Tir Bach Iago

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Ymlaciwch mewn steil ar Benrhyn Llyn yn y bwthyn trawiadol hwn i 2.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £452 yr wythnos
 • £65 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ymlaciwch mewn steil ar Benrhyn Llyn yn y bwthyn trawiadol hwn i 2. Gerllaw traeth cuddiedig a Llwybr Arfordirol Cymru, gyda pentref arfordirol Aberdaron ond 3.5 milltir i ffwrdd. Darganfyddwch ystafelloedd te a chaffis, bwytai a thafarndai, neu ewch a'r gwch i ynys gysegredig Enlli. Dyma encil arbennig a pherffaith ar gyfer cyplau. 

Os hoffech ddod â theulu neu ffrindiau gyda chi, mae yma hefyd ddau fwthyn 5 seren eraill ar y safle.

Llawr Gwaelod

Lolfa - soffa gyfforddus a chadair o flaen teledu a stôf goed. Golygfeydd o gefn gwlad drwy'r drysau patio. 

Cegin steilus gyda'r holl offer yn cynnwys oergell/rhewgell, meicrodon, popty a hob, peiriannau golchi llestri a golchi/sychu dillad. 

Ardal fwyta gyda bwrdd i 2.

Ystafell wely gyda gwely pedwar postyn maint king, cadair a theledu ar y wal. Baddon yn sefyll ar ben ei hun ar blatfform yn y cornel. 

Ensuite gyda cawod fawr, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Patio ar godiad gyda dodrefn gardd a golygfeydd o gefn gwlad. Barbaciw ar gael os dymunir.   

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen                  
 • Dillad gwelyau a sychwr gwallt yn gynwysedig                
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig              
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf               
 • Wifi ar gael             
 • 1 anifail anwes am ddim - noder pan yn archebu               
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn           
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar          

Lleoliad