Bwthyn Carreg

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae'r llety 5 seren hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Cysgu 8.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £827 yr wythnos
 • £118 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda thwb poeth yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Lleoliad hardd, heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu eich ffrindiau pedair coes. Dim ond 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar ben Penrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/tai bwyta a thraeth tywodlyd arall.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw fawr ar gynllun agored – croesawgar iawn ac eang gyda golygfeydd arbennig dros yr ardd amgaeedig ac ymhellach. Gwres o dan y llawr drwy’r ty.

Cegin o goed derw gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, popty trydan, pentan anwythiad, micro don a swît bwyta hyfryd derw.

Ardal fyw gyda soffas lledr a drysau patio mawr sy’n gwneud i’r patio a’r ardd ymddangos fel eu bod yn rhan o’r ystafell fyw. Teledu mawr ar y wal, yn cynnwys DVD a Wi-Fi.

Ystafell wely feistr gyda gwely maint king ac ystafell gawod ensuite a thoiled, gyda gwres o dan y llawr.

Ystafell wely dwbl gyda bwrdd gwisgo, cwpwrdd, byrddau ger y gwely, lampau ayyb.

Ystafell wely mawr i 4 gyda gwlau twin a gwely bync.

Ystafell amlbwrpas gyda pheiriant golchi, peiriant sychu dillad ac oergell.

Gardd fawr amgaeedig gyda thrampolîn, barbeciw nwy a golygfeydd dros gefn gwlad hyfryd. Lleoliad hardd a phreifat i ymlacio yn ystod eich gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir lleiniau gwely a sychwr gwallt
 • Wifi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Croeso i 2 anifail anwes am bris ychwanegol
 • Dim ysmygu tu mewn
 • Digon o lefydd parcio preifat

Lleoliad

Ideally located for your coastal cottage holidays on the Llyn Peninsula. Situated on the opposite side of a country lane from the owners’ stock farm, and surrounded by beautiful, tranquil countryside. Within walking distance (0.25 mile) of the National Trust beach at Porthoer (Whistling Sands) - a beautiful beach where the sand does actually whistle under your feet when the conditions are right. You can also join the coastal path here to enjoy spectacular views of Ynys Enlli (Bardsey Island), along the Peninsula and towards Snowdonia.

Ynys Enlli, a former site of religious pilgrimage is now a National Nature Reserve that can be visited by boat from Porth Meudwy, just 2 miles from your cottage. Also 2 miles away is the idyllic seaside village of Aberdaron. This is the most western village on the tip of the Llyn Peninsula where you will find a lovely sandy beach, cafes, two excellent pubs with restaurants, a village Bakery where you can get fresh bread every morning, Spar shop, newsagents and a Beach shop.

There are also a number of other amazing beaches for you to enjoy on your coastal cottage holidays, as well as the coastal resort of Abersoch and Pwllheli, the ‘capital’ of the Llyn Peninsula. The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty where the Welsh language and way of life still flourish. It is also renowned for its water sport and delightful coastal villages. With 84 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place for a walking holiday.

Other recommended days out include a visit to the historical Plas yn Rhiw manor house (6 miles), Felin Uchaf Educational Centre (5 miles) and the numerous castles, including Cricieth (26 miles) and Caernarfon (35 miles). For family days out, Glasfryn Parc is a must with its go-karting, ten-pin bowling, archery etc, along with the Ffestiniog Railway, the Italian village of Portmeirion, Greenwood Forest Park and the National Slate Museum at Llanberis.

Beaches

Porthoer National Trust beach (Whistling Sands) – 0.25 mile

Aberdaron Beach - glorious sandy beach backed by this idyllic seaside village. 2 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.2 mile from the cottage (just above Porthoer beach).

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 18 miles from cottage.

Cycling

Cycle hire available in Aberdaron and plenty of scenic country lanes to explore.

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula

Fishing

Llyn Lakes - 2 beautifully landscaped lakes stocked with carp and tench. 4.5 miles

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre - Stud farm and rides for any level of experience. 9 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 13 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 14 miles

Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 12 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 13 miles

Find out more about Watersports on the Llyn Peninsula.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 12 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 12.5 miles