Stabal y Nant

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus i chi a'r ci ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, ger y Trallwng gyda Llwybr Cenedlaethol Glyndwr gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £372 yr wythnos
 • £53 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn hwn wedi ei drawsnewid o stabl ac yn ffinio â’r prif ffermdy sy’n dyddio yn ôl i tua 1650. Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus i chi a’ch ci ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, i’r gogledd-orllewin o’r Trallwng. Ceir nentydd a choetiroedd dirifedi sy’n cynnal amrywiaeth eang o adar. Mae digonedd o deithiau cerdded braf o amgylch y fferm a’r wlad o’ch amgylch a gallwch fanteisio i’r eithaf ar y ffaith fod Llwybr Glyndwr yn pasio o fewn 500 medr i’r bwthyn.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored yn cynnwys ardal i eistedd ac ymlacio ar 2 soffa gyfforddus o amgylch lle tân croesawgar gyda stôf yn llosgi coed, teledu gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD/fideo a thrawstiau ar y nenfwd. Mae’r gegin gyflawn yn ffurfio rhan arall o’r ystafell ac yn cynnwys popty trydan, oergell, microdon a bwrdd bwyd i 4.

Llawr Cyntaf

Yma ceir mwy o drawstiau ar y waliau a’r nenfwd yn y ddwy ystafell wely. Mae’r brif ystafell wely yn cynnwys gwely dwbl gyda bwrdd ger y gwely a chwpwrdd dillad tra bod gwely bync cyfforddus maint llawn yn yr ail ystafell wely.

Ystafell ymolchi gyda chawod, sinc, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Ceir bwrdd a chadeiriau yn yr ardd fawr amgaeedig, yn ogystal â siglenni i’r plant, lawnt ac offer barbeciw. Eisteddwch yn ôl a mwynhau golygfeydd ysgubol dros y fferm a draw tua’r mynyddoedd ar y gorwel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croesewir hyd at 2 gi - £20 y ci'r wythnos (yn daladwy i’r perchennog wrth i chi gyrraedd). Buasem yn ddiolchgar iawn petai chi’n gallu rhoi gwybod wrth archebu a ydych chi’n dod â chi neu ddim. Noder os gwelwch yn dda, ni chaniateir i’r cwn fynd i fyny’r grisiau.

Dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres a thrydan yn gynwysedig (a darperir logiau am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed).

Gellir darparu cot a chadair uchel ar gais.

Parcio preifat.

Peiriant golchi a sychu dillad ar gael i’w defnyddio yn y ffermdy drws nesaf.

Wifi yn gynwysedig.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: hylif golchi llestri, powdr golchi.

Ystafell ymolchi: sebon, toiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol : dillad, dwster, hwfer, hylif glanhau a.y.b.

Lleoliad

Stabal y Nant holiday cottage is located on a working farm set within the rolling hills of Mid Wales. The traditional market town of Welshpool with its canal, shops, restaurants and pubs is only 3 miles away whilst the nearest village of Guilsfield is also 3 miles and has 2 pubs. The farm has streams and woodlands in abundance and sustains rich and varied bird-life.

Enjoy fine walks around the farm and surrounding countryside and take full advantage of the fact that Glyndwr's Way National Trail passes within 500 metres of the cottage. Ride the steam train from Llanfair Caereinion to Welshpool or take the short drive to the stunning lake Vyrnwy, where you can try your hand at watersports and cycling or enjoy a leisurely walk and good lunch. Golf and fishing are popular in this part of Wales, too, with plenty of golf courses and a coarse fishing lake. The Flash Centre in Welshpool has a large swimming pool with twisting slide, rapids ride, spa pool and is also great for young children with paddling and beach areas.

If you’re after castles and culture, Mid Wales has both in spades. Nearby Dolforwyn Castle, for example, was the last castle to be built by Llewelwyn (the Last Prince of Wales), between 1273 and 1277. Powis Castle, which started life as a medieval fortress, is a must, especially for its beautiful gardens and collection of paintings, sculpture, furniture and tapestries.

Portmeirion and the Mountains of Snowdonia offer great days out whilst pony treking and quad trekking are available locally. Other popular attractions include Llanrhaeadr Waterfall (the tallest in the UK), the Centre for Alternative Technology and King Arthur's Labyrinth.

Among the recommended restaurants within 5 miles of the cottage, you have Kings Head in Guilsfield (3 miles), Royal Oak and Cornstore in Welshpool (4 miles) and The Green Dragon in Buttington (5 miles).

Walking

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path from the farm.

Severn Way – Gentle 12 mile route along the Montgomery Canal towpath from Welshpool (3 miles) to Newtown.

Offa’s Dyke National Trail (177 miles in total) following the Welsh/English border. Nearest section starts at Buttington Bridge, 5 miles away.

Fishing

Montgomery Canal – Welshpool. Enjoy some coarse fishing on the peaceful canal. 3 miles

River Banwy – Llanfair Caereinion. ½ a mile of fishing down stream from town bridge. 6.5 miles

Bluebell Park – Llanerfyl. 1 acre lake with platform fishing. 10 miles

Find out more about Fishing in the Welshpool area

Watersports

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 19 miles

Golf

Welshpool Golf Club – 18 hole golf course. 6 miles

Cycling

Llanfair Caereinion to Castle Caereinion. 10 mile cycle route following the steam railway towards Welshpool so you could even return on the train. Quite a hilly route - excellent views. Join the route 3 miles away.

Lake Vyrnwy – 12 mile circuit around the scenic Lake Vyrnwy. Suitable for the whole family. 19 miles

Horse-riding

Lletty Mawr Trekking Centre – Llangadfan. Call 01938 820646 for info. 14 miles