Groesfaen Bach

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • Ffermdy modern moethus yn cynnig llety hunan ddarpar i 14. Arfordir Gogledd Cymru o fewn 6 milltir a llwybr cerdded Clawdd Offa 1.5 milltir yn unig i ffwrdd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,862 yr wythnos
 • £266 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 5 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 6 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae ffermdy modern Groesfaen Bach yn cynnig llety moethus hunan-ddarpar yng Ngogledd Cymru ac mae’n berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr. Wedi ei leoli ar fferm weithredol mewn llecyn heddychlon ynghanol cefn gwlad, gydag arfordir Gogledd Cymru o fewn 6 milltir a Llwybr Cerdded Clawdd Offa 1.5 milltir yn unig i ffwrdd. Ar odrau tawel Bryniau Clwyd sy’n ymestyn o’r arfordir yr holl ffordd i Langollen, mae hon yn un o ddim ond wyth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Gymru gyfan.

Llawr Gwaelod

Lolfa yn cynnwys tân nwy, teledu 50", DVD a Radio/CD. Ystafell helaeth iawn gyda dwy soffa i 3, un soffa i 2, 1 gadair, 2 gadair ddarllen, 1 pwffi a bwrdd coffi.

Ystafell fwyta / cegin gyda phopty trydan integredig ar lefel y llygad, hob, microdon, oergell steil Americanaidd gyda bocs rhew, golchwr llestri ac ynys fawr yn y canol ar gyfer paratoi bwyd. Arwyneb gwenithfaen i’r cyfan. Bwrdd bwyd hir i 12 yn ogystal â bar brecwast gyda 2 sedd uchel, teledu ar y wal a golygfeydd trawiadol dros dir gwledig.

Ystafell wely 1: Gwely maint super king, cîst o ddroriau, 2 gwpwrdd ger y gwely ac ystafell cadw dillad. Ystafell ymolchi en suite, toiled a basn ymolchi.

Ystafell ymolchi ar wahân yn cynnwys cawod toiled a basn ymolchi.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi dillad, sinc ac arwyneb gweithio.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2: Gwely bync triphlyg - gwely dwbl ar y gwaelod a gwely sengl uwchben, yn ogystal â chist o ddroriau.

Ystafell wely 3: Gwely maint king gyda chypyrddau ger y gwely a chyfleusterau en suite yn cynnwys cawod, toiled a basn ymolchi. Ystafell cadw dillad, balconi gyda bwrdd a chadeiriau patio a golygfeydd bendigedig.

Ystafell wely 4: Gwely maint super king, cypyrddau ger y gwely, cist o ddroriau ac ystafell cadw dillad. Cyfleusterau en suite yn cynnwys cawod, toiled a basn ymolchi.

Ystafell wely 5: Gwely maint super king gyda chypyrddau ger y gwely, cist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi 1: Bath ar goesau, cawod ar wahân, toiled a basn ymolchi.

Ail Lawr

Ystafell wely 6: Gwely maint king gyda chypyrddau ger y gwely, ystafell cadw dillad a chypyrddau storio ar hyd yr ymylon.

Ystafell wely 7: Dau wely sengl gyda chypyrddau ger y gwelyau a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi 2: Bathrwm steil 'Siôn a Siân’ gyda mynediad o ystafelloedd gwely 6 a 7 gyda chawod uwchben y bath, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Gardd fawr amgaeedig gydag ardal patio a seddi ar gyfer hyd at 14 a set barbiciw. Golygfeydd dros gyfres o fynyddoedd a chefn gwlad agored o’r t? ac o’r ardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig

Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt

Darperir cot a chadair uchel ar gais

WiFi yn gynwysedig

Dylid goruchwylio plant ifanc os ydynt allan o gwmpas y fferm.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn.

Digonedd o le barcio.

Lleoliad