Ty'n Rhos

Llandegla, North Wales Borderlands

 • Mwynhewch wyliau ymlaciol a heddychlon yn y bwthyn hardd hwn gyda twb poeth preifat, stôf losgi coed a golygfeydd o gefn gwlad.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £654 yr wythnos
 • £93 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau ymlaciol a heddychlon yn y bwthyn hardd hwn gyda twb poeth preifat, stôf losgi coed a golygfeydd o gefn gwlad. Mewn Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol, mae'r cyn ysgubor un llawr hwn yn agos i bentref Llandegla gyda'i dafarn/bwyty, dwy siop a chaffi. Mae Llwybr Clawdd Offa ar stepen y drws, tra fod Canolfan Beicio Mynydd 'One Planet Adventure' yn Fforest Llandegla ond 3 milltir i ffwrdd. 

Yn ganolog i dref farchnad Rhuthun, tref gamlas Llangollen, yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Eryri, dinas Rufeinig Caer, ac arfordir Gogledd Cymru. Lleoliad gwych i ddarganfod Gogledd Cymru a thu hwnt.

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta - cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon ac oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, peiriannau golchi a sychu dillad. Bwrdd bwyta a 6 cadair.

Lolfa - gyda nenfwd uchel a thrawstiau, drysau patio yn arwain allan i'r ardd a'r twb poeth. Soffas a chadeiriau o gwmpas stôf losgi coed, teledu a chwaraewr DVD. 

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king a teledu ar y wal. Cypyrddau dillad a lampau ger y gwely. En-suite yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a theledu, cypyrddau dillad a lampau ger y gwely. En-suite gyda cawod, toiled a basn.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl, teledu a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn.

Gardd

Gardd gefn breifat a chaeedig gyda twb poeth a golygfeydd o gefn gwlad. Patio a lawnt gyda Barbaciw, bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, menyn a photel o wîn    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed ar gyfer y stôf goed yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 3 sychwr gwallt ar gael    
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Dm anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Eitemau ar gael - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Parcio ar gyfer 3 car    

Lleoliad