Llety'r Dderwen

Wrexham, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Mae bwthyn Llety'r Dderwen , Gogledd Cymru yn fwthyn hunan-ddarpar moethus i 4. Mewn lleoliad delfrydol yng Ngogledd Cymru, gwledig ond 7 milltir o ganol tref Wrecsam.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £610 yr wythnos
 • £87 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Llety’r Dderwen wedi ei leoli’n ddelfrydol - yn wledig, ond eto 7 milltir yn unig o ganol tref Wrecsam a 9 milltir o dref brydferth Llangollen. Saif y bwthyn gwledig, moethus hwn ar fferm weithiol ac os hoffech chi ddod â’ch ceffyl gyda chi ar eich gwyliau i gefn gwlad Gogledd Cymru, gellir darparu stabl iddo yntau hefyd. Os ydych chi awydd diwrnod ychydig yn fwy egsotig yna gellir teithio i Sw Caer, 25 milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn hunanarlwyo gwledig hwn yn cynnwys cegin ac ardal fwyta agored gyda waliau brics, calchfaen a llawr derw. Popty trydan a microdon yn gynwysedig. Mae’r iwtiliti hefyd yn cynnwys yr holl gyfarpar glanhau angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi, oergell/rhewgell ac offer smwddio. Boeler gwres canolog.

Ceir dodrefn a llawr derw yn y lolfa, gyda soffas lledr a theledu. Drws yn arwain allan i’r patio a’r ardd.

Ystafell wlyb â chawod, tolied a sinc ar y llawr gwaelod hefyd.

Llawr Cyntaf

Ceir lloriau pren a dwy ystafell wely yn Llety’r Dderwen. Dodrefn pîn gwledig eu naws sydd yn yr ystafell ddwbl a dodrefn hufen yn yr ystafell twin gyda llawr derw. Mae trydedd ystafell ar y llawr cyntaf hefyd gyda futon y gellir ei ddefnyddio i eistedd arni ac ymlacio.

Gardd

Mae gan y bwthyn hunan arlwyo hwn ardal batio, dodrefn gardd a lawnt hyfryd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall gwestai ddod a’u ceffylau gyda nhw oherwydd ceir stablau a chyfleusterau llawn iddynt ar y safle. (tâl bychan o £25 y ceffyl/merlyn, i’w dalu i’r perchennog wrth i chi gyrraedd.

Dillad gwely, tywelion llaw a bath yn gynwysedig yn y pris.

Cot ar gael, dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Ni chaniateir ysmygu nac anifeiliaid anwes yn y bwthyn.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio.


Gwyliau byr ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Lleoliad

Llety'r Dderwen is ideally situated just 7 miles from Wrexham town centre and 2 miles from the A483, Oswestry to Wrexham road. The beautiful Welsh town of Llangollen is only 9 miles away.

The self catering cottage is situated on a working farm, 2 miles from the nearest village. Amongst the recommended places to eat locally are Cross Foxes and The Boat, both overlooking the river. Surrounded by historic towns, it also has scenic footpaths and cycle paths criss-crossing the countryside, including Offas Dyke walks, 2 miles away.

Wildlife, fishing, birdwatching, and horse riding make it an ideal location for nature lovers. If you fancy something a little more exotic, why not visit Chester Zoo, just 25 miles up the road.

A day trip to the beach at Llandudno or Rhyl (40 miles) is an option or you can take advantage of the cottage's fantastic location to do some shopping at Chester, Shrewsbury, Llangollen, Oswestry, Cheshire Oaks and local Farmers Markets.

Walking

Offa’s Dyke National Trail (177 miles in total) following the Welsh/English border. Join the Chirk Mill – Llandegla section, 2 miles away.

North Berwyn Way, Dee Valley Way and Clwydian Way - all from Llangollen. 9 miles from cottage.

Coed Llandegla – A variety of woodland walks – a great day out for the family. 14 miles

Water sports

White Water Rafting, Canoeing and Rafting – Llangollen. Various water and outdoor activities to suit everyone. 9 miles

Fishing

Chirk Fishery – two lakes for fly fishing & separate bait pool for children. 9 miles

River Dee – Llangollen. 6 miles of river fishing. 9 miles from cottage.

Commonwood Fishery – Lake fishing for all abilities. 12 miles

Golf

Llangollen Golf Club - 18 hole golf course. 9 miles

Cycling

Coed Llandegla – top quality mountain biking suitable for all abilities and fitness levels. 14 miles

Horse riding

Bring your horse on holiday - Llety'r Dderwen has stables and horse riding facilities on site.

Springhill Farm Riding Stables – A stables with a variety of horses for everyone set within the Ceiriog Valley. 15 miles