Bwthyn Pendre

Ruthin, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd i 6 ger Bryniau Clwyd sy’n addas i anifeiliaid anwes hefyd. Ger Coedwig Clocaenog lle ceir milltiroedd o lwybrau coedwig i'w cerdded a’u beicio.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £432 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Bwthyn Pendre yn llety gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd, sef ardal o harddwch naturiol eithriadol. Dim ond deg munud o gerdded i Goedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig agored i'w cerdded neu i'w teithio ar eich beic mynydd. Wedi ei leoli rhwng Corwen a thref farchnad Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, a hanner awr o Barc Cenedlaethol Eryri a Llangollen, mae'r bwthyn hwn sy'n addas i anifeiliaid anwes yn berffaith ar gyfer mwynhau cefn gwlad Gogledd Cymru ar ei orau.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw eang gyda thrawstiau a lloriau derw. Wedi ei ddodrefnu gyda set eistedd dridarn ledr, dresel Cymreig, teledu sgrin lydan (freeview), chwaraewr DVD a CD.

Dri gris i lawr o'r ystafell fyw mae'r gegin / ystafell fwyta gyda llawr llechi a golygfeydd bendigedig o gefn gwlad drwy'r drysau patio. Mae'r gegin dderw yn cynnwys peiriant golchi llestri, golchwr/sychwr, microdon, ffwrn ac oergell/rhewgell.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl gyda golygfeydd hyfryd o gefn gwlad drwy'r ffenestri. Y tu mewn yn hyfryd gan gynnwys dodrefn ystafell wely derw.

Ystafell gawod yn cynnwys uned sinc coluro, cawod, tŷ bach a rheilen i ddal tywelion.

Ail Lawr

Ystafell wely 2 – Gwely dwbl gyda golygfeydd o dir fferm a dodrefn ystafell wely derw.

Ystafell wely 3 - Ystafell twin gyfforddus gyda chist ddroriau a golygfeydd o Goedwig Clocaenog.

Gardd

Gardd gaeedig a lawnt yn cynnwys mainc bicnic, barbeciw, bwrdd a chadeiriau gardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

CYNNIG ARBENNIG AT Y NADOLIG: Twrci organig o’r fferm yn cael ei ddarparu ar gyfer archebion dros y Nadolig.

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te, coffi, llefrith, siwgr a rhywbeth wedi ei goginio (fel arfer Bara Brith) gyda blodau (yn y tymor cywir).

Caiff y canlynol eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad... Cegin: sawsau, ‘salad cream,’ finegr, olew coginio, hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant golchi llestri. Ystafell ymolchi: sebon, papur toiled. Nwyddau glanhau cyffredinol: dwsteri, sugnwr llwch, chwistrell glanhau ayyb.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig

Gwres a thrydan yn gynwysedig (gwres trydanol drwy’r tŷ)

Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os bydd cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Consol Wii a gemau i'r gwesteion eu defnyddio

Croeso i un anifail anwes

Lle parcio i hyd at bedwar car

Lleoliad