yr holl atyniadau ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Ymlwybrwch ar hyd y prom at y siopau/bwytai yn Bermo, mwynhewch deithiau ar y trenau stêm a’r cychod neu ewch i ymweld â’r cestyll lleol a llawer mwy. Paradwys i gerddwyr gyda llwybrau i’r mynyddoedd o’r bwthyn ac yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri.

Llawr Gwaelod

Ceir ystafell fyw helaeth ym mwthyn gwyliau Taicroesion, yn cynnwys trawstiau, pentan urddasol a theledu. Ceir cornel glud mewn ystafell ar wahân gyda theledu, ystafell fwyta a chegin gyflawn yn cynnwys microdon, oergell/rhewgell a golchwr llestri.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn ystafell wely ddwbl helaeth gyda gwely sengl ychwanegol. Ceir dwy ystafell twin hefyd yn ogystal ag ystafell ymolchi gyda thoiled a chawod uwchben y bath.

Gardd

'Gerddi hudolus yn edrych allan ar y môr'. 'Mae’r ardd yn dir chwedlonol i blant bach chwarae ynddi'. 'Gardd flaen brydferth yn wynebu’r de'. Dim ond ychydig o’r dyfyniadau gan westai fu’n aros yn y bwthyn hyfryd hwn. Darperir patio, dodrefn a set barbeciw ynghanol y blodau a’r planhigion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen i’ch croesawu.

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig

2 deledu digidol, chwaraewr DVD, CD a Radio/casét

Ystafell golchi dillad i’w rhannu gyda pheiriant golchi a sychwr dillad. (Ni fydd y golchdy, sydd wedi'i leoli tu allan ac yn cael ei rannu â gwesteion eraill, ar gael yn 2021)

Llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn yr ardal

Dim ysmygu

Tanwydd i’r tân am bris, cyflenwad cyntaf am ddim

Anifeiliaid anwes - uchafswm o 1 ci (rhaid cadw ar dennyn). £25 yr anifail anwes, taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

 

Digon o le parcio

Lleoliad

This detached coastal cottage is located in Llanaber, 1 mile from Barmouth on the North Wales coast and just a 5 minute walk to an amazing blue flag beach. Conveniently close to Barmouth (shops, restaurants etc), the cottage also benefits from having one foot in the countryside, with walks leading to the hills from the doorstep.

And then you have Mawddach Way, including the beautiful Barmouth Bridge crossing that can be joined 1 mile away. It has been said that there is "no better walk than from Barmouth through to Dolgellau other than from Dolgellau to Barmouth". The views of the Snowdonia mountains sweeping down to the Mawddach estuary are phenomenal, an experience not to be missed, especially at sunset.

10 miles north along the coast is the picturesque village of Harlech with its nationally and internationally renowned golf course in a breathtaking setting, dominated by the brooding presence of Harlech Castle. For keen mountain bikers, the world renowned Coed y Brenin mountain biking centre is also within 10 miles.

The ferry crossing from Barmouth to Fairbourne and the steam train at Fairbourne offers another great day out, just minutes from Taicroesion cottage. If you have time, the Italian village of Portmeirion is also worth a visit and with Snowdonia National Park being so close, a walk to the top of Snowdon could well be on the cards.

Beaches

Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 1 mile

Fairbourne Beach – sandy beach. 3 miles (via ferry or steam train crossing)

Morfa Dyffryn – sandy beach and sand dunes. 5 miles

Harlech Beach – sandy beach. 9 miles

Walking

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 1 mile from cottage.

The Mawddach Trail – Barmouth - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 1 mile

Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. 4 miles from cottage.

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 9 miles from cottage.

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (11 miles) and Minffordd (18 miles).

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above. 1 mile

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 14 miles

Fishing

Sea fishing boat trips from Barmouth. 1 mile

Read more about the range of opportunities to go fishing in the area – suitable options for all ages.

Golf

Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 9 miles

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 11 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 2 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 14 miles by road.