Llofft Madrun

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae bwthyn Madrun yn cynnig llety moethus 5 seren ger Abersoch. Ceir ardal chwarae awyr agored, ystafell gemau a hawliau pysgota a'r cyfan ½ milltir o draeth tywod Porth Neigwl.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £479 yr wythnos
 • £68 y noson
 • 5 Star
 • 7 o Westeion
 • 3 Ystafell Wely
 • Dim Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 ystafell ymolchi
 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Mae bwthyn Llofft Madrun yn cynnig llety moethus 5 seren ger Abersoch. Wedi ei leoli 1/2 milltir o draeth tywodlyd Porth Neigwl sy'n boblogaidd ymhlith syrffwyr a theuluoedd. Mae'r bwthyn hefyd yn dod gyda ardal chwarae i blant, ystafell gemau a physgota afon. Wedi ei drawsnewid o lofft storio haidd o'r 19eg ganrif, mae gan y bwthyn ystafell fyw agored sy'n cynnal yr arweddion gwreiddiol yn hyfryd.

Llawr Gwaelod

Mae gan fwthyn gwyliau Llofft Madrun ystafell twin ac ystafell en-suite ddwbl gyda system wresogi dan draed ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Ystafell fyw agored gyda chyfoeth o drawstiau pren yn gwahanu'r gegin gyflawn / ardal bwyta ac eistedd. Mae'r ystafell fyw yn cynnig cornel glud a moethus i eistedd o flaen teledu plasma ar y wal, DVD a CD/radio. Gwresogir y llawr cyntaf gan reiddiaduron olew a thân trydan ar y wal.

Oddi yma ceir drws yn arwain allan at risiau sy'n mynd i lawr i ardal y patio a'r ardd, gyda golygfeydd cefn gwlad hyfryd. Gyferbyn a'r ystafell fyw ceir y brif ystafell wely en-suite sy'n cynnwys gwely pedwarawd gwych a gwely sengl i blentyn. Mae'r brif ystafell ymolchi gyferbyn a'r ystafell fyw hefyd gyda Jacuzzi i ymlacio a dadflino. Adferwyd rhai o'r waliau cerrig gwreiddiol a chymeriad yr adeilad yn yr ystafelloedd gwely hefyd.

Gardd

Ceir patio gyda lle i eistedd ac ardal i blant chwarae yng ngardd y bwthyn.

Ystafell gemau tu mewn sy'n cael ei rannu - tenis fwrdd, snwcer a gem fwrdd bel-droed.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Gwres a thrydan wedi eu cynnwys.
 • Darperir dillad gwely a thyweli
 • Sychwr gwallt ar gael ar gais.
 • Cyswllt WIFI ar gael - dewch a'ch cyfrifiadur eich hun os gwelwch yn dda
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn y bwthyn hwn o dan unrhyw amgylchiadau.
 • Gellir aros am ychydig nosweithiau yn unig yn ystod y tymor tawel. Gweler y manylion o dan 'Prisiau'
 • Mae'r lleoliad yma hefyd yn wych ar gyfer grwpiau (cysgu hyd at 27 hefo'i gilydd). Mae 3 bwthyn moethus arall ar y safle - edrychwr ar argaeledd Llofft Madrun, Sgubor Madrun a Thy· Madrun (i gyd yn cysgu 7 yr un).

 

Lleoliad