Hafan Hiraethog

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety gwyliau hyfryd mewn lleoliad gwleig gyda golygfeydd godidog i bob cyfeiriad

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £724 yr wythnos
 • £103 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw’r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i’w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a’i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.

Dim ond 6 milltir o dref hanesyddol Dinbych ac i Lyn Brening a Chanolfan Ymwelwyr sy’n cynnig beicio, pysgota a cherdded. Mewn lleoliad gwledig prydferth a gyda amrywiaeth o weithgareddau diwylliannol a hamddenol ar garreg y drws, a dim ond 12 milltir o’r arfordir, mae’r bwthyn yn le delfrydol i fynd ar wyliau.

Llawr Gwaelod

Mae’r llety gwyliau 5 seren hwn yng Ngogledd Cymru yn cynnig ystafell wydr modern o dderw gyda ffenestri mawr i fwynhau golygfeydd gwych o Fynyddoedd Clwyd a’r cefn gwlad. Dodrefn gwiail a waliau cerrig traddodiadol.

Cegin/ystafell fwyta – Cegin fodern ar gynllwyn agored yn cynnwys popeth fyddai ei angen arnoch gyda thrawstiau a drysau Ffrengig yn agor at yr ardd. Bar brecwast deniadol gyda stoliau a lle i 6 eistedd yn gyfforddus iawn. Peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad yn gynwysedig. Mae’r dair ffenestr a’r drysau Ffrengig yn gwneud yr ystafell hon yn olau ac eang. Mae’r holl fleinds, lleni a gosodiadau golau yn cyd-fynd yn berffaith. Mae gan yr ystafell deledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD a dewis o DVDs ar gyfer gwestai.

Ystafell fyw – Ardal eistedd cyfforddus gyda lle tân mawr o gerrig a stôf losgi coed. Mae’r soffas cyfforddus yma yn sicrhau fod hon yn ystafell berffaith er mwyn ymlacio gyda gwydriaid o win o flaen lle tân clud.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely ddwbl gyda gwely steil traddodiadol a dodrefn a ffabrigau sy’n cyd-fynd. Ysafell sy’n llawn cymeriad a steil.

Cawod/ystafell iwtiliti gyda sinc, peiriant golchi dillad a chyfleusterau golchi, toiled a chawod/ystafell wlyb.

Llawr Cyntaf

Ffenestr wydr lliw ar y grisiau yn edrych dros yr ardd

Ystafell wely 2 – Ystafell wely ddwbl sy’n fodern a chwaethus gyda dodrefn gwyn a dillad gwely a lleni sy’n cyd-fynd.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely twin, eto gyda dodrefn a ffabrigau sy’n cyd-fynd.

Ystafell ymolchi – ystafell ymolchi ddeniadol gyda teils, gyda chawod dros ganol y bath, toiled, basn ymolchi a rheilen gynhesu tywelion.

Gardd

Gardd fawr gaeedig gyda dodrefn patio, twb poeth preifat, barbeciw a gazebo. Mae’r ardd yn cynnwys lawnt, ardal wedi ei thirlunio, patio ac ardal chwarae gyda thegannau ar gyfer y tu mewn a’r tu allan.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig a lun bag o logiau am ddim. Glo am £8.00 y bag, logiau ychwanegol £3 y bag.
 • Lleiniau gwely, tywelion dwylo a bath yn cael eu darparu
 • Wi - fi ar gael
 • Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Digon o lefydd parcio
 • Ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod gydag ystafell wlyb, gallai fod fwy addas ar gyfer gwestai llai abl
 • Dodrefn a ffabrigau i gyd wedi eu dewis yn ofalus i roi teimlad moethus drwy’r t?
 • Mae’r bwthyn gwyliau hwn ym mwynhau golygfeydd sy’n newid o hyd gyda’r tymhorau a dim goleuadau ffug - perffaith ar gyfer edrych ar y sêr.

Lleoliad

This stylish and tasteful holiday accommodation in North Wales enjoys complete privacy in rural isolation on a working farm. Set within an Area of Outstanding Natural Beauty, the cottage is set in stunning countryside overlooking the Clwydian Mountains. 6 miles from the busy historic market / castle town of Denbigh and the scenic lake of Llyn Brenig with all its leisure amenities.

The village of Llansannan (3 miles) has a village shop and more extensive shopping is available in Denbigh which has a Morrison’s and an Aldi. For eating establishments the Brookenhouse Mill and Con Amici in Denbigh can be recommended and the Guildhall Tavern also in the town is recommended as a good pub. The Radhuni Asian Restaurant (5 miles) and the Kinmel Arms in Llandyrnog should also be mentioned. For lovers of history and culture, Denbigh has a castle and a library.

For outdoor enthusiasts the attractions of Llyn Brenig, the fourth largest lake in Wales, must not be missed. Cycle hire, walking and fly fishing are available and there is also a modern visitor centre which is open from 8-4 pm daily (apart from Christmas Day) and includes a waterside restaurant selling home cooked food.

Other days out from your 5 star holiday accommodation in North Wales include Loggerheads Country Park, the popular village of Betws y Coed (the official ‘Gateway to Snowdonia’) and Tree Top Adventure. There is also a great go-karting course at Cerrigydrudion and an Open Door Adventures Centre and scientifically important caves at Bont-Newydd.

Walking
 • Designated lakeside walking routes are signposted from the Llyn Brenig Visitor Centre. 6 miles
 • Alwen Trail - Way marked, 7.5 mile circular route around the Alwen Reservoir. Start the trail from the Alwen Dam near Llyn Brenig Visitor Centre. 6 miles
 • Hiraethog Way links the villages of Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfr and Llanrhaeadr via public footpaths, quiet lanes and country roads. Starts at Pentrefoelas, 11 miles.
Cycling
 • Bike hire available at Llyn Brenig Visitor Centre.
 • Around the Lake Trail - 9.5 mile route, suitable for beginners and families. Start from the main car park at the Llyn Brenig Visitor Centre. 6 miles
 • Alwen Trail – easy to follow, 7.5 mile circular route around the Alwen Reservoir. Forest tracks and paths from Alwen Dam along the water’s edge and up to the moorland of Mynydd Hiraethog. 6 miles
 • 30 mile circular cycle ride from Llyn Brenig. Challenging ride through varied terrain with spectacular views. 6 miles
 • Betws y Coed provides a variety of trails including the renowned Marin Trail (16 miles) and the Penmachno (18.5 miles) Red Routes. Bike hire is also provided. 18 miles
Water sports
 • Llyn Brenig offers the highest sailing club in Wales. 6 miles.
 • Kitesurfing School at Kinmel Bay, 16 miles.
Fishing

Fly fishing available from Llyn Brenig Visitor Centre. 6 miles.

Golf

Denbigh Golf Club. 18 hole golf course. 6 miles

Horse Riding

Riding available for all ages and abilities at Dolgoed Riding School in the Cathedral town of St Asaph. 11 miles

Beaches
 • The tourist coastal town of Rhyl has a large, blue flag sandy beach with a range of amenities. 17 miles
 • Llandudno Beaches - Wales’s largest beach resort has two beaches with one boasting the Blue Flag award. Wide range of seasonal entertainment and leisure facilities. 26 miles
 • Most beaches along the North Wales coast have won Seaside Awards for cleanliness and water quality.