Beudy'r March

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Gogledd Cymru gyda gardd breifat amgaeedig, mewn llecyn hyfryd. Taith gerdded 10 munud yn unig i'r traeth tywod agosaf.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £894 yr wythnos
 • £128 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau 5 seren ym Mhen Llyn gyda thwb poeth preifat yn yr ardd. Bwthyn cerrig ydy Beudy'r March, sy'n sefyll ei hunan, 1 filltir o bentref Abersoch gyda'i draeth tywodlyd, llwybr arfordirol, chwaraeon dwr, tai bwyta, siopau a thafarndai. Mae gan y bwthyn clyd hwn ardd breifat ac mae hefyd yn cynnig lleoliad gwych i archwilio gweddill ardal hardd Penrhyn Llyn a thu hwnt. Ewch ar drip cwch i Ynys Enlli, marchogaeth, syrffio a go-cartio, neu fwynhau dyddiau fwy ymlaciol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Portmeirion, Rheilffordd Ffestiniog, amryw o gestyll a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae Beudy'r March yn fwthyn gwyliau un llawr ac mae ganddo ystafell fyw helaeth a chlud, gyda stof llosgi coed trydan a drysau patio yn arwain i'r ardd. Mae'r gegin wedi ei dodrefnu'n llawn ac yn cynnwys oergell/rhewgell, popty/hob, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant golchi llestri a micro-don.

Ceir dwy ystafell wely; un ystafell deulu gyda gwely dwbl a sengl ac un ystafell twin. Mae'r ystafell ymolchi sydd ar wahân yn cynnwys bath/cawod.

Gardd

Nodwedd arbennig o'r bwthyn gwyliau moethus hwn ydy'r ardd breifat a thwb poeth. Ceir barbeciw a seti ar y patio, yn ogystal â digonedd o le i barcio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Lleiniau gwely a thyweli'n cael eu darparu.
 • Cyfleusterau smwddio ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Dim ysmygu
 • Croesewir 1 ci (£25).
 • Nodwch: Ni allwn gadarnahu bydd y twb poeth wedi dod i dymheredd pan gyrhaeddwch gyntaf ohewrydd mae yna glanhau hanfodol yn digwydd rhwng pob archeb.

Lleoliad