Y Feillionen

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau i 4 o bobl ym Mhen Llŷn gyda stôf llosgi coed, 2 lofft hyfryd, ac amgylchedd trawiadol. Mae hefyd yn agos at nifer o draethau a phentrefi arfordirol dymunol.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £454 yr wythnos
 • £65 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gallwch ymlacio yn llwyr yn y ffermdy dymunol hwn o’r ail ganrif ar bymtheg, sydd wedi’i adnewyddu ac wedi’i leoli ar fferm mewn lleoliad gwledig hyfryd. Dyma’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd a mwynhau amser da gyda’ch partner, eich ffrindiau neu’r teulu. Mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhen Llŷn yn croesawu anifeiliaid anwes, ac mae’n cynnwys stôf llosgi coed, dresel, dwy lofft ddwbl hyfryd, ac amgylchedd ysblennydd, ac mae’n agos iawn at nifer o draethau a phentrefi arfordirol hyfryd.  

Ychwanegiad Newydd Sbon i’r Wefan

Llawr Gwaelod

Mae’r lolfa’n cynnwys dresel ‘antique’, simdde fawr wreiddiol gyda stôf llosgi coed Clearview a chyffyrddiadau hyfryd. Mae’n glyd gyda chyfoeth o drawstiau derw gwreiddiol sy’n rhoi ymdeimlad gwirioneddol o draddodiad. Mae dwy soffa ledr fawr o flaen teledu sgrin gwastad mawr a chwaraewr DVD. Mae ffenestr yn edrych allan ar iard sy’n wynebu i’r de.

Mae gan yr ystafell fwyta fwrdd ffermdy wedi’i beintio a chadeiriau wedi’u clustogi, yn uniongyrchol o flaen ffenestr sy’n edrych allan dros yr ardd a man bwydo adar. Mae mapiau a llyfrau ar gael i’ch cynorthwyo i archwilio’r ardal leol, a hefyd gemau bwrdd, posau jig-so a nifer o lyfrau i’ch diddanu. Mae’r ystafell fwyta yn arwain at y gegin, gan greu amgylchedd teuluol lle gallwch sgwrsio tra bydd y prydau’n cael eu paratoi.

Mae’r gegin yn un dderw fodern gyda phopeth sydd ei angen arnoch, a’r gwaith cerrig gwreiddiol i’w weld ar rai o’r waliau. Mae peiriant golchi llestri, ffwrn drydan, hob 4 cylch, microdon, ac oergell/rhewgell. Mae ystafell ar wahân ar gyfer peiriant golchi dillad a sychwr dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely en-suite (gydag uned gawod) gyda golygfa dros dir y fferm a thros yr arfordir. Ystafell gyfforddus a chwaethus gyda matres a dillad gwely o ansawdd uchel. Cwpwrdd dillad mawr, bwrdd ymbincio a theledu.   

Ystafell wely ddwbl, hefyd â golygfa dros dir y fferm a thuag at yr arfordir. Matres a dillad gwely o ansawdd uchel, gyda dodrefn lliw hufen a theledu. Mae’n bosibl ychwanegu gwely sengl at yr ystafell hon ar gais.

Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys bath haearn mawr, tŷ bach, sinc a rheilen cynhesu tyweli.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn ym Mhen Llŷn iard cysgodol ei hun sy’n wynebu’r de gyda mainc bren a dodrefn patio – lle delfrydol i fwynhau prydau bwyd yn yr awyr agored, i dorheulo ar y cadeiriau mawr, ac i fwynhau tawelwch a llonyddwch cefn gwlad.  

Mae’r machlud haul yma yn drawiadol, felly dyma leoliad gwych i fwynhau rhyfeddodau’r awyr gyda’r nos. Mae set barbeciw yma, a lein ddillad fechan hefyd wrth gefn y bwthyn, yn ogystal â gardd amgaeedig yn y cefn, gyda 2 siglen a thrampolîn, sydd wedi’u rhannu.

Gall plant dreulio oriau yn yr ystafell deganau y tu allan sy’n wych i deuluoedd. Mae’r ystafell hon yn cynnwys teganau fel Lego, Duplo a fferm bren, doliau ac ati. Mae allweddell gerdd hefyd a bwrdd snwcer i blant. Dylid goruchwylio plant drwy’r amser oherwydd y grisiau sy’n arwain at yr ystafell hon.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croesawu yn cynnwys cacennau cartref a thorth ffres o fara o’r becws lleol, te, coffi a llaeth.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr. *Tyweli at ddefnydd y bwthyn yn unig, ac nid i’w defnyddio ar y traeth.
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir y fasged gyntaf o goed am ddim, ac mae bagiau ychwanegol o goed ar gael gan y perchennog am £4.
 • Cot babi a chadair uchel ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Wi-fi ar gael.
 • Croesewir hyd at 2 gi am £25 y pen
 • Parcio oddi ar y ffordd.
 • Sied feiciau sy’n gallu cloi.
 • Darperir y pethau hyn yn y gegin hefyd: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
 • Darperir y pethau hyn yn yr ystafelloedd ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob ystafell ymolchi.
 • Darperir cynnyrch glanhau cyffredinol: glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.
 • Dim ysmygu yn y bwthyn os gwelwch yn dda.
 • Mae Asda a Tesco yn dosbarthu i’r ardal.
 • Os hoffech brofi bywyd ar fferm weithredol, gadewch inni wybod a gallwn drefnu taith o gwmpas y fferm i chi. Gallwch helpu i fwydo’r ieir, casglu wyau, a bwydo’r ŵyn bach a’r lloi.

Lleoliad

This Llyn Peninsula holiday cottage is situated up a quiet, enchanting country lane in an idyllic setting, next door to another holiday cottage for 2. Only 2 miles from the coast, on a working farm where Welsh is spoken as the first language. Immaculately tidy and well-kept gardens and yard, with in season flowers and shrubs. The farm yard is separate from the cottage making it more peaceful and quiet. Ideally situated to explore the pretty villages, stunning beaches, coves and harbours of the Llyn Peninsula.

The picturesque coastal village of Aberdaron, with its lovely pubs/cafes/shops/ bakery is just 3 miles away. It also offers a sandy beach and Porth y Swnt - a National Trust interpretation centre. Aberdaron is perfect for a relaxing day out and is sometimes referred to as the ‘Land’s End of Wales’. For centuries, the village was the last rest stop for pilgrims heading for Bardsey Island and today you can follow in the pilgrims' footsteps by catching a boat to Bardsey Island from Porth Meudwy (3 miles). Phone Colin to book your trip on 079710769895 - this is of course dependent on the weather. For beautiful scenery, travel up Mynydd Mawr, Uwchmynydd where you can see over to Bardsey Island and back over Llyn.

There are a number of recommended places to eat within 10 miles of your Llyn Peninsula holiday cottage. These include Ty Newydd and The Ship, both in Aberdaron (also your nearest good pubs), Tremfan Hall in Llanbedrog (8 miles) and The Ship in Edern (9 miles). Also worth a visit is Plas yn Rhiw Café (2 miles) the cafes in Aberdaron (Y Gegin Fawr, Hen Blas and Becws coffee shop), Caffi’r Cwm and Ty Newydd Cafés at Uwchmynydd (4 miles). Not to forget the numerous excellent restaurants and cafes in Abersoch (8 miles).

Amongst the other popular attractions in the area is Plas yn Rhiw - a National Trust owned 17th century manor house in Y Rhiw (2 miles). Also worth visiting is Porthoer (Whistling Sands), just 4 miles away and famous for its ‘whistling sands’. This secluded gem of a beach is one of the perfect beaches in Wales - a great place to relax with a beach café and beautiful coastal walks. Top Cat Marine Safari (2 miles) offers wildlife and fishing trips whist Nefyn (11 miles) offers Llyn Maritime Museum and a tour of the local Brewery at Cwrw Llyn. Nant Gwytheyrn Welsh Language and heritage centre is another great day out with a café, beach, walks and superb scenery, and so is Cricieth with its famous Welsh Castle.

Beaches
 • Porth Ysgo - The beautiful hidden beach of Porth Ysgo is a must, offering a truly romantic setting just 1.7 miles away (a lovely walk - or you can drive of course).
 • Aberdaron Beach - sandy beach backed by all the amenities of this picturesque village. 3 miles
 • Penllech Beach - 4 miles
 • Porthoer (Whistling Sands) - 5 miles
 • Porth Iago - 5 miles
 • Towyn, Tudweiliog - a lovely, hidden beach that can be accessed via the coastal path. 6.5 miles
 • Abersoch 8 miles
 • Porthdinllaen 10 miles
View 10 of the most popular beaches on the Llyn Peninsula

Walking
 • Walks direct from the cottage
 • Rhiw mountain - 1 mile
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) - 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. The nearest joining point is less than 2 miles from the cottage at Porth Ysgo. Coastal Bus can also be pre booked to take you from the cottage to your destination
 • Yr Eifl (The Rivals) - Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 15 miles from cottage.
Cycling
 • Cycling routes on country roads from the cottage
 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula
Fishing
 • Llyn Leisure coarse fishing - 1 mile
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages.
Golf
 • Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 8 miles
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 10 miles
 • Llyn Golf Centre - Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 11 miles
Pony-trekking
 • Pen Llyn Lusitano Stud and Riding Centre Llaniestyn. Rides for any level of experience - 6 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 8.5 miles
 • Cilan Riding Centre - Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 11 miles
 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula
Watersports
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 8 miles
 • Porth Neigwl (Hell's Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles
 • Find out more about Watersports on the Llyn Peninsula