Ffermdy Clwyd

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • Ty fferm mawr yn cysgu 6 gyda stôf llosgi coed, inglenook a gwely pedwar polyn. Y llety hanesyddol hwn yn Llanelwy oedd yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £592 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ty fferm mawr gyda stôf llosgi coed, inglenook a gwely pedwar polyn, wedi ei leoli ar fferm weithiol. Wedi ei amgylchynu gyda 200 acer o dir fferm ffrwythlon, y llety hanesyddol hwn yn Llanelwy oedd yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru. Bellach yn fwthyn hunan arlwyo hyfryd, mae’r eiddo Gradd 2 Rhestredig hwn yn safle gwych i archwilio ymhyfrydau Dyffryn Clwyd yng Ngogledd Cymru. Llwybr Clawdd Offa, milltiroedd o dywod euraidd, trefi marchnad hanesyddol ac Eryri i gyd yn cynnig dyddiau gwych ac fel gwesteion yn y llety hwn yn Llanelwy, rydych hefyd yn elwa o hawliau pysgota ar Afon Clwyd.

Llawr Gwaelod

Cegin fferm gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gyda bwrdd bwyta mawr i 6 yn edrych dros gefn gwlad hyfryd.

Peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell, popty a pheiriant golchi dillad yn gynwysedig.

Ystafell fyw glud gyda phaneli derw, a stôf losgi coed croesawgar, teledu sgrin fflat gyda freeview a chwaraewr DVD. Golygfeydd hyfryd dros yr ardd a thu hwnt.

Ystafell fyw arall, fawr gyda llawr llechi a rygiau, soffas braf a inglenook mawr. Mae’r ystafell yn cynnwys popty bara gwreiddiol a chrochan.

Ystafell gotiau – toiled a basn ymolchi.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely - gwely maint king gyda phedwar polyn a chyrtens. Llawr pren gyda rygiau a dodrefn gwreiddiol.

Ystafell wely dwbl - gwely dwbl hen ffasiwn gyda dodrefn hen ffasiwn.

Ystafell wely twin – dau wely sengl maint llawn, dodrefn hynafol gyda lle tân gwreiddiol.

Ystafell ymolchi yn cynnwys bath moethus, uned gawod ar wahân, toiled, basn ymolchi a phwynt eillio.

Gardd

Mae gan y llety hwn yn Llanelwy ardd fawr gyda dwy siglen, bwrdd a chadeiriau ar gyfer hyd at 6 o westeion. Golygfeydd hyfryd dros gefn gwlad Clwyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir lleiniau gwely, sychwr gwallt, tyweli bath a dwylo.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Cyflenwad cyntaf o logiau ar gyfer y stôf losgi coed (logiau ychwanegol ar gael hefyd am £5 y bag)
 • Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch chi'n dda.
 • Dim anifeiliaid nac ysmygu yn y llety hwn yn Llanelwy.
 • Digon o lefydd parcio

Lleoliad