Gadlas

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Rydyn ni gyd yn chwilio am ychydig faldod y dyddiau hyn a cheir digon ohono yn y bwthyn hwn i 14 ym Mhen Llyn, yn cynnwys sawna, caban ager a gwres dan y llawr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,284 yr wythnos
 • £183 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 5 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yn rhan o ddatblygiad newydd trawiadol a chyffrous, mae Gadlas yn un o ddau fwthyn mawr moethus ym Mhen Llyn. Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Mae nodweddion arbennig fel y sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn yn rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i'r bythynnod moethus yma yn Llyn sefyll uwchlaw’r gweddill.

Mae'r berl ddiarffordd hon yn cynnig traethau i bob cyfeiriad, gweithgareddau ac atyniadau di-ben-draw ar garreg eich drws ac mae'r golygfeydd o Benrhyn Llyn yn syfrdanol.

Mae modd uno'r bwthyn hwn gyda'r bwthyn drws nesaf er mwyn lletya hyd at 24 o bobl o dan un to. Mae'r bythynnod wedi eu dylunio'n arbennig gan ystyried anghenion partïon mawr – ystafelloedd mawr i bawb gael dod at ei gilydd, a rhannau preifat llai pan fydd angen llonydd arnoch.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta cynllun agored hyfryd na fyddwch am eu gadael. Cegin dderw o'r radd flaenaf gyda phaent lliw hufen a thopiau gwenithfaen. Dwy ffwrn sengl fawr a hob anwytho mawr. Peiriant golchi llestri, microdon ac oergell wedi'u gosod yn rhan o'r gegin. Bwrdd bwyd mawr ar gyfer hyd at 14 o westeion, a theledu sgrin fflat. Llawr teils gyda gwres o dano sy’n defnyddio gwres naturiol y ddaear, a drysau patio yn agor allan i'r patio brecwast o flaen y bwthyn.

Sawna – Blwch sawna a llawr teils yn yr ystafell.

Ystafell wely 1 – dewis rhwng gwely maint brenin mwy neu welyau twin. Ystafell wlyb ensuite heb risiau i fynd iddi. Mae'r ystafell hon ar lefel y llawr yr holl ffordd o'r maes parcio – ac felly byddai'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Ystafell wely 2 – Ychydig risiau i fyny o'r gegin – dewis o wely maint brenin mwy neu welyau twin.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely deuluol gydag un gwely maint brenin a gwely bync maint llawn.

Ystafelloedd 2 a 3 yn rhannu ystafell ymolchi gyda blwch cawod-ager, basn a thy bach ar lawr teils.

*Cadarnhewch eich dewis o welyau yn Ystafelloedd 1 a 2

Cornel aml-bwrpas yn cynnwys peiriant golchi, sychwr dillad, lle cotiau ac esgidiau.

Ystafell aml-bwrpas y tu allan gyda rhewgell, lle cotiau ac esgidiau. Boeler ar gyfer y gwres dan y llawr.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 4 – Ystafell wely deuluol gydag un gwely maint brenin a dau wely sengl. Ystafell ymolchi ensuite gyda bath anhygoel arddull cwch o alwminiwm gloyw yng nghanol yr ystafell gyda thapiau cymysgu cawod.

Ystafell wely 5 – Gwely maint brenin gyda thy bach preifat a basn. Mae golygfeydd panoramig o Ben Llyn o'r ystafell hon – mae'n siwr mai hon fydd yr ystafell y bydd pawb am daflu ceiniog i'w chael!

Lolfa llawr cyntaf gyda golygfeydd rhagorol o fynydd Rhiw ar un ochr ac yn edrych yn ôl tuag at weddill Penrhyn Llyn ar yr ochr arall. Ail deledu. Soffa fawr ledr gyda llosgwr coed ar gyfer nosweithiau clyd a/neu ramantus yn y bwthyn.

Gardd

Patios brecwast o flaen y bwthyn gyda meinciau picnic i fwynhau haul y bore, sy'n agor allan i damaid o laswellt cyffredin. Mae gardd breifat gyda barbeciw a dodrefn bwyta allanol yn y cefn. Mynedfa a pharcio preifat.

Mae'r lle chwarae mawr cyffredin yn cynnwys ffrâm ddringo a goliau pêl-droed y gall gwesteion sy'n aros yn y ddau fwthyn hwn eu mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely yn gynwysedig, dewch â'ch tywelion eich hunain.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn, gan ddefnyddio gwres naturiol y ddaear.

Caiff cot a chadair uchel eu darparu

Croeso i anifeiliaid anwes drwy drefniant yn unig – hyd at 2 neu 3 yn dibynnu ar eu maint – mae rheolau llym ynghylch hyn. £40 - £60 yr un yn dibynnu ar eu maint.

Digon o le parcio

Wifi ar gael.

Lleoliad