Cartws y Parc

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd yn cysgu 4-6 ger Meifod, Canolbarth Cymru. Mae’r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £421 yr wythnos
 • £60 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu’n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc, wedi ei amgylchynu gan fryniau tonnog. Mae’r safle gwledig hwn hefyd yn cynnwys parc carafanau bychan, ac fel gwesteion yn y bwthyn moethus mae croeso i chi fanteisio ar yr amrediad o gyfleusterau eraill ar y safle hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota. Ceir llwybrau cerdded gwych gerllaw yn cynnwys Llwybr Cerdded Cenedlaethol Glyndwr. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a physgota, gwyliau gyda’r ci neu wyliau teuluol yn y Canolbarth.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn cynnwys cegin, lolfa a lle bwyta. Mae’r gegin yn cynnwys digonedd o lestri, gwydrau, sosbannau ac offer coginio. Mae hefyd yn cynnwys popty ffan trydan gyda hob ceramig gyda ffan, golchwr llestri, microdon, oergell a rhewgell.

Bwrdd bwyd gyda lle i 6 eistedd a bwrdd brecwast ar wahân.

Mae’r lolfa glyd yn cynnwys lle tân modern, teledu llydan a DVD, Hi-fi bychan, soffa ledr a gwely soffa dwbl (darperir dillad gwely).

Ceir hefyd ystafell ymolchi ar wahân ar y llawr gwaelod gyda chawod, basn, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Llawr Cyntaf

2 ystafell wely fawr. (gall 1 ystafell wely gysgu 3 a darperir gwely sengl ychwanegol ar gais)

Y ddwy ystafell wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn hyfryd a hefyd yn cynnwys teledu sgrin fflat a chwaraewr DVD, sychwr gwallt a drych.

Ystafell ymolchi’r llawr cyntaf yn cynnwys toiled, basn a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Ardal batio fechan gyda bwrdd a chadeiriau. Offer barbeciw a golau tu allan.

Ardal chwarae i blant ac ystafell gemau ar y safle.

Mae’r parc ei hun wedi ei amgáu gan goed aeddfed ac yn edrych allan ar Foel Bentyrch a’r dyffrynnoedd o’i amgylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caniateir 1 anifail anwes

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Darperir cot, cadair uchel a giât grisiau ar gais

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio preifat

Peiriant golchi a sychwr ar y safle (ffi i’w ddefnyddio)

Ffôn hefyd ar gael ar y safle

Wifi ar gael yn y bwthyn

Llyn Pysgota gydag ynys, hwyaid a gwyddau gwyllt ddau gae i ffwrdd, yn cynnig heddwch a thawelwch llwyr. Y llyn yn cynnwys stoc o bysgod carp, gwarchennod a rhuddbysgod. *Pysgota am ddim i westai ond bydd angen i chi ddod ag offer gyda chi (ychydig o offer ar gael).

Pecyn croesawu wrth i chi gyrraedd yn cynnwys diod poeth, llefrith, cacennau, wyau ffres o’r fferm a bara ffres.

Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid, 1 anifail ar y mwyaf.


Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi.

Ystafell ymolchi: toiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol : sebon, chwistrellydd, dwster a hwfer, a.y.b.

Lleoliad

This Mid Wales holiday cottage is located on a small and select, family run caravan park and is surrounded by farmland. The park itself is enclosed by mature trees and looks out at the towering Moel Bentyrch and its nestling valleys. Facilities on site include a laundrette, telephone, fishing lake and games room. Swings, darts, pool and table tennis can all be played here as part of your family holidays in Wales.

There are two popular walks near by - the Ann Griffiths Walk and Glyndwr's Way (National Trail). Llanfair Caereinion (5 miles) has all the necessary amenities including shops, pubs, tea room, butchers and even a steam train. The busy market town of Welshpool (10 miles) offers many attractions including castles and a canal to take you back to a bygone era. In Welshpool, there are many places to eat including The Baytree which is a must if you like delicious cakes and treats and here you will find the larger supermarkets.

Take the short drive to the stunning lake Vyrnwy, where you can try your hand at watersports and cycling or enjoy a leisurely walk and good lunch. Golf and fishing are popular in this part of Wales, too, with plenty of golf courses and a coarse fishing lake.

If you’re after castles and culture, Mid Wales has both in spades. Nearby Dolforwyn Castle, for example, was the last castle to be built by Llewellyn (the Last Prince of Wales), between 1273 and 1277. Powis Castle, which started life as a medieval fortress, is a must, especially for its beautiful gardens and collection of paintings, sculpture, furniture and tapestries.

Portmeirion and the Mountains of Snowdonia offer great days out whilst pony trekking and quad trekking are available locally. Other popular attractions include Llanrhaeadr Waterfall (the tallest in the UK), the Centre for Alternative Technology and King Arthur's Labyrinth.

Walking

Ann Griffiths Walk - 7-mile route following the river Vrynwy. Full of contrasting Powys landscapes, including views of the Berwyn mountains. 0.5 miles from cottage.

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join 0.5 miles from cottage.

Severn Way – Gentle 12 mile route along the Montgomery Canal towpath from Welshpool (11 miles) to Newtown.

Offa’s Dyke Path – National Trail (177 miles in total) following the Welsh/English border. Nearest section starts at Buttington Bridge, 13 miles away.

Fishing

Fishing lake on site stocked with carp, roach, rudd and tench.

River Banwy – Llanfair Caereinion. ½ a mile of fishing downstream from town bridge. 6 miles

Lake Vyrnwy – Wild brown, stocked brown and rainbow trout. 10 miles

Find out more about Fishing in the Welshpool area

Golf

Welshpool Golf Club – 18 hole golf course. 8.5 miles

Cycling

Lake Vyrnwy – 11-mile circuit around the scenic Lake Vyrnwy. Suitable for the whole family. 10 miles

Watersports

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 10 miles

Horse-riding

Lletty Mawr Trekking Centre – Llangadfan. Call 01938 820646 for info. 11 miles.