Cefn Bach

Llangollen, North Wales Borderlands

 • Bwthyn gwyliau hyfryd i 4 gydag ystafell gemau yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog - man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £687 yr wythnos
 • £98 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau moethus hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’. Mwynhewch yr ystafell gemau (tennis bwrdd, pêl droed bwrdd a dartiau) ar y safle, dilynwch y llwybrau cerdded o drothwy’r drws neu teithiwch y siwrnai fer i dref hardd Llangollen. Yma ceir chwaraeon dwr ar yr Afon Dyfrdwy, amrediad eang o weithgareddau awyr agored, trên stêm, camlas ac amrywiaeth o siopau a chaffis annibynnol.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw / bwyta / cegin: Camwch i mewn drwy ddrysau gwydr dwbl i gegin gain wedi ei dodrefnu’n llawn gyda golygfeydd i’r gorllewin a’r dwyrain o sêt wedi ei gwneud yn arbennig yn y ffenestr. Ceir stôf llosgi coed gysurus gyda drws gwydr fel eich bod yn gallu gorwedd ar y soffa a gwylio’r tân ar ôl pryd da o fwyd.

Ceir llyfrgell fach a gemau bwrdd yn yr ardal eistedd ar gyfer y plant a’r oedolion (gellir benthyg teganau a mwy o lyfrau i oedrannau penodol ar gais). Mae yna deledu a chwaraewr DVD gyda chysylltiad we. Addurnir y waliau gan gasgliad o waith arlunwyr lleol a Chymreig sy’n creu naws gartrefol a diddorol.

Mynedfa fawr, olau ac iwtiliti sy’n ddelfrydol i gadw esgidiau a chotiau ar ôl gweithgareddau awyr agored. Hefyd yn cynnwys sinc ar wahân a pheiriant golchi. Oddi yma gellir camu allan i deras preifat gyda sinc allanol a bwrdd picnic gyda golygfeydd i lawr y dyffryn prydferth.

Ystafell gawod gynnes a golau gyda rheilen gwresogi tywelion. Ffenestr yn wynebu’r dwyrain gyda golygfeydd rhagorol i lawr Dyffryn Ceiriog.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 : ystafell ddwbl fawr gyda golau bendigedig, golygfeydd gwych i’r dwyrain a’r gorllewin a gardd i’r gogledd. Gwely cyfforddus difán gyda thapestri traddodiadol Cymreig a goleuadau bob ochr. Dwy gist o ddroriau, drych ac yn union gyferbyn, storfa i hongian dillad a chadw bagiau.

Ystafell wely 2: cysurus a golau gyda golygfeydd i’r dwyrain, gorllewin ac i’r de i lawr y dyffryn. Dau wely twin cyfforddus gyda thapestri traddodiadol Cymreig a goleuadau bob ochr. Ceir cist o ddroriau sylweddol ei maint a drych.

Gardd

Ceir teras preifat i’r dwyrain gyda bwrdd picnic er mwyn mwynhau haul y bore a golygfeydd o’r dyffryn. Dodrefn gardd yn cynnwys dwy sedd orweddol a barbeciw. Ar ochr gorllewinol y bwthyn mae yna ardal deras gyda bwrdd a chadeiriau i fwynhau haul yr hwyr gyda’i olygfeydd hyfryd. Mae sinc allanol yma sy’n ddelfrydol ar gyfer golchi esgidiau mwdlyd, beiciau ayb. O fewn y stordy cerrig sy’n sownd i’r prif fwthyn ceir rhewgell, a rac sychu dillad gwlyb.

Ar ochr Orllewinol y bwthyn mae teras arall gyda bwrdd a chadeiriau i fwynhau haul y prynhawn a gyda’r nos gyda golygfeydd anhygoel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ystafell gemau yn yr ysgubor gerrig gyda thennis bwrdd, pêl droed bwrdd a dartiau.

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Pentwr cyntaf o goed tân am ddim. Gellir prynu mwy o goed tân gan y perchnogion.

Darperir cadair uchel ar gais.

Basn y tu allan sydd yn ddelfrydol ar gyfer esgidiau mwdlyd ac ar gyfer golchi beiciau.

Mae’r storfa sydd wedi ei hadeiladu o gerrig sydd yn sownd yn y prif fwthyn yn cynnwys rhewgell, rac sychu dillad ar gyfer siwtiau gwlyb a dillad gwrth-ddwr a.y.b.

Mae cwpwrdd dan y grisiau gyda haearn a bwrdd smwddio, rac sychu dillad a storfa.

Parcio ar gael tu allan i’r bwthyn ar y dreif graean.

Dim ysmygu tu fewn i’r bwthyn.

Croeso i anifeiliaid £15 yr un, 1 maint canolig neu 2 gi bach. Sylwer bod y bwthyn yng nghanol y wlad felly mi fydd rhaid cadw cwn o dan rheolaeth ar bob cyfri. Mae perchnogion y cwn yn gyfrifol am glanhau eu baw.

Yn ystod misoedd y gaeaf, os ydych chi’n ddigon ffodus i gael eira, mae yna gae penigamp ar gyfer slejo drws nesaf i’r bwthyn, o’r enw Cae Tobogan.


Lleoliad dyrchafedig gyda golygfeydd gwych, a mynedfa iddo ar hyd llwybr gwledig. Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn argymell eich bod yn cymryd insiwrans gwyliau rhag ofn y bydd eira. Gellir gwneud cais am fanylion insiwrans pan yr ydych yn gosod eich archeb.

Gwely soffa sydd yn cysgu 2 ymwelydd ychwanegol (gellir archebu gwely soffa dwbl am £15 y person y noson i gysgu hyd at 6 person).

Gall gwsmeriaid adael yn hwyrach ar Ddyddiau Sul yn unig am ffi ychwanegol o £25

Lleoliad

This North Wales holiday cottage is situated on a the south side of a hill overlooking the beautiful Ceiriog Valley which Lloyd George described ‘as a little bit of heaven on earth’. Detached cottage adjacent to the owner's house and opposite one other holiday cottage for 6-8 (in case you have extended family who would like to join you). Surrounded by 18 acres of land with accessibility to footpaths, bridleways and The Upper Ceiriog cycle trail. The cottage is ½ mile from the village which has a shop with late opening hours, post office, two pubs offering food and a new community centre offering tennis, badminton courts and bike hire.

There are opportunities to go fishing, pony trekking and quad biking near by. Llangollen ‘home of the International Eisteddfod’ is a short drive away and offers water sports and a wide range of outdoor pursuits. It is a picturesque town on the river Dee with a steam train, canal boat trips and range of individual shops. The cottage is also very close to Chirk with its famous aqueduct and castle. Oswestry with its larger supermarkets and market is again close by with footpaths that link to the immediate valleys by the Offa’s Dyke path.

Amongst the must see attractions in the area are Chirk Castle, Erddig House, the Thomas Telford aqueduct, The International Eisteddfod (first week every July), Plas Newydd house and gardens and steam train rides through the valley to Carrog. The cottage is also ideally placed to visit the coast and Snowdonia.

Holiday activities in the area include walking, pony trekking, fishing, quad-biking and water sports e.g. canoeing, gorge walking & white water rafting. You can also try your hand at bush craft or some rock climbing. If you prefer to take it easy, there's a spa / pool and full treatments available 8 miles away.

Walking

Ceiriog Valley Way – gentle, 12 mile figure of eight route. 4 miles from cottage.

Find out more about 3 other popular routes from Llangollen, namely North Berwyn Way, Dee Valley Way and Clwydian Way. 4.5 miles from cottage.

Offa’s Dyke Path – National Trail (177 miles in total) following the Welsh/English border. Join the Llanymynech - Chirk Mill section, 5 miles away.

Cycling

Upper Ceiriog & Llangollen Valleys – 25 mile circular mountain biking route. Join 0.2 mile from cottage.

Coed Llandegla – top quality mountain biking suitable for all abilities and fitness levels. 15.5 miles

Horse riding

Bwthyn Ceiriog has teamed up with Ceffyl Gwyn stables (5 minute drive away) to offer riding holidays, hacks out, lessons and young people's pony days. It caters for all ages and abilities to enjoy our beautiful valley on horseback.

Water sports

White Water Rafting, Canoeing and Rafting – Llangollen. Various water and outdoor activities to suit everyone. 4.5 miles

Fishing

Chirk Fishery – two lakes for fly fishing & separate bait pool for children. 4.5 miles

River Dee – Llangollen. 6 miles of river fishing. 4.5 miles from cottage.

Golf

Llangollen Golf Club - 18 hole golf course. 4.5 miles