Melin Llyn

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn ar ei ben ei hun i 10 o bobl gyda stôf llosgi coed – lle mawr, cartrefol sy’n berffaith i bobl ddod at ei gilydd. O’r llety prydferth hwn, mae Pen Llŷn yn disgwyl amdanoch – ewch i ddarganfod…

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £998 yr wythnos
 • £143 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Melin Llŷn yn fwthyn gwyliau mawr a moethus. Gyda’i hystafelloedd chwaethus, cyfoes a’i dodrefn hyfryd, mae’r hen felin ddŵr hon yn berffaith i ddod â’r teulu neu’ch ffrindiau ynghyd. Mae Melin Llŷn wedi’i lleoli yng nghanol Pen Llŷn, o fewn ei gardd amgaeedig ei hun mewn lleoliad tawel. O’r llety arbennig hwn, mae traethau tywod hir euraidd Pen Llŷn o fewn ychydig o filltiroedd.

Llawr Gwaelod

Cegin – Cegin bwrpasol o dderw wedi’i pheintio, gydag arwyneb gwenithfaen, sinc Belfast a theledu. Mae’n cynnwys peiriant golchi llestri integredig NEFF, ffwrn ddwbl a hob trydan, oergell/rhewgell, microdon, tostiwr Dualit a thegell. Mae’r ynys wedi’i wneud o sinc a marmor gyda chadeiriau cyfoes o sinc.

Lolfa – Ystafell fawr gyda stôf llosgi coed groesawgar, soffa ledr Eidalaidd, soffa felfed wyrdd-las, cadair ledr goch gyfoes a chadair ledr gyfforddus melyn tywyll. Clustogau a blancedi moethus. Bwrdd coffi wedi’i wneud o gert Indiaidd gwreiddiol, a bwrdd pwrpasol derw mawr gyda 10 cadair dderw. Gwnaed yr holl lenni a’r bleinds â llaw. Seld steil Tsieineaidd a goleuadau cyfoes. System sain GPO ‘retro’. Teledu mawr gyda chwaraewr DVD a chlustogau llawr moethus.

Cyntedd – Mainc fodern a nenfwd uchel.

Ystafell gawod – Ystafell gawod llawr gwaelod fodern, wledig gyda thŷ bach a chawod.

Prif ystafell wely – Gwely moethus mawr iawn gydag ystafell gawod en-suite. Drych lledr, stôl bwrpasol a wnaed yn lleol, tyweli moethus gwyn a phethau ymolchi.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu, bwrdd smwddio a haearn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely Aberdaron – Gwely haearn mawr iawn ‘antique’ gyda blanced chwaethus a chlustogau o liain Cymreig. Cadair ledr a stôl droed mewn steil diwydiannol. Cwpwrdd dillad mewn steil diwydiannol a drych. Carthen croen dafad.

Ystafell wely Rhiw – Dau wely sengl gyda blancedi gwlân Cymreig, clustogau o liain Cymreig a chrwyn defaid. Cwpwrdd dillad gwyrdd-las a rheilen ddillad fodern.

Ystafell ymolchi – Bath gyda chawod uwch ei ben, drych portwll ac ategolion moethus.

Ystafell wely Meillionydd – Dau wely sengl gyda blancedi gwlân Cymreig a chlustogau moethus. Croen dafad ar y llawr a rheilen ddillad chwaethus.

Ystafell wely Plas Newydd – Gwely mawr iawn ac otoman du melfed moethus, dodrefn mewn steil gwladfaol a rheilen ddillad ‘antique’. Clustogau a blanced gwely moethus a charthen croen dafad.


Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda dodrefn gardd a golygfeydd o gefn gwlad. Gall gwesteion eistedd o gwmpas pwll tân a mwynhau’r amgylchedd gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn i’ch croesawu yn cynnwys amrywiaeth o gynnyrch lleol. Gadewch inni wybod os ydych chi’n dathlu digwyddiad arbennig ar eich gwyliau, ac fe geisiwn ei wneud hyd yn oed yn fwy cofiadwy ichi.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Wifi ar gael
 • Mae basged o goed a bwced o lo wedi’u cynnwys yn y pris.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 5 sychwr gwallt.
 • Cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais (dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
 • Dim ysmygu yn y bwythyn.
 • Croesewir hyd at 2 gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Ceir parcio preifat oddi ar y ffordd gyda lle i hyd at 5 car.
 • Gellir trefnu gwasanaethau arlwyo a phampro gan therapyddion harddwch lleol ar gais.
 • Mae gwesteion Melin Llŷn hefyd yn gymwys i gael gostyngiad o10% yn y Cwt Tatws yn ystod eu arhosiad. Siop unigryw yw’r Cwt Tatws gydag amrywiaeth eclectig o gynnyrch chwaethus i’r cartref lle byddwch hefyd yn cael eich croesawu â chacen a phaned.

Lleoliad

This beautiful, detached cottage enjoys a peaceful setting down a pretty country lane on the Llyn Peninsula. Less than 4 miles away, the seaside village of Aberdaron offers a range of amenities including cafes, 2 pub restaurants a thatched roof bakery and a convenience store. If you wish to eat out, both these pub restaurants (Ship and Ty Newydd) in Aberdaron, as well as the Ship in Edern (9 miles) are highly recommended. For a good local pub, the Lion in Tudweiliog (5.8 miles) is also very popular.

Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty and Melin Llyn offers an ideal base to explore its network of footpaths and coastal walks around 84 miles of stunning coastline. The Llyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and watersport whilst the majestic mountains of Snowdonia are also within a short travelling distance.

Boat trips are available from Porth Meudwy (5 miles) to Bardsey Island - once a site of religious pilgrimage, now a National Nature Reserve. There are numerous activities in the area including fishing, horse-riding, golf and Glasfryn Parc where you can enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

Beaches
 • Aberdaron Beach - sandy beach backed by all the amenities of this picturesque village. 3.7 miles
 • Porthoer (Whistling Sands) - 4.8 miles
 • Towyn, Tudweiliog - a lovely, hidden beach that can be accessed via the coastal path. 5.8 miles
 • View 10 of the most popular beaches on the Llyn Peninsula
Walking
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) - 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. The nearest joining point is 2.2 miles from the cottage at Llanfaelrhys.
 • Yr Eifl (The Rivals) - Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 14 miles from cottage.
Watersports
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 10 miles
 • Porth Neigwl (Hell's Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 10.5 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula
Golf
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 10 miles
 • Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 10.5 miles
 • Llyn Golf Centre - Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 11 miles
Horse-riding
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre, Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 5.8 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 10 miles
 • Cilan Riding Centre - Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 12.6 miles
 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula
Cycling
 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula
Fishing
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages.