Y Llwyn

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Encil heddychlon yng nghefn gwlad ar gyfer hyd at 6 ymwelydd. Llety hunan- ddarpar ger Machynlleth gyda golygfeydd hyfryd, yn agos at y mynyddoedd a'r arfordir.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £434 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Sorry, children (aged between 2 and 17) are not allowed at this property
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os ydych yn chwilio am hoe heddychlon, tawel ac ymlaciol, bydd y llety hyfryd hwn ym Machynlleth yn eich siwtio i’r dim. Wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun mae ganddo olygfeydd gogoneddus o gefn gwlad, mewn lleoliad gwych yn agos at y mynyddoedd a’r arfordir. Gyda dwy stôf llosgi coed, mae’r bwthyn eang hwn hefyd yn glyd iawn – perffaith wedi diwrnod hir o gerdded neu feicio. Mae atyniadau amrywiol gerllaw.

Llawr Gwaleod

Cegin fferm gyda llawr llechi gwreiddiol ac unedau cegin derw modern. Mae’n cynnwys popty trydan, hob seramig, microdon, oergell a rhewgell yn un a golchwr llestri.

Ystafell fwyta eang gyda thrawstiau, bwrdd gyda lle i 6 a golygfeydd hardd o gefn gwlad. Llawr llechi gwreiddiol a stôf llosgi coed ar gyfer nosweithiau oerach. Soffa fawr gyfforddus a theledu gyda Freeview.

Ystafell fyw fodern a chynnes gyda charped gwlân, soffa gyfforddus, stôf llosgi coed, teledu gyda Freeview a chwaraewr DVD. Ystafell olau gyda ffenestri yn y cefn a’r tu blaen, perffaith er mwyn gallu ymlacio’n llwyr.

Ystafell iwtiliti y gellir ei gloi, gyda offer golchi, golchwr a sychwr dillad. Delfrydol ar gyfer cadw a golchi beics.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely ddwbl tu blaen 1 – Ystafell ddwbl fawr gyda matres ddwfn a chyfforddus a Chwilt Tapestri Cymreig cynnes. Dodrefnu Laura Ashley a chwpwrdd pîn sy’n cyd-fynd, cist ddroriau a droriau wrth y gwely.

Ystafell wely ddwbl tu blaen 2 – Hefyd gyda matres ddofn a chyfforddus, Cwilt Tapestri Cymreig a dodrefnu Laura Ashley. Cwpwrdd pîn sy’n cyd-fynd, cist ddroriau a droriau wrth y gwely. Mae’r lle tân gwreiddiol yn ychwanegu cymeriad i'r ystafell.

Ystafell wely sengl – Ystafell wely eang gyda gwely sengl, matres ddofn a Blanced Gymreig gynnes. Wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda chwpwrdd pîn a chist ddroriau sy’n cyd-fynd.

Ystafell molchi deuluol gyda swît gwyn. Cawod dros y baddon a golygfeydd cefn gwlad hyfryd.Gardd

Mae’r llety hwn ger Machynlleth wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun. Mae ardal gyda glaswellt a blodau yn nhu blaen y ty gyda lle i eistedd ar y patio – y lleoliad perffaith i fwynhau’r golygfeydd hyfryd o Gadair Idris a’r tir fferm o amgylch.

Buarth mawr amgaeëdig yng nghefn y ty gyda lle parcio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Llieiniau gwely, tyweli dwylo a baddon yn gynwysiedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysiedig
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn i’r llety hwn ym Machynlleth
 • Digon o lefydd parcio

Lleoliad

A detached farmhouse set amidst the beautiful countryside of Mid-Wales. Peaceful and quiet it enjoys some amazing local views of Cader Idris and the majestic mountains of Snowdonia. This Machynlleth accommodation is just 4 miles from the town itself – a beautiful market town which is also the Ancient Capital of Wales. You also have a footpath and a cycle route from the doorstep so you could just forget about the car if you wish.

Machynlleth itself offers lovely little cafes, plenty of unique shops, two supermarkets and a number of good restaurants if you prefer to eat out. Some of the recommended restaurants include Number 21 and Wynnstay in Machynlleth, Black Lion in Derwenlas (6 miles) and Glanyrafon in Pennal (8 miles). You will also find all the amenities you need in Machynlleth including banks, garages and a number of takeaways and pubs (including the Wynnstay and White Lion).

Some of the main attractions from this Machynlleth accommodation include the sandy beaches at Aberdyfi and Ynys Las (both 14 miles at opposite ends of the estuary), Talyllyn Railway and the RSPB Reserve and Ospreys Project at Ynyshir. You also have the glorious mountains of Snowdonia to explore and attractions such as the Centre for Alternative Technology, King Arthur's Labyrinth and Corris Mines.

Walking
 • Lovely local footpath that can be accessed from the cottage. 0 miles
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path in Forge, 3 miles.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join the path in Machynlleth, 4 miles.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (14 miles), Abergynolwyn (17 miles) and Dolgellau (22 miles).
Cycling
 • Sustrans Way can be accessed from the cottage. 0 miles
 • Dyfi Mountain Biking –All routes start from Machynlleth. 4 miles
 • The Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (22 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 28 miles
Fishing
 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 4 miles
Golf
 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 4 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 16 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole golf course. 19 miles
Beaches
 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 16 miles
 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 19 miles
Watersports
 • Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 9 miles.
 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 16 miles