Tyddyn Iago

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Dyma ysgubor drawiadol sydd newydd ei hadnewyddu ac sy'n rhoi cyfle i chi dretio eich hun i wyliau 5 seren gwahanol ar Benrhyn Llyn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £498 yr wythnos
 • £71 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Weithiau, does dim rhaid dweud dim. Dyma ysgubor drawiadol sydd newydd ei hadnewyddu ac sy'n rhoi cyfle i chi dretio eich hun i wyliau 5 seren gwahanol ar Benrhyn Llyn. 

Lai na milltir o'r traeth a Llwybr Arfordirol Cymru ac ond 3.5 milltir o bentref glan môr Aberdaron. Heb anghofio Porthoer, traeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda caffi sydd lai na 1.5 milltir i ffwrdd. Mae yna hefyd ddau fwthyn 5 seren eraill ar y safle os hoffech ddod â theulu a ffrindiau.  

Llawr Gwaelod

Ardal fyw ar gynllun agored -

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob, oergell/rhewgell, peiriant golchi/sychu dillad a peiriant golchi llestri. Golygfeydd o'r môr a chefn gwlad.

Lolfa - soffas cyfforddus o flaen stôf goed, teledu mawr a drysau patio yn edrych allan dros gefn gwlad.

Ardal fwyta - bwrdd gyda chadeiriau i 4

Ystafell wely 1 - gwely maint king, a teledu ar y wal, drysau patio. Mynediad i'r ystafell ymolchi.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn, toiled a gwres dan y llawr.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl a theledu ar y wal. Ensuite yn cynnwys cawod, basn, toiled a gwres dan y llawr. 

Gardd

Patio a lawnt gyda golygfeydd anhygoel o gefn gwlad ac i lawr at y môr. Dodrefn gardd gyda barbaciw ar gael os dymunir. Noder nad ydy'r patio na'r lawnt yn hollol gaeedig.    

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen             
 • Dillad gwelyau yn gynwysedig             
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig            
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf              
 • Wifi ar gael     
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir             
 • 2 sychwr gwallt     
 • Croeso i 1 anifail anwes yn ddi-dal - gadewch i ni wybod pan yn archebu           
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn        
 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd          

Lleoliad