Maerdy Uchaf

Corwen, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • Mwynhewch y lleoliad hyfryd a chuddiedig hwn, gyda'r cyfleustra o fod yn agos i nifer o atyniadau poblogaidd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £939 yr wythnos
 • £134 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y lleoliad hyfryd a chuddiedig hwn, gyda'r cyfleustra o fod yn agos i nifer o atyniadau poblogaidd. Mae Maerdy Uchaf yn cynnig cymysgedd gwych o lety croesawgar, Cymreig a thraddodiadol gyda cyffyrddiadau bach moethus, yn cynnwys twb poeth preifat, ystafell chwaraeon, a dwy ystafell fyw gyda stôf goed yn y ddwy. Dyma gyfle i brofi fferm weithiol, neu fwynhau tawelwch a bywyd heddychlon cefn gwlad Gogledd Cymru. 

Llawr Gwaelod

Cegin fawr gyda thrawstiau agored o'r unfed ganrif ar bymtheg, Rayburn, a hen bopty bara nodweddiadol. Mae'r gegin steilus yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, popty dwbwl, hob, meicrodon a cafetiere. Bwrdd ty fferm sy'n eistedd 8 gyda golygfeydd o gefn gwlad. 

Ystafell iwtiliti cydffyniol gyda rhewgell, peiriannau golchi a sychu dillad. Digon o le i storio beiciau, cotiau, esgidiau ayb.

Ystafell fyw gyda soffas lledr a sedd ffenestr, a nodweddion gwreiddiol megis trawstiau agored, lloriau a silffoedd ffenestri llechen. Teledu ar y wal.

Ystafell chwaraeon - digon o gyfarpar yn yr ystafell chwaraeon a arferai fod yn hen laethdy, gyda lloriau llechen a thrawstiau agored.

Ystafell ymolchi gyda cawod wlaw, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Lolfa gysurus ac ymlaciol gyda stôf goed a lle tân gwreiddiol ac unigryw. Soffa gysurus siâp 'L', teledu mawr a chwaraewr DVD. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely car llusg maint king gyda golygfeydd o gefn gwlad, cwpwrdd dillad a theledu ar y wal.

Ystafell wely 2 - gyda nodweddion gwreiddiol a gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi - baddon Fictorianaidd yn edrych allan dros gefn gwlad, cawod arwahan, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl gyda golygfeydd.

Ystafell wely 4 - gwely maint king mawr - gellir ei osod fel dau wely sengl 3' (dylid gwneud cais am hyn pan yn archebu). Trawstiau agored a blancedi gwlan Cymreig. 

Gardd

Mae'r llwyni hardd wrth ochr y ty yn nefoedd fach i fywyd gwyllt a gellir ei mwynhau o'r twb poeth preifat a moethus. Gellir hefyd fwynhau machlud haul a'r golygfeydd o'r ardd ffrynt gyda'i seddi a barbaciw. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys torth o fara a photyn o farmalêd cartref, hanner dwsin o wyau, te, coffi, llaeth a siwgwr  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wi-fi ar gael
 • Coed yn gynwysedig ar gyfer y stôf 
 • Cot, cadair uchel a giât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Croesewir hyd at 2 gi (llawr gwaelod yn unig) 
 • Dim ysmygu tu mewn     
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 4 car   

Lleoliad