Y Granar

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru. Lleolir ar fferm deuluol o fewn pellter cerdded i draeth tywod Abersoch a dewis helaeth o siopau, tafarndai a bwytai

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £575 yr wythnos
 • £82 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli 1 milltir o bentref Abersoch, Gogledd Cymru a dim ond 10 munud o gerdded o'r traeth tywodlyd agosaf. Os ydych yn edrych am fythynnod gwyliau 5 seren i'w rhentu yn Abersoch, bydd Y Granar yn eich darparu gyda phopeth sydd ei angen arnoch. Wedi ei leoli ar fferm arfordirol, mae'r bwthyn cyfeillgar hwn wedi ei leoli mewn ardal sy'n adnabyddus am ei harddwr naturiol eithriadol. Mae Abersoch yn cynnig chwaraeon dwr, traethau, llwybrau arfordirol, bwytai da, tafarndai, siopau a llawer mwy - lleoliad gwych ar gyfer ei gwyliau ym Mhenrhyn Llyn.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn gwyliau Y Granar yn dyddio nol i'r 1800au ac yn cynnig cyfuniad hyfryd o drawstiau agored gwreiddiol a waliau cerrig. Mae'r ystafell fyw hefyd yn cynnwys soffas lledr, teledu a gwresogydd coed trydan.

Cegin / ystafell fwyta ar wahan gyda bwrdd bwyta i 6. Ymhlith cyfarpar y gegin gyflawn ceir oergell/rhewgell, micro-don, hob/popty a pheiriant golchi llestri.

Llawr Cyntaf

Ceir tair ystafell wely i fyny'r grisiau - dwy ystafell wely dwbl (un ohonynt gydag ystafell ymolchi en suite) ac un twin.

Ceir ystafell ymolchi arall ar wahan sy'n cynnwys bath a chawod.

Gardd

Mae'r ardal patio tu blaen y bwthyn yn cynnwys dodrefn gardd ar gyfer eich mwynhad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Os ydych yn edrych am grwp o fythynnod yn Abersoch, mae 3 bwthyn gwyliau arall ar y safle gan gynnwys Stabal y March drws nesaf.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Lleiniau gwely a thyweli yn cael eu darparu.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain i'r cot.
 • Ystafell golchi dillad i'w rannu gyda chyfleusterau smwddio.
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes.

 

Lleoliad