Llofft Llyn

Abersoch, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llŷn, Gogledd Cymru wedi ei leoli ar fferm deuluol yn agos i holl draethau tywod Pen Llŷn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £425 yr wythnos
 • £61 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r llety gwyliau hunan-ddarpar moethus hwn ym Mhen Llŷn yn berffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd bychain. Mae traethau tywodlyd hyfryd Abersoch, Aberdaron a Nefyn a thraethau godidog eraill Pen Llyn i gyd gerllaw. Mwynhewch yr ardd fawr amgaeedig gyda’i chyfleusterau barbeciw a phopeth y gallech obeithio amdano ar gyfer y plant. Gellwch hyd yn oed gyfarfod yr anifeiliaid ar y fferm weithiol hon o ddefaid, cig eidion a grawnfwyd.

Llawr Cyntaf

Llety hunanarlwyo ar y llawr cyntaf yw hwn gyda thrawstiau agored drwyddo.

Mae’r ystafell fyw siâp L helaeth a chlud yn cynnwys cegin wledig hufen ar un pen gyda microdon, popty trydan, oergell, peiriant golchi llestri, bwrdd bwyd pîn a chadeiriau. Mae gan yr ardal fyw soffa ledr Chesterfield gyfforddus, cadair freichiau a thân trydan gyda lle tân o hen haearn bwrw. Mae’r hen drawstiau i’w gweld, ac yn rhoi naws agored olau a helaeth. Teledu, chwaraewr fideo a DVD, yn ogystal â system CD/Hifi.

Ceir dwy ystafell wely - y gyntaf gyda gwely efydd a haearn Fictorianaidd dwbl a dillad gwely newydd o gotwm Eifftaidd, a’r ail ystafell gyda gwelyau bync maint llawn.

Yn yr ystafell ymolchi ceir cawod drydan ansawdd uchel, unedau ymolchi steilus a theils mosaig marmor, yn ogystal â rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbeciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, ty chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Mae gan y llety ei ardal batio ei hun a bwrdd ar gyfer mwynhau rhywfaint o fwyta ‘alfresco’.

Mae’r ardal ardd fawr ar gael i’w mwynhau gan ymwelwyr y tri bwthyn sydd ar y safle. Mae’r ardd yn amgaeedig ac yn cynnwys set barbeciw, sleid, gôl bêl-droed, ffau, ty chwarae a thrampolin gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, 1 tywel bath ac 1 tywel llaw ar gael i bob person yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.

Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda)

Ystafell golchi dillad ar wahân ar gyfer defnydd y 3 bwthyn sydd ar y safle ac mae’n cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian a rhewgell ddofn.

Gwresogyddion trydan a thrydan yn gynwysedig.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Gellir aros yma am gyfnodau byrrach yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'.

Lleoliad

Llofft Llyn apartment is located on a beef, sheep and cereal farm in the heart of the Llyn Peninsula - perfect for your self catering holidays in North Wales. It is a ¼ of a mile from the village of Sarn Mellteyrn with its pottery studio and two good pubs. There is also a corner shop with good local butcher and a garage with shop, as well as a small playing field which can be reached by a pleasant walk through one of the farm fields.

On site, there is plenty to keep the children entertained including a rabbit, cat, dog, and pony. Feel free to wonder around or ask the owner for a tour to see the farm and animals. The large, enclosed garden offers barbeque facilities, swings, a slide, football goals, a den and playhouse and a fantastic trampoline which is proving to be a huge favourite with the guests.

Abersoch, Aberdaron, Nefyn and all the beautiful sandy beaches of the Llyn Peninsula are close at hand with the nearest beach being 3½ miles away. Walking, golf, sea fishing trips and plenty of water sport facilities are available here. The market town of Pwllheli, the resort of Criccieth and Porthmadog as well as numerous historic and scenic attractions such as the Snowdonia National Park, Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all easily reached from this holiday apartment.

Beaches

Central to all beaches on the Llyn Peninsula. The nearest is Traeth Penllech, a long sandy beach that allows you to feel that you really are away from it all. 3.5 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6.5 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.

Llyn Peninsula Walks

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 3 miles from the cottage, in Penllech.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles from cottage.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 8 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 2.5 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 6.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles

Find our more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.