The Stables

Corwen, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren sydd yn croesawu anifeiliaid anwes. Lleoliad gwych, canolog yn Nyffryn Dyfrdwy, rhwng Llangollen, Bala a Betws-y-coed. Holl brif atyniadau Gogledd Cymru o fewn 40 munud.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £402 yr wythnos
 • £57 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau 5 seren sydd yn croesawu anifeiliaid anwes. Lleoliad gwych, canolog yn Nyffryn Dyfrdwy, rhwng Llangollen, Bala a Betws-y-coed. Gyda holl brif atyniadau Gogledd Cymru o fewn 40 munud mae’n fan delfrydol i archwilio Eryri, Caer, cestyll ac arfordir Gogledd Cymru. Gall gwestai hefyd fwynhau’r gerddi a holl gyfleusterau’r gwesty gyferbyn â’r bwthyn.

Llawr Cyntaf

Cegin/lle bwyta: Cegin gyflawn yn cynnwys microdon, golchwr llestri, oergell a rhewgell. Bwrdd bwyta i 6 yn ogystal. Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychu dillad.

Lolfa fawr gyda 3 soffa, teledu (sianeli am ddim), DVD a chornel gerddoriaeth. Mae’r ystafell yma hefyd yn cynnwys bwrdd coffi a lampau. Addurniadau William Morris.

Cyntedd i gadw cotiau gyda drych a lle storio dan y grisiau.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely sylweddol gydag en-suite a gwely maint king (gellir ei osod fel dau wely sengl ar gais hefyd), gwely sengl, soffa a bwrdd coffi. Ceir cwpwrdd dillad yn y wal, byrddau a goleuadau ger y gwelyau, silff lyfrau, teledu, DVD, te a choffi ayb. Mae’r en-suite foethus yn cynnwys bath a chawod.

Ail ystafell wely fawr gydag en-suite, hefyd gyda gwely maint king (neu dau wely sengl), cwpwrdd dillad, silff lyfrau, teledu, DVD, te a choffi ayb. Ensuite gyda bath a chawod.

Toiled ar wahân gyda basn ymolchi a landing gyda chwpwrdd storio.

Gardd

Patio gyda byrddau a chadeiriau. Gerddi â theras gyda golygfeydd o’r dyffryn, llwybrau troellog a choetir. Teras tu allan i ddrws y bwthyn gyda llefydd eistedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Dillad gwely, tyweli dwylo a bath yn gynwysedig yn ogystal â deunydd ymolchi am ddim.

Te, coffi a siwgr am ddim

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Croeso i uchafswm o 2 anifail anwes

Darperir cot a chadair uchel

Cyfleusterau smwddio

Parcio preifat

Gall gwestai hefyd fwynhau’r gerddi a holl gyfleusterau’r gwesty gyferbyn, sydd hefyd yn eiddo i berchnogion y bwthyn.

Lleoliad