Moethusrwydd Llety Gwyliau Cymru - Games Room

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
64 Wedi canfod llety
Back to list view

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

75714

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£285 - £350
yr wythnos
O £224 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm yn Nyffryn hyfryd Fyrnwy, mae'r bwthyn hwn sy'n caniatau anifeiliaid yn cynnwys digon o atyniadau, balconi pwrpasol i wylio'r godro a dwy afon yn llifo trwy'r tir sy'n berfaith i bysgota.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 43 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir

New Quay, West Wales

488064

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£433 - £636
yr wythnos
O £255 am arhosiad 3-noson
 • Mae Caban y Nen yn berffaith ar gyfer rhywun sy'n hoffi astudio'r sêr a breuddwydio gan ei fod mewn lleoliad unigryw i brofi awyr anhygoel y nos yng Nghymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

488061

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£443 - £650
yr wythnos
O £265 am arhosiad 3-noson
 • Caban hyfryd i 2 ym mhrydferthwch Gorllewin Cymru. Bydd caban Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg ac yn eich galluogi i weld Cymru drwy lygad newydd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Devils Bridge, Mid Wales and Brecon Beacons

99869

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£413 - £801
yr wythnos
O £320 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r bwthyn hwn wedi’i leoli o fewn 40 erw o gefn gwlad bryniog prydferth, gyda golygfeydd a bywyd gwyllt gwych o’ch amgylch ym mhob man. Yn y bwthyn gwyliau clyd hwn, dim ond 1 filltir i ffwrdd o bentref enwog Pontarfynach y byddwch chi, gyda’i thair pont a’i rhaeadrau. Mae twb poeth, stôf llosgi coed, sawna ac ystafell chwaraeon yn y llety. Gyda theithiau cerdded yn dechrau o stepen eich drws, mae’r ardal yn wych ar gyfer cerdded, beicio a beicio mynydd – neu pam nad ewch chi i’r nifer o atyniadau gerllaw, gan gynnwys Rheilffordd Dyffryn Rheidol, rhaeadrau Pontarfynach ac Ystâd yr Hafod
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Sawna
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

25631

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£420 - £856
yr wythnos
O £288 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae bwthyn gwyliau hunan-ddarpar Deri'r Cwm wedi ei leoli ar fferm weithiol yng Ngorllewin Cymru gyda'i lyn pysgota ei hun, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau gan gynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a bwrdd tennis.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir

Llandysul, West Wales

23391

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£488 - £866
yr wythnos
O £376 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren a saif mewn 26 acer o gefn gwlad hyfryd a dolydd bras yng Ngorllewin Cymru. Mae’r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau, neu ar gyfer ymlacio - boed hynny'n peintio, ysgrifennu, darllen neu eistedd a synfyfyrio.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

44114

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£377 - £660
yr wythnos
O £293 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu'n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc. Mae'r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 6 o filltiroedd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW39

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£416 - £763
yr wythnos
O £322 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Llety perffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd bychain - mae'r bwthyn hardd hwn mewn lleoliad heddychlon, gyda stôf goed, ystafell chwaraeon a golygfeydd anhygoel. Pun ai dewis ymlacio, darganfod yr ardal leol, neu gychwyn allan ar dripiau dyddiol fyddwch chi, mae'r llety steilus hwn yn cynnig popeth ar gyfer gwyliau cofiadwy yng Nghanolbarth Cymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

25595

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£424 - £864
yr wythnos
O £290 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus hunan-ddarpar yng Ngorllewin Cymru. Adnewyddwyd y bwthyn yn ddiweddar â fe'i lleolir ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau dan do.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Llangollen, North Wales Borderlands

FL012

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£612 - £852
yr wythnos
O £469 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George fel & darn bach o nefoedd ar y ddaear.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

78258

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£402 - £660
yr wythnos
O £312 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r bwthyn hyfryd hwn yn dyddio o ganol y ddeunawfed ganrif, ac mae ganddo le tân agored, ac ystafell chwaraeon. Dyma’r lle perffaith i gael gwyliau ar fferm weithredol yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberdaron, North Wales Coast

413613

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£399 - £780
yr wythnos
O £309 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gallwch ymlacio yn llwyr yn y ffermdy dymunol hwn o’r ail ganrif ar bymtheg, sydd wedi’i adnewyddu ac wedi’i leoli ar fferm mewn lleoliad gwledig hyfryd. Dyma’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd a mwynhau amser da gyda’ch partner, eich ffrindiau neu’r teulu. Mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhen Llŷn yn croesawu anifeiliaid anwes, ac mae’n cynnwys stôf llosgi coed, dresel, dwy lofft ddwbl hyfryd, ac amgylchedd ysblennydd, ac mae’n agos iawn at nifer o draethau a phentrefi arfordirol hyfryd.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 1.7 milltir
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad