Y Llwyn

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Encil heddychlon yng nghefn gwlad ar gyfer hyd at 6 ymwelydd. Llety hunan- ddarpar ger Machynlleth gyda golygfeydd hyfryd, yn agos at y mynyddoedd a'r arfordir.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £434 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os ydych yn chwilio am hoe heddychlon, tawel ac ymlaciol, bydd y llety hyfryd hwn ym Machynlleth yn eich siwtio i’r dim. Wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun mae ganddo olygfeydd gogoneddus o gefn gwlad, mewn lleoliad gwych yn agos at y mynyddoedd a’r arfordir. Gyda dwy stôf llosgi coed, mae’r bwthyn eang hwn hefyd yn glyd iawn – perffaith wedi diwrnod hir o gerdded neu feicio. Mae atyniadau amrywiol gerllaw.

Llawr Gwaleod

Cegin fferm gyda llawr llechi gwreiddiol ac unedau cegin derw modern. Mae’n cynnwys popty trydan, hob seramig, microdon, oergell a rhewgell yn un a golchwr llestri.

Ystafell fwyta eang gyda thrawstiau, bwrdd gyda lle i 6 a golygfeydd hardd o gefn gwlad. Llawr llechi gwreiddiol a stôf llosgi coed ar gyfer nosweithiau oerach. Soffa fawr gyfforddus a theledu gyda Freeview.

Ystafell fyw fodern a chynnes gyda charped gwlân, soffa gyfforddus, stôf llosgi coed, teledu gyda Freeview a chwaraewr DVD. Ystafell olau gyda ffenestri yn y cefn a’r tu blaen, perffaith er mwyn gallu ymlacio’n llwyr.

Ystafell iwtiliti y gellir ei gloi, gyda offer golchi, golchwr a sychwr dillad. Delfrydol ar gyfer cadw a golchi beics.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely ddwbl tu blaen 1 – Ystafell ddwbl fawr gyda matres ddwfn a chyfforddus a Chwilt Tapestri Cymreig cynnes. Dodrefnu Laura Ashley a chwpwrdd pîn sy’n cyd-fynd, cist ddroriau a droriau wrth y gwely.

Ystafell wely ddwbl tu blaen 2 – Hefyd gyda matres ddofn a chyfforddus, Cwilt Tapestri Cymreig a dodrefnu Laura Ashley. Cwpwrdd pîn sy’n cyd-fynd, cist ddroriau a droriau wrth y gwely. Mae’r lle tân gwreiddiol yn ychwanegu cymeriad i'r ystafell.

Ystafell wely sengl – Ystafell wely eang gyda gwely sengl, matres ddofn a Blanced Gymreig gynnes. Wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda chwpwrdd pîn a chist ddroriau sy’n cyd-fynd.

Ystafell molchi deuluol gyda swît gwyn. Cawod dros y baddon a golygfeydd cefn gwlad hyfryd.Gardd

Mae’r llety hwn ger Machynlleth wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun. Mae ardal gyda glaswellt a blodau yn nhu blaen y ty gyda lle i eistedd ar y patio – y lleoliad perffaith i fwynhau’r golygfeydd hyfryd o Gadair Idris a’r tir fferm o amgylch.

Buarth mawr amgaeëdig yng nghefn y ty gyda lle parcio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Llieiniau gwely, tyweli dwylo a baddon yn gynwysiedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysiedig
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn i’r llety hwn ym Machynlleth
 • Digon o lefydd parcio

Lleoliad