Ty’n Fron

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Ysgubor sydd newydd ei hadnewyddu yn cynnig cymysgedd o'r traddodiadol a'r cyfoes.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £460 yr wythnos
 • £66 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ysgubor sydd newydd ei hadnewyddu yn cynnig cymysgedd o'r traddodiadol a'r cyfoes. Mwynhewch y lleoliad tawel ac heddychlon, gyda'r fantais o gael tref farchnad Machynlleth a'i holl adnoddau o fewn ychydig dros 3 milltir. Safle gwych i fedru darganfod Canolbarth Cymru, De Eryri a Bae Ceredigion. Llwybrau cerdded trawiadol, rheilffyrdd stêm, a nifer o atyniadau eraill gerllaw. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw cynllun agored gyda nenfwd uchel uwchben y gegin a thrawstiau derw yn nodwedd trawiadol. Mae dwy step yn arwain at ddrws gwydr a phatio bychan gyda golygfeydd o gefn gwlad.

Cegin gyfoes gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell. 

Lolfa gyda llawr derw, dwy soffa a chadair o flaen teledu mawr ar y wal.

Ystafell ymolchi gyda toiled, basn, rheilen sychu tywelion, baddon a chawod arwahan.

Ystafell iwtiliti - yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, bwrdd a haearn smwddio a storfa. 

Ystafell wely 1 - gwely sengl gyda chypyrddau dillad. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king, cypyrddau dillad, cadair a theledu. Mae'r ystafell yma wedi ei lleoli i un pen y bwthyn gyda mynediad i fyny grisiau arwahan (noder na ellir cael mynediad i'r ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf o ystafell wely 2).

Ystafell wely 3 - gwely maint king, cypyrddau dillad a chadair. Mae'r ystafell hon wedi ei lleoli yn mhen arall y bwthyn.

Pen grisiau - yn cysylltu ystafell wely 3 gyda'r ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Ardal ddarllen/ymlacio gyda dwy gadair gysurus a bwrdd bach. 

Ystafell ymolchi - gyda toiled, basn, baddon a chawod oddi mewn. 

Gardd

Gardd fawr y tu blaen i'r llety gyda golygfeydd ar draws y dyffryn. Bwrdd picnic a dau fwrdd arddull bistro gydag wyth cadair i fwynhau bwyta allan ar y patio.

Garej fawr agored gyda sied y gellir ei chloi.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen    
 • Dillad gwelyau, tywelion a 2 sychwr gwallt yn gynwysedig      
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig - nid yw trydan yn cynnwys gwefru car. Mae croeso i westeion wefru ceir trydanol ond mi all olygu costau ychwanegol. Plîs gadewch i ni wybod wrth archebu os y byddwch angen gwefru eich car.  
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel i'w cael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Haearn a bwrdd smwddio    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn    
 • Digon o le parcio   
 • Fe ddarperir y canlynol: 
  • Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, brwsh golchi llestri, ffoil a ffilm glynu    
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol       

Lleoliad

Enjoy a relaxing holiday at this newly converted, semi-detached barn near the historic market town of Machynlleth. Set in the beautiful Dyfi Valley, guests of the cottage will benefit from an extensive outdoor area to the front with unobstructed views of rolling hills.

Only 3.5 miles to the nearest shops, cafes and restaurants in Machynlleth, as well as all other amenities. Here you will also find the old Welsh Parliament, dating back to 1404 and the oldest street market in Britain (every Wednesday). Some of the best restaurants in town include Bistro Number Twenty One and The Wynnstay, whilst the White Lion is recommended for a range of Welsh ales. 3 miles in the other direction brings you to another lovely country pub called the Dovey Valley Hotel in Cemmaes Road.

Ty'n Fron offers a great base for your holiday in Mid Wales and is also a gateway to southern Snowdonia and Cardigan Bay. Amongst the main attractions nearby are the Centre for Alternative Technology, the Museum of Modern Wales (MOMA) in Machynlleth and the Dyfi Osprey Project.

There are beautiful, sandy beaches within half an hour, including Aberdyfi beach, Ynys Las and Barmouth. Talyllyn narrow gauge railway offers a great day out, as does Ynys Hir Nature Reserve, the range of historical castles, and Corris Craft Centre, to name just a few.

Walking

 • Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path in Penegoes, 1.5 miles.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join path 1.5 miles from cottage.
 • Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (12 miles), Abergynolwyn (16.5 miles) and Dolgellau (20 miles).
 • The Mawddach Trail - Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 20 miles
 • Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 20 miles from cottage

Cycling

 • Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 3.5 miles
 • The Mawddach Trail – As mentioned above
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 27 miles

Water sports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 13.5 miles
 • Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 19 miles

Fishing

 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. The river flows a few fields away and licence can be purchased at the local post office, 3 miles.

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 3.5 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 13.5 miles