Ty'n Rhos

Llandegla, North Wales Borderlands

 • Mwynhewch wyliau ymlaciol a heddychlon yn y bwthyn hardd hwn gyda twb poeth preifat, stôf losgi coed a golygfeydd o gefn gwlad.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £654 yr wythnos
 • £93 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau ymlaciol a heddychlon yn y bwthyn hardd hwn gyda twb poeth preifat, stôf losgi coed a golygfeydd o gefn gwlad. Mewn Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol, mae'r cyn ysgubor un llawr hwn yn agos i bentref Llandegla gyda'i dafarn/bwyty, dwy siop a chaffi. Mae Llwybr Clawdd Offa ar stepen y drws, tra fod Canolfan Beicio Mynydd 'One Planet Adventure' yn Fforest Llandegla ond 3 milltir i ffwrdd. 

Yn ganolog i dref farchnad Rhuthun, tref gamlas Llangollen, yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Eryri, dinas Rufeinig Caer, ac arfordir Gogledd Cymru. Lleoliad gwych i ddarganfod Gogledd Cymru a thu hwnt.

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta - cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon ac oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, peiriannau golchi a sychu dillad. Bwrdd bwyta a 6 cadair.

Lolfa - gyda nenfwd uchel a thrawstiau, drysau patio yn arwain allan i'r ardd a'r twb poeth. Soffas a chadeiriau o gwmpas stôf losgi coed, teledu a chwaraewr DVD. 

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king a teledu ar y wal. Cypyrddau dillad a lampau ger y gwely. En-suite yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a theledu, cypyrddau dillad a lampau ger y gwely. En-suite gyda cawod, toiled a basn.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl, teledu a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn.

Gardd

Gardd gefn breifat a chaeedig gyda twb poeth a golygfeydd o gefn gwlad. Patio a lawnt gyda Barbaciw, bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, menyn a photel o wîn    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed ar gyfer y stôf goed yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 3 sychwr gwallt ar gael    
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Dm anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Eitemau ar gael - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Parcio ar gyfer 3 car    

Lleoliad

This semi-detached cottage enjoys a peaceful setting with countryside views near Llandegla, in an Area of Outstanding Natural Beauty in North Wales. One of two beautiful holiday cottages on site, along with the owners' house, Ty Buddug enjoys its own private corner at the far end of the yard, overlooking farm land. The cottage also benefits from being 0.25 of a mile from Offa's Dyke - one of Wales' three National Trails. There are other hidden treasures on the doorstep as well, including caves on the owners' farm land and Tomen y Rhodwydd, the best preserved mottee and bailey in Britain (2 miles).

Within 1.5 mile, the village of Llandegla has 2 shops, a cafe and The Crown pub/restaurant. Slightly further, Llandegla Forest (3 miles) is home to One Planet Adventure with excellent mountain biking facilities and a visitor centre, whilst Llandegla Laser Combat (4.4 miles) is another fun day out on the doorstep. In addition to The Crown and village cafe, some of the other recommended places to eat nearby includes The Raven in Llanarmon-yn-Ial (3 miles) and The Three Pigeons (4 miles) and On the Hill Restaurant in Ruthin (8 miles).

The market town of Ruthin (spelt Rhuthun in Welsh) is a lovely Welsh town with plenty of interesting shops, cafes, restaurants and a Tesco supermarket. Your cottage is also central to the beautiful canal town of Llangollen (8.5 miles), Wrexham (12 miles), the historical city of Chester (23 miles), Snowdonia National Park (22 miles) and the wonderful Welsh coast (27 miles). With a wide range of attractions and many historic Welsh market towns dotted around you this really is a great base to explore North Wales and beyond.

Walking

Offa's Dyke National Trail - 0.25 mile away

Clwydian Range (Welsh: Bryniau Clwyd) Trails - Llandegla is also the southern gateway to the Clwydian Range, a series of hills and mountains that runs all the way to Prestatyn on the North Wales coast. Look out for Iron Age hill forts such as Penycloddau and Moel Arthur along these walks as well.

Family walks at the nearby Loggerheads Country Park. 8 miles

Clocaenog Forest & Trails - 10 miles

Cycling

Llandegla Mountain Bike Centre (One Planet Adventure). Coed Llandegla Forest is suitable for all abilities and fitness levels and is considered as one of Wales' best mountain biking attractions. Mountain bike skills course also available. 3 miles

Fishing

Llandegla Fishery - A selection of well stocked lakes suitable for all levels – from family fun to the serious fisherman. 4 miles

Horse riding

Cae Hic Livery & Riding Centre - set in gorgeous North Wales countryside and suitable for all ages and abilities. 7.5 miles

Golf

Ruthin-Pwllglas Golf Club - 18 hole course with magnificent views over the beautiful Vale of Clwyd. 8 miles

Vale of Llangollen Golf Club - 18 hole course on the valley floor beside the River Dee and overlooked by the glorious Welsh hills. 10 miles

Beaches

The nearest sandy beach of many along the North Wales coast can be found at Rhyl. 27 miles.

Watersports

White Water Rafting Canoeing and Rafting – Llangollen. Various water and outdoor activities to suit everyone. 8.5 miles

Bala Lake – sailing canoeing kayaking windsurfing raft building etc. 22 miles

Llyn Brenig Reservoir and Visitor Centre welcomes you with an array of activities. From sailing and fishing to cycling and walking, Brenig visitor centre is a great day out. 25 miles