Ty’n Fron

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Ysgubor sydd newydd ei hadnewyddu yn cynnig cymysgedd o'r traddodiadol a'r cyfoes.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £460 yr wythnos
 • £66 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ysgubor sydd newydd ei hadnewyddu yn cynnig cymysgedd o'r traddodiadol a'r cyfoes. Mwynhewch y lleoliad tawel ac heddychlon, gyda'r fantais o gael tref farchnad Machynlleth a'i holl adnoddau o fewn ychydig dros 3 milltir. Safle gwych i fedru darganfod Canolbarth Cymru, De Eryri a Bae Ceredigion. Llwybrau cerdded trawiadol, rheilffyrdd stêm, a nifer o atyniadau eraill gerllaw. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw cynllun agored gyda nenfwd uchel uwchben y gegin a thrawstiau derw yn nodwedd trawiadol. Mae dwy step yn arwain at ddrws gwydr a phatio bychan gyda golygfeydd o gefn gwlad.

Cegin gyfoes gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell. 

Lolfa gyda llawr derw, dwy soffa a chadair o flaen teledu mawr ar y wal.

Ystafell ymolchi gyda toiled, basn, rheilen sychu tywelion, baddon a chawod arwahan.

Ystafell iwtiliti - yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, bwrdd a haearn smwddio a storfa. 

Ystafell wely 1 - gwely sengl gyda chypyrddau dillad. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king, cypyrddau dillad, cadair a theledu. Mae'r ystafell yma wedi ei lleoli i un pen y bwthyn gyda mynediad i fyny grisiau arwahan (noder na ellir cael mynediad i'r ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf o ystafell wely 2).

Ystafell wely 3 - gwely maint king, cypyrddau dillad a chadair. Mae'r ystafell hon wedi ei lleoli yn mhen arall y bwthyn.

Pen grisiau - yn cysylltu ystafell wely 3 gyda'r ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Ardal ddarllen/ymlacio gyda dwy gadair gysurus a bwrdd bach. 

Ystafell ymolchi - gyda toiled, basn, baddon a chawod oddi mewn. 

Gardd

Gardd fawr y tu blaen i'r llety gyda golygfeydd ar draws y dyffryn. Dau fwrdd arddull bistro gydag wyth cadair i fwynhau bwyta allan ar y patio.

Garej fawr agored gyda sied y gellir ei chloi.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen    
 • Dillad gwelyau, tywelion a 2 sychwr gwallt yn gynwysedig      
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig - nid yw trydan yn cynnwys gwefru car. Mae croeso i westeion wefru ceir trydanol ond mi all olygu costau ychwanegol. Plîs gadewch i ni wybod wrth archebu os y byddwch angen gwefru eich car.  
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel i'w cael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Haearn a bwrdd smwddio    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn    
 • Digon o le parcio   
 • Fe ddarperir y canlynol: 
  • Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, brwsh golchi llestri, ffoil a ffilm glynu    
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol       

Lleoliad