Ysgubor y Cwm

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae'r llety ar wahân a helaeth hwn i 8 ger yr Wyddgrug mewn lleoliad heddychlon a phrydferth.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £625 yr wythnos
 • £89 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Wedi ei leoli yn un o’r unig bum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Gymru gyfan, mae’r llety ar wahân a helaeth hwn ger yr Wyddgrug mewn lleoliad heddychlon a phrydferth. Mae ei leoliad ym mhentrefan gwledig Pen y Felin, ger pentref hyfryd Nannerch yn eich galluogi i gael encil heddychlon tu hwnt. Ymlaciwch a mwynhewch egwyl haeddiannol gyda stôf losgi coed groesawgar, golygfeydd godidog, cyfleusterau gwych a’r fantais o fod tafliad carreg o Lwybr Clawdd Offa.

Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta eang ar gynllwyn agored. Mae’r gegin yn fawr ac yn fodern ac yn cynnwys llawr o deils calchfaen, trawstiau gwreiddiol a stôf fodern gyda phopty trydan a hob nwy. Ardal bwyta gyfforddus i wyth o westeion llwglyd. (Hefyd yn cynnwys peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell). Mae gan yr ardal fwyta lawr calchfaen gyda bwrdd bwyta a dreser Gymreig, teledu a chwaraewr DVD gyda freeview.

Ystafell fyw - Mae gan yr ystafell fyw hyfryd hon ffenestri gyda fframiau cerrig a stôf losgi coed, ac mae’n fan perffaith i ymlacio ar ddiwedd diwrnod prysur. Teledu freeview, DVD, chwaraewr cerddoriaeth a chonsol gemau. Amrywiaeth o lyfrau, gemau, DVDs a chryno ddisgiau ar gael hefyd.

Ystafell Iwtili gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad, haearn smwddio, hwfr ayyb

Ystafell Wely 1 - Ystafell wely ar y llawr gwaelod gyda gwely maint king mawr (gallu bod yn ddau wely twin ar gais). Droriau, cwpwrdd, silff bagiau, bwrdd gwisgo a drych. Ystafell ymolchi en-suite gyda chawod y gellir cerdded i mewn iddo, toiled a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 – Gwely maint king mawr (gallu bod yn ddau wely twin ar gais). Droriau, cwpwrdd, bwrdd gwisgo, drych a silff bagiau.

Ystafell ymolchi deuluol gyda chawod fawr y gellir cerdded i mewn iddo, bath, toiled a chabinet gyda’r basn.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely dwbl, uned droriau, bwrdd gwisgo, drych a lamp ger y gwely.

Ystafell wely 4 – Gwely maint king mawr, cwpwrdd, uned ddroriau, silff bagiau, bwrdd gwisgo a drychau.

Gardd

Mae gan y llety hunan arlwyo hwn yn yr Wyddgrug ardd fawr a phatio gyda bwrdd a chadeiriau. Cyfleusterau bagiau a mynediad i dair acer arall o dir.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Pecyn cychwynnol ar gyfer y stôf losgi coed.
 • Darperir dillad gwely, tyweli dwylo a bath
 • Sychwyr gwallt (un ymhob ystafell wely)
 • Wifi ar gael.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât ar gyfer y grisiau ar gael ar gais
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Digon o lefydd parcio oddi ar y ffordd ar gael yn y bwthyn hunan arlwyo hwn yn yr Wyddgrug.
 • Darperir - te, coffi, siwgr, potel bach o laeth, llieiniau sychu llestri, hylif golchi llestri ac ychydig o dabledi peiriant golchi llestri.

Lleoliad