Llofft Llyn

Abersoch, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llŷn, Gogledd Cymru wedi ei leoli ar fferm deuluol yn agos i holl draethau tywod Pen Llŷn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £424 yr wythnos
 • £61 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r llety gwyliau hunan-ddarpar moethus hwn ym Mhen Llŷn yn berffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd bychain. Mae traethau tywodlyd hyfryd Abersoch, Aberdaron a Nefyn a thraethau godidog eraill Pen Llyn i gyd gerllaw. Mwynhewch yr ardd fawr amgaeedig gyda’i chyfleusterau barbeciw a phopeth y gallech obeithio amdano ar gyfer y plant. Gellwch hyd yn oed gyfarfod yr anifeiliaid ar y fferm weithiol hon o ddefaid, cig eidion a grawnfwyd.

Llawr Cyntaf

Llety hunanarlwyo ar y llawr cyntaf yw hwn gyda thrawstiau agored drwyddo.

Mae’r ystafell fyw siâp L helaeth a chlud yn cynnwys cegin wledig hufen ar un pen gyda microdon, popty trydan, oergell, peiriant golchi llestri, bwrdd bwyd pîn a chadeiriau. Mae gan yr ardal fyw soffa ledr Chesterfield gyfforddus, cadair freichiau a thân trydan gyda lle tân o hen haearn bwrw. Mae’r hen drawstiau i’w gweld, ac yn rhoi naws agored olau a helaeth. Teledu, chwaraewr fideo a DVD, yn ogystal â system CD/Hifi.

Ceir dwy ystafell wely - y gyntaf gyda gwely efydd a haearn Fictorianaidd dwbl a dillad gwely newydd o gotwm Eifftaidd, a’r ail ystafell gyda gwelyau bync maint llawn.

Yn yr ystafell ymolchi ceir cawod drydan ansawdd uchel, unedau ymolchi steilus a theils mosaig marmor, yn ogystal â rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbeciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, ty chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Mae gan y llety ei ardal batio ei hun a bwrdd ar gyfer mwynhau rhywfaint o fwyta ‘alfresco’.

Mae’r ardal ardd fawr ar gael i’w mwynhau gan ymwelwyr y tri bwthyn sydd ar y safle. Mae’r ardd yn amgaeedig ac yn cynnwys set barbeciw, sleid, gôl bêl-droed, ffau, ty chwarae a thrampolin gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, 1 tywel bath ac 1 tywel llaw ar gael i bob person yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.

Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda)

Ystafell golchi dillad ar wahân ar gyfer defnydd y 3 bwthyn sydd ar y safle ac mae’n cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian a rhewgell ddofn.

Gwresogyddion trydan a thrydan yn gynwysedig.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Gellir aros yma am gyfnodau byrrach yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'.

Lleoliad