Morannedd

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae'r stiwdio drawiadol hon yn Aberdaron ar y llawr gwaelod ac yn mwynhau golygfeydd panoramig a di-dor o'r môr a'r traeth, y pentref a chefn gwlad.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £964 yr wythnos
 • £138 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r stiwdio drawiadol hon yn Aberdaron ar y llawr gwaelod ac yn mwynhau golygfeydd panoramig a di-dor o'r môr a'r traeth, y pentref a chefn gwlad. O fewn 200 llath i'r siopau, caffis, tafarndai, Canolfan Groeso'r Ymddiriedaeth Genedlaethol, Llwybr Arfordirol Cymru a thraeth milltir o hyd.

*Ychwanegiad Newydd i'r Wefan*

Mae'r llety wedi ei ddylunio yn chwaethus gyda'r holl offer angenrheidiol

Disgrifiad

 • Gwely maint King 
 • Peiriant Golchi Llestri  
 • Oergell/Rhewgell  
 • Hob induction 2-gylch 
 • Cyfuniad o feicrodon/popty/gril   
 • Dwr berwedig parod Quooker 
 • Peiriant coffi Nespresso
 • Tostiwr  
 • Peiriant golchi/sychu dillad
 • Teledu Smart 40” a chwaraewr DVD 
 • Soffa Lledr
 • Bwrdd addas i ddau fwyta
 • Cypyrddau dillad   
 • Ystafell ymolchi gyda cawod fawr, basn, toiled, rheilen sychu tywelion 

Gardd

Mae'r drysau patio yn agor allan i ardal dec gyda dodrefn gardd. Gellir hefyd fwynhau'r lawnt un acer o flaen y llety.   

Sied gardd wedi ei chloi yn addas ar gyfer beiciau ayb  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys llaeth, te, coffi, siwgwr a bisgedi  
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael  
 • Gwres dan draed a thrydan yn gynwysedig  
 • Sychwr gwallt ar gael   
 • Wi-fi am ddim ar gael   
 • Rhewgell ychwanegol ar gael  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu y tu mewn   
 • Dim plant
 • Parcio preifat   

Lleoliad