Gorwel

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Saif cabin pren moethus Gorwel ar fryn uwchlaw�r fferm sy�n hawlio golygfeydd gwefreiddiol o dir a m�r Pen LlÅ·n. Filltir o bentref Abersoch a 10 munud ar droed at draeth tywod

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £657 yr wythnos
 • £94 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety gwyliau 5 seren yn Abersoch. Wedi ei osod mewn safle dyrchafedig, gellir edmygu golygfeydd anhygoel o môr a thir ym Mhenrhyn Llyn o'r caban pren moethus hwn. Dim ond 10 munud o gerdded o'r traeth tywodlyd agosaf yn Abersoch gyda'i amrywiaeth eang o chwaraeon dwr, bwytai da, siopau ayyb. Paratowch i ddisgyn mewn cariad dros eich pen a'ch clustiau gydag ysblander Gogledd Cymru ar ei orau.

Llawr Gwaelod

Mae Gorwel yn llety gwyliau gwirioneddol hyfryd. Mae'r ystafell fyw yn cynnig y lleoliad perffaith i edmygu'r golygfeydd anhygoel o foethusrwydd y soffas clud. Pan, ac os, y byddwch chi'n stopio synfyfyrio, ceir hefyd teledu/fideo a chwaraewr CD i'ch diddanu.

Darperir yr holl gyfarpar sydd ei angen arnoch yn y gegin gyflawn, yn cynnwys popty, hob, oergell, rhewgell a pheiriant golchi llestri. Ceir lle i hyd at 6 o bobl wrth y bwrdd bwyd ac mae hwn yn cynnig cyfle arall i ryfeddu at y golygfeydd dros bryd da o fwyd.

Ceir 2 ystafell wely yng nghaban pren moethus Gorwel, un twin ac un ystafell deulu sy'n cynnwys gwely dwbl a sengl. Mae'r ystafell ymolchi'n newydd sbon ac yn cynnwys baddon gyda chawod uwch ei ben, toiled ac uned ymolchi.

Gardd

Drysau dwbl yn agor allan i ardal patio gyda tho, gyda set barbeciw a dodrefn gardd. Ceir gardd amgaeedig ar ben pellaf y cabin hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Lleiniau gwely a thyweli yn cael eu darparu
 • Gwres canolog oel o dan y llawr a thrydan yn cael eu cynnwys.
 • Cyfleusterau smwddio ar gael
 • WiFi Ar Gael
 • Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a'ch dillad eich hunain ar gyfer y cot.
 • Croeso i 1 anifail anwes am £25 ychwanegol. Nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond yn yr ystafell fyw y caiff yr anifail anwes fod a ni ddylid ei adael yn y caban ar ei ben eu hun.
 • Nodwch: Ni allwn gadarnahu bydd y twb poeth wedi dod i dymheredd pan gyrhaeddwch gyntaf ohewrydd mae yna glanhau hanfodol yn digwydd rhwng pob archeb.

Lleoliad