Bwthyn Efyrnwy

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Os ydych chi'n chwilio am wyliau ar fferm, mewn bwthyn clyd gyda stôf llosgi coed, ystafell gemau neu wyliau yn pysgota yng Nghymru yna mae'r bwthyn hwn i 4 yn berffaith i chi.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £361 yr wythnos
 • £52 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os ydych chi’n chwilio am brofiad fferm ar eich gwyliau a bwthyn gyda stôf llosgi coed, ystafell gemau ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau pysgota yna mae Bwthyn Efyrnwy yn berffaith i chi. Mae’r bwthyn hwn yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn mwynhau lleoliad canolog a hygyrch ar gyfer darganfod gogledd a chanolbarth Cymru. Mae yna ddigonedd o lwybrau cerdded o drothwy’r drws, gan gynnwys Llwybr Glyndwr a Llwybr Ann Griffiths, cestyll niferus i ymweld â nhw, Trên Bach Llanfair, Camlas Sir Drefaldwyn a Llyn Fyrnwy ar gyfer chwaraeon dwr, beicio a physgota. Dwy filltir o’r bwthyn fe ddewch o hyd i dafarn, siop a swyddfa bost ym mhentref Meifod.

Llawr Gwaelod

Ystafell fwyta/cegin ar gynllun agored. Cegin wedi ei ffitio’n llawn mewn steil modern a chyfoes. Popty a hob trydan, oergell a microdon. Bwrdd bwyta maint llawn a chwe chadair.

Lolfa fawr eang gyda thrawstiau derw, dodrefn gwledig a stôf llosgi coed Clearview. Soffa yn eistedd tri a dwy gadair freichiau, teledu 32 “ a chwaraewr DVD.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell fawr ysgafn ac agored gyda dau wely twin (y gellir ei gosod fel gwely maint king ar gais), yn ogystal â chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cadair a golau lamp.

Ystafell wely 2 - ystafell wely twin gyda bwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad yn y wal a chwpwrdd eirio.

Ystafell ymolchi gyda baddon/cawod, toiled a basn ymolchi.

Gardd / Tu allan

Gardd amgaeedig gyda mainc a bwrdd picnic, parasol a gellir darparu barbeciw ar gais. Fe rennir yr ardd hon gyda’r bwthyn i ddau drws nesaf.

Drws nesaf i’r ystafell gemau mae yna fwrdd pwl maint llawn, bwrdd dartiau a lle eistedd.

Mae’r fferm yn ffodus o gael nid un afon yn unig, ond dwy (Fyrnwy a Banwy) yn llifo drwy eu tir. Perffaith ar gyfer gwyliau’n pysgota yng Nghymru.

Profiad ar y fferm o fferm weithiol sydd yn godro, ac yn magu da byw a defaid. Gwyliwch y godro dyddiol o falconi pwrpasol. Moch anwes kunekune i’r plant eu mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.

Gwres a thrydan yn gynwysedig. Logiau ar gael £5 y fasged.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Croesewir anifeiliaid anwes (1 mawr/dau fychan).

Digonedd o lefydd parcio ar gael.

Ystafell iwtiliti gyda golchwr a sychwr dillad (i’w rannu gyda’r bwthyn i ddau drws nesaf).

Lleoliad