Stabal Madrun

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren sydd hefyd yn croesawu cwn. Lleolir � milltir o draeth hir tywodlyd Porth Neigwl, Pen Llyn. Poblogaidd ymhlith teuluoedd a syrffwyr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £592 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dim dillad gwely ar gael
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn gwyliau 5 seren hwn yng Ngogledd Cymru ger Abersoch ar fferm arfordirol gydag ystafell gemau ar y lleoliad. Wedi ei adnewyddu'n feddylgar o hen adeilad hyfryd a chadarn, a phellter cerdded hawdd i draeth hir a thywodlyd Porth Neigwl - poblogaidd gyda syrffwyr a theuluoedd. Mae'r bwthyn hyfryd hwn yng Ngogledd Cymru yn cynnig encil heddychlon a gwledig ac yn safle hwylus i archwilio'r ardal o gwmpas. Wedi ei ddylunio hefyd i ddarparu gwyliau hwylus i westeion anabl.

Llawr Gwaelod

Mae'r ystafell fyw a bwyta eang wedi ei dodrefnu'n draddodiadol gyda thrawstiau a phentan sy'n rhyddhau gwres o stôf losgi coed neu dân trydan. Teledu a fideo.

Yn y gegin, ceir popty trydan a thegell, oergell a rhewgell, golchwr llestri, golchwr dillad, microdon, tostiwr, haearn a bwrdd smwddio.

Un ystafell wely dwbl gyda en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn, a gyda gwely pedwar postyn deniadol. Mae'r ystafelloedd eraill yn un dwbl ac un twin. Mae'r brif ystafell ymolchi yn agos i'r ystafelloedd hyn ac mae'n cynnwys Jacuzzi.

Gardd

Ardal batio amgaeedig gyda dodrefn gardd a golygfeydd o gefn gwlad. Mae'r ardal batio hefyd yn agor i ardal chwarae fawr, amgaeedig gyda sleid, siglenni ayyb (rhannu gyda 1 bwthyn arall)

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog, logiau a glo i gyd yn cael eu darparu yn y bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru.

Sychwr gwallt ar gael ar gais.

Cyswllt WiFi ar gael - dewch a'ch cyfrifiadur / gliniadur eich hun.

Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn ddelfrydol ar gyfer plant ifanc ac mae hefyd wedi ei ddylunio i ddarparu gwyliau hwylus i westeion anabl:

 • Croesewir cŵn tywys
 • Mynediad i gadair olwyn yn y gawod
 • Cadair i'r gawod
 • Switsys lefel isel
 • Canllawiau
 • Drysau llydan
 • Cadair uchel
 • Mynediad hawdd a lle parcio tu allan y drws

Croesewir cŵn, ond ni ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn. Wedi'r cyfan, maen nhw hefyd ar eu gwyliau ac rydyn ni eisiau cynnal safon uchel y llety. Codir ffi fechan o £20 yr anifail (uchafswm o 2 gi bach neu 1 ci mawr ar ar-wahan i alsatians a chi defaid Almaeneg), yn daladwy i'r perchennog pan ydych yn cyrraedd. *Gadewch i ni wybod o flaen llaw os ydych yn dod a chi er mwyn i ni roi giât wrth y grisiau cyn eich cyrhaeddiad.

Mae'r lleoliad yma hefyd yn wych ar gyfer grwpiau (cysgu hyd at 27 hefo'i gilydd). Mae 3 bwthyn moethus arall ar y safle - edrychwr ar argaeledd Llofft Madrun, Sgubor Madrun a Thy· Madrun (i gyd yn cysgu 7 yr un).

Lleoliad