Maes Mared

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Llety hardd ac eang i 10 gyda'r holl gyfleusterau modern, delfrydol am wyliau gyda'r teulu neu ffrindiau. Mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger Dinbych.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £878 yr wythnos
 • £125 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety hardd ac eang gyda’r holl gyfleusterau modern - y man delfrydol i ymgynnull am wyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. Mae’r llety mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger Dinbych, yn Nyffryn Clwyd, ac yn cynnig tawelwch llwyr a golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, gyda stôf goed groesawus, dwy ystafell fyw, cegin fawr a gardd breifat, amgaeedig. Lleoliad cyfleus o fewn siwrne fer i arfordir Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri.

Llawr Gwaelod

Cegin Gymreig draddodiadol a thrawiadol gyda thrawstiau derw a llawr llechen - calon y cartref. Mae’r dreser a’r bwrdd bwyta mawr, sydd yn eistedd 10, yn nodweddion ysblennydd sydd wedi eu cynllunio yn arbennig ar gyfer yr ystafell. Yn ogystal â’r popty Aga olew, hob a meicrodon/gril, mae’r hen ffwrn bobi wedi ei hadnewyddu i ddangos sut yr arferai bwyd gael ei baratoi yn y ffermdy hwn sy’n dyddio nol i’r unfed ganrif ar bymtheg. Mae yna hefyd sinc Belfast, peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell, soffa a theledu yn y gegin.

Lolfa draddodiadol gyda stôf goed yn yr hen aelwyd a thrawstiau derw. Dwy soffa ledr gyfforddus a dwy gadair i ymlacio o flaen y tân. Teledu mawr a sedd yn y ffenestr i fwynhau’r golygfeydd.

Ail lolfa/ystafell fyw helaeth gyda lle tân nodweddiadol â bwa pren uwchben a dwy fainc capel bob ochr i’r stôf olew. Dwy soffa ledr a theledu ar y wal. Dwy ffenestr fawr yn edrych allan dros yr ardd ac ambell i nodwedd hanesyddol. Ar y nenfwd ac uwchben y lle tân fe welir symbol o arfbais Tywysogaidd.

Mae’r Ystafell Chwarae (oddi ar y lolfa) yn cynnig ‘den’ i blant ac oedolion ifanc i fedru cysylltu eu gemau cyfrifiadurol i’r sgrin HDMI a’r chwaraewr DVD. Mae yna ystod o deganau ar gyfer y plant iau, dwy gadair ymlaciol a dau fag ffa. Ceir DVDs, llyfrau a gemau bwrdd ar gyfer y gwesteion iau sydd wedi eu dewis gan blant y perchennog.

Ystafell iwtiliti gyda sinc Belfast, peiriant golchi/sychu dillad, haearn a bwrdd smwddio.

Ystafell Gemau tu allan - drws nesaf i’r gegin, mae’n le delfrydol ar gyfer oriau o hwyl yn chwarae tennis bwrdd neu bêl-droed bwrdd gyda theulu a ffrindiau.

Llawr Cyntaf

Ceir pum llofft wely fawr ar ddau lawr:

Llofft 1: gwely dwbl cyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely. Droriau dillad, lle i hongian dillad ac un o’r golygfeydd gorau yn y ty - yn edrych dros yr ardd a’r goeden dderw drawiadol; brenhines Maes Mared!

Llofft 2: ystafell twin gyda dau wely sengl cyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely a cwpwrdd dillad mawr.

Ystafell ymolchi ar gyfer gwesteion llofft 1, 2 a 3. Yn cynnwys cawod, baddon arwahân, basn a thoiled.

Llofft 3: llofft fawr foethus gyda gwely lledr maint ‘king’ gyda byrddau a lampau ger y gwely. Basn modern yn y gornel a dau gwpwrdd dillad mawr.

Ystafell gawod - ystafell fodern gyda chawod fawr, basn a thoiled.

Ail Lawr

Llofft 4: llofft hardd gyda gwely dwbl cyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely a chwpwrdd dillad. Golygfeydd braf dros yr ardd a’r caeau.

Llofft 5: llofft foethus arall gyda gwely dwbl arbennig sydd yn ymgorffori sgrîn deledu - perffaith ar gyfer ymlacio yn y bore cyn codi i fwynhau’r diwrnod. Droriau dillad traddodiadol, cadair gyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely.

Gardd

Gardd fawr hardd a chaeedig gyda planhigion o gwmpas yr ymylon. Lawnt ar gyfer ymlacio neu chwarae gemau gyda’r plant ieuengaf (dylid eu goruchwylio drwy’r amser). Dodrefn gardd ar gyfer bwyta yn yr awyr iach neu ymlacio gyda gwydraid o win mewn lleoliad preifat gyda golygfeydd o gefn gwlad. Mae nant fach yn rhedeg yng ngwaelod yr ardd (wedi ei ffensio allan) a llyn bach gerllaw lle gellir gweld hwyaid, crehyrod glas, gwyddau a ffesantod

Sied gyda Barbaciw siarcol y gellir ei fwynhau mewn unrhyw dywydd

Wedi ei leoli ar fferm, mae yna gyfle i ymwelwyr drefnu gweithgareddau ‘profiadau’r buarth’ gyda’r perchennog ymlaen llaw

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys bisgedi, siocled, potel o wîn, cacennau cri, menyn, llaeth (ychydig o de, siwgr a choffi) a blodau
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Basgedaid o goed ar gyfer pan rydych yn cyrraedd. Gellir prynu rhagor o goed am bris rhesymol
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Cot, cadair uchel a gât i’r staer ar gael. Dewch â dillad i’r cot gyda chi
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu
 • Parcio preifat ar gyfer hyd at 6 car
 • Hefyd ar gael… Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/ychydig o dabledi i’r peiriant golchi llestri, clytiau. Cymysgydd llaw trydan a chlorian pwyso.
 • Ystafell ymolchi - sebon hylif a phapur toiled cychwynnol ym mhob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol yn cynnwys powdr golchi dillad, bwced a mop
 • Gwybodaeth twristiaeth ar gael yn ychwanegol i becyn gwybodaeth cyffredinol. Hefyd, awgrymiadau’r perchennog am lefydd i fwyta, yfed a mwynhau yn yr ardal.

Lleoliad

This spacious Denbigh accommodation is detached and enjoys a stunning rural setting, on a family run beef and sheep farm in the heart of the Vale of Clwyd's heather and hillfort area of outstanding natural beauty. Only 2.5 miles from the village of Henllan with its village shop and post office, and a friendly, welcoming pub called Llindir Inn.

The ancient market town of Denbigh is also within 4 miles and amongst its range of amenities (and castle) are a number of good restaurants including Con Amici Italian and Brookhouse Mill. Y Ceffyl Gwyn (White Horse) in Llandyrnog is also recommended (6 miles) and White House in Rhuallt (7 miles). The Hawk and Buckle is also known in the area for its excellent pub grub - a traditional Welsh family pub in Llannefydd (6 miles).

The cathedral town of St Asaph with its Tweedmill Factory Outlets (7 miles) is another day out and so is the whole of the North Wales coast, just 12 miles to the north. The nearest sandy beach can be found in Rhyl, whilst other popular seaside resorts such Rhos on Sea, Llandudno and Conwy are all within 30 minutes.

In the other direction, Llyn Brenig (11.5 miles) with its visitor centre, cafe, play area, fishery, bike hire and lake side walks is worth a visit. The historic market town of Rhuthun (12 miles) also offers a good day out and if you're looking for adventure, why not try some mountain biking at Llandegla Forest or some of the activities below...

Walking

Llyn Brenig – A selection of footpaths and trails suitable for all ages and abilities. 11.5 miles from Maes Mared.

Wales Coastal Path - enjoy sea views all along this North Wales section - suitable for all ages. 12 miles

Offa’s Dyke Path – National Trail (177 miles in total) following the Welsh/English border. Starting point at Prestatyn, 15 miles.

Moel Famau, Cilcain – 554 meter high mountain walk. Popular destination for family walks, situated in a country park near Loggerheads. 16 miles

Fishing

River Elwy – Fish for salmon and trout, 1 mile from the cottage. (Permits available 8 miles away at Llanfair Talhaearn)

Golf

Denbigh Golf Club – 18 hole golf course. 3.5 miles

Horse Riding

Llannerch Equestrian Centre – Horse riding for 'Any Age- Any Stage' with lessons – 5 miles

Dolgoed Riding School – Horse riding school for all ages and abilities – 6 miles

Beaches

Rhyl Beach – 3 miles of golden sands, perfect for families with plenty of traditional seaside activities. Includes the Sun Centre. 12 miles

Prestatyn Beach – another 4 miles of family friendly sands divided between three great beaches; Ffrith Beach, Central Beach and Barkby Beach. 14 miles

Watersports

Yachting, windsurfing and jet skiing on Rhyl Marina. 12 miles

North Wales Kitesurfing – Kite surfing school in Kinmel Bay on the North Wales coast. 12 miles

Cycling

North Wales coastal path. 34 miles of hard surfaced cycle path, mostly off-road between Talacre and Penmaenmawr. Nearest point is Rhyl promenade, 12 miles

Coed Llandegla – top quality mountain biking suitable for all abilities and fitness levels. 22 miles